zadluzenia.com
zamknij

Od dziś obowiązują wyższe kwoty wolne od potrąceń komorniczych !

Od 1 marca 2013 roku obowiązują nowe, podwyższone kwoty najniższych świadczeń emerytur, rent oraz dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych. W konsekwencji ulegają podwyższeniu kwoty wolne od potrąceń komorniczych.

 

W przypadku egzekucji komorniczej z emerytury/renty kwota wolna od potrącenia wynosi 50% minimalnej kwoty emerytury/renty, czyli:
 

- 415,58 zł przy egzekucji emerytury, renty rodzinnej, renty osoby całkowicie niezdolnej do pracy

- 318,96 przy egzekucji renty osoby częściowo niezdolnej do pracy

 

UWAGA! Istnieją rozbieżności dotyczące sposobu wyliczenia maksymalnej kwoty emerytury/renty podlegającej egzekucji komorniczej. Kwota wolna od potrąceń to istotny, ale nie jedyny, wskaźnik, który bierzemy pod uwagę. W stosownym artykule przyjęliśmy najkorzystniejszy wariant z punktu widzenia dłużnika.


Poniżej przedstawiamy treść komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń:

 

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.


Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2013 r.:

kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

 

831,15 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,

637,92 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;


kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

pielęgnacyjnego - 203,50 zł miesięcznie,

dla sierot zupełnych - 382,50 zł miesięcznie;


549,12 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

411,87 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

466,78 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
 

 

Skomentuj artykuł
captcha
~etiene

Jeżeli mam netto 511 renty to ile może mi komornik zając.   Odpowiedź