Łączna kara nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego na Raiffeisen Bank Polska SA wynosi 6 400 000 złotych. Instytucja bankowa naruszyła wiele artykułów w związku z ustawą o funduszach i inwestycjach w zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - podała w komunikacie KNF.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 15.09.2018
Udostępnij:

Bank otrzymał 4 kary:

– pierwsza w wysokości 5 000 000 złotych
– druga w wysokości 500 000 złotych
– trzecia w wysokości 500 000 złotych
– czwarta w wysokości 400 000 złotych.


 

Raiffeisen Bank Polska w roli depozytariusza

Raiffeisen Bank Polska był depozytariuszem funduszy:
– Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
– Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
– Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
– Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Komisja Nadzoru Finansowego podała powyższe dane w celu wyjaśnienia czynników nałożenia na bank kary finansowej. Raiffeisen pełniąc funkcję depozytariusza nie działał niezależnie, mając na uwadze głównie interes uczestników Funduszy, co oznaczało złamanie szeregu ustaw.


 

Doszło do nieprawidłowości

Kolejnymi nieprawidłowościami, w związku z którymi doszło do nałożenia kary, wymienionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, były:

– „prowadzenie niekompletnego rejestru aktywów
– „brak wiedzy na tematy stanu wszystkich aktywów bazowych funduszu inwestycyjnego”.

Ponadto KNF podała, że Raiffeisen Bank Polska SA nie wszczynał jakichkolwiek kroków, które mogłyby zapewnić, że rozliczenie dotyczące zbycia akcji spółki akcyjnej przez Inwestycje Selektywne FIZAN, przebiegło bez bezpodstawnych opóźnień.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. 
 

Komentarze