Z badań Centrum Badania Opinii Publicznej wynika, że co ósma polska rodzina boryka się z problemem bezrobocia. Sytuacja choć trudna, znajduje swój pozytywny akcent, ponieważ rok w rok od 2009 roku problem staje się coraz mniej widoczny.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 30.05.2018
Udostępnij:

W marcu i kwietniu ankieterzy fundacji zaczynają badania, w których wśród gospodarstw domowych poruszany jest temat bezrobocia. W porównaniu do edycji z zeszłych lat, aktualny wynik okazał się najniższy, wynosząc 13%. W rodzinach tych 13% respondentów zakomunikowano, że osoby bezrobotne szukają pracy i chciałyby ją podjąć tak szybko, jak jest to tylko możliwe


 

Bezrobocie w Polsce

Z badań CBOS wynika, że bezrobocie w Polsce w dalszym ciągu jest długotrwałe. Statystyki pokazują, że aż 60% Polaków nie ma pracy ponad 12 miesięcy, natomiast jedna na sześć osób pozostaje bez zatrudnienia od dwóch pięciu lat
 

Wszystko wskazuje na to, że osoby bezrobotne wcale nie chcą sobie pomóc. Tylko 50% osób bez pracy zarejestrowało się w urzędzie pracy, lecz czas, w którym pozostają bez zatrudnienia może wskazywać na to, że proponowanych ofert po prosty nie przyjmują – pisze serwis bankier.pl.


 

Osoby zatrudnione

Współczynnik określający osoby, które nie otarły się o bezrobocie wciąż utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi obecnie 59%. Wyniki badań CBOS wskazują, że poziom wykształcenia nie wpływa na kontakt z bezrobociem. 

Osoby biorące udział w ankiecie, które od zawsze nie mają do czynienia z bezrobociem, to:
 

  • ludzie starsi, którzy mają minimum 65 lat, pracujący za czasów PRL-u,

  • osoby z wykształceniem podstawowym,

  • rolnicy,

  • osoby z najwyższym dochodem per capita.

Grupy te liczą kolejno 84%, 69%, 72%, 69%.


 

Utrzymanie bezrobotnych

Jako środek utrzymania:
 

  • 71% osób bezrobotnych wskazuje środki pozyskane od pozostałych członków rodziny,

  • 14% osób bezrobotnych wskazuje środki z prac dorywczych,

  • osoby bezrobotne wskazują pieniądze zaoszczędzone w przeszłości, świadczenia z opieki społecznej oraz zasiłku dla bezrobotnych.


 

Komentarze