Drugi kwartał bieżącego roku nie był udany dla BZ WBK. Grupa odnotowała spadek zysku z około 651 100 000 złotych do prawie 635 000 000 złotych. Wynik okazał się niższy, niż ten przed rokiem w tym samym czasie.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 26.07.2018
Udostępnij:

Zysk netto, według ośmiu biur maklerskich, wahał się między 586 000 000 złotych a 636 000 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU

Wynik odsetkowy
 

Wynik odsetkowy BZ WBK pod koniec drugiego kwartału wyniosła 1 396 000 000 złotych.

Opłaty i prowizje
 

Wynik w tym segmencie wyniósł w drugim kwartale 529 800 000 złotych, co oznacza wynik wyższy o 1,2%, niż szacował rynek.


 

Straty
 

Suma w ramach odpisów utraty wartości kredytów w drugim kwartele bieżącego roku wyniosła około 251 800 000 złotych.
 

Koszty operacyjne
 

W tym segmencie odnotowano wynik na poziomie 916 000 000 złotych, czyli o 87 000 000 złotych (10,5) wyższy niż w roku ubiegłym.

Marża odsetkowa

Marża pod koniec drugiego kwartału 2018 roku spadła z 3,98% do 3,8%.

Komentarze