Czy komornik może umorzyć zadłużenie?

Czy komornik może umorzyć zadłużenie?

author
Patryk Byczek
04 maja 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Organ egzekucyjny nie ma uprawnienia do podejmowania decyzji w przedmiocie umorzenia zadłużenia. Komornik jest tylko organem wykonawczym i musi działać zgodnie z tytułem wykonawczym i wnioskiem egzekucyjnym.

Spis treści:

 1. Umorzenie egzekucji przez komornika - czy jest możliwe?
 2. Umorzenie długu przez wierzyciela
 3. Umorzenie egzekucji przez komornika - konsekwencje
 4. Kiedy nie można żądać umorzenia długu przez komornika?
 5. Kto ponosi koszty egzekucji?
Zwiń spis treści

Umorzenie egzekucji przez komornika - czy jest możliwe?

Nasza odpowiedź: NIE

Organ egzekucyjny nie ma uprawnienia do podejmowania decyzji w przedmiocie umorzenia zadłużenia. Komornik jest tylko organem wykonawczym i musi działać zgodnie z tytułem wykonawczym i wnioskiem egzekucyjnym. Należy pamiętać, że komornik ma prawo do zajęcia przedmiotów należących do dłużnika. Artykuł powstał we współpracy z asesorem komorniczym z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

Umorzenie długu przez wierzyciela

To wierzyciel jest wyłącznym dysponentem postępowania egzekucyjnego i tylko on może wyrazić zgodę na umorzenie części bądź całej należności zadłużenia.

W przypadku posiadania niespłaconych zobowiązań, takich jak np. pożyczki na raty możemy postarać się o umorzenie. Z prośbą o umorzenie zadłużenia dłużnik powinien zwrócić się bezpośrednio do wierzyciela.

Umorzenie egzekucji przez komornika - konsekwencje

Odstąpienie od dokonania czynności zawnioskowanych przez wierzyciela mogłoby narazić komornika na negatywne konsekwencje w postaci skargi na bezczynność, a nawet powództwa odszkodowawczego.

Przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego są w enumeratywny sposób określone w ustawie – kodeks postępowania cywilnego: art. 824 i 825, a trudna sytuacja materialna czy życiowa dłużnika nie stanowi według prawa jednej z tych przesłanek.

Jeśli Wierzyciel popiera prowadzenie postępowania egzekucyjnego, pomimo że świadczenie objęte tytułem wykonawczym zostało spełnione albo nie powinno być egzekwowane z innych przyczyn – przez co może wyrządzić dłużnikowi szkodę, ponosi on wówczas odpowiedzialność na gruncie przepisów kodeksu cywilnego (art. 415 k.c.). Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego komornik nie bada obowiązku zapłaty określonego w tytule wykonawczym, co oznacza, że komornik nie bierze pod uwagę okoliczności w jakich został wydany tytuł wykonawczy.

Kiedy nie można żądać umorzenia długu przez komornika?

Jeśli dłużnik spłacił swój dług przed wydaniem tytułu wykonawczego albo gdy zobowiązanie nigdy nie istniało, nie można na tej podstawie żądać od komornika umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Organ egzekucyjny bada tytuł wykonawczy tylko pod względem formalnym, a więc czy jest zaopatrzony w:

 • klauzulę wykonalności,
 • podpis sędziego,
 • podpis sądu.

Zgodnie z art. 840 k.p.c. dłużnik może żądać w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego pozbawienia bądź ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja.

Fakt złożenia przez dłużnika zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, dopóki nie ma rozstrzygnięcia Sądu II instancji w tym przedmiocie, bądź Sąd I instancji nie wstrzymał wykonania zaskarżonego postanowienia, nie ma wpływu na bieg postępowania egzekucyjnego. Osoba zadłużona może jednak w dalszym ciągu otrzymać finansowanie, takie jak pożyczki z komornikiem.

Żaden przepis prawa nie pozwala komornikowi w takim przypadku na:

 • wstrzymanie czynności egzekucyjnych,
 • zawieszenie,
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Kto ponosi koszty egzekucji?

Zgodnie z art. 770 k.p.c. dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Jeśli utrata mocy tytułu wykonawczego nastąpiła po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, czyli miała charakter następczy, a do tego czasu istniał w obrocie prawnym tytuł wykonawczy, który do czasu jego uchylenia uznawany był jako prawidłowy, koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika.

Koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik.

W przypadku pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego dłużnik może wnieść o uchylenie i zwrot naliczonej na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłaty stosunkowej (ale nie całych kosztów egzekucyjnych, w tym wydatków gotówkowych).

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

silliconvalley
silliconvalley
2016-05-15 21:59:33

No to dosyć logiczne że długu nie może umorzyć komornik a tylko wierzyciel bo przecież komornik jest tutaj nikim więcej jak tylko pośrednikiem. oczywista sprawa że to nie on dezyduje o umorzeniu długu... nawet jakby poczciwy chłop chciał to nie może i tyle

gruby_pete101
gruby_pete101
2016-05-07 01:59:18

Dla tego który wisi kasę komornik to diabeł wcielony. Ale pomyśl o tej drugiej stronie. To nie zawsze jest bezduszny bogacz który chce odzyskać swoją kasę ale niestety bardzo często - matka z dziećmi, która potrzebuje kasy od ojca dzieci a tatuś kochany udaje że nie ma pieniędzy i nie kwapi się podjąć pracy...

mortar
mortar
2016-05-04 21:28:51

komornik to bardzo parszywa praca ale ktoś to musi wykonywać. Zawsze to podrkeślam. W długi sami z siebie nie wpadamy więc warto potem nie w komorniku ale w sobie dopatrywać się przyczyny nieszczęść

Podobne artykuły

Profi Credit w Jędrzejowie

Profi Credit to jedna z dwóch największych firm pożyczkowych w Polsce. Firma oferuje swoim Klientom pożyczki pozabankowe do nawet 25 000 złotych. Poniższe dane dotyczą placówki w Jędrzejowie.

author
Dominika Byczek
05 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kredyt samochodowy Poznań

Jeżeli szukasz dopasowanego do swoich wymagań kredytu samochodowego - bardzo dobrze trafiłeś. Poniższy ranking przygotowaliśmy dla osób mieszkających w Poznaniu. Klient może uzyskać maksymalnie 500 000 zł.

author
Patryk Byczek
27 października 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Biuro paszportowe w Koninie

Gdzie można wyrobić paszport w Koninie? Biuro paszportowe w Gdyni znajduje się przy ulicy Aleja 1 Maja 7. W naszym poradniku wskazujemy godziny urzędowania biura, dane kontaktowe oraz informacje o wniosku. Sprawdź najważniejsze informacje, jak wyrobić paszport w Koninie.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Gwiazdy z komornikiem: Magda Gessler

Prowadząca już od 6 lat program “Kuchenne rewolucje”, Magda Gessler, również miała problemy finansowe. W 2013 roku komornik zapukał do drzwi jednej z jej warszawskich restauracji.

author
Aneta Jankowska
26 listopada 2016
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Santander Bank Polska w Tomaszowie Mazowieckim

Santander Bank Polska to drugi pod względem wielkości aktywów bank w Polsce. Jeden z oddziałów banku jest zlokalizowany w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawdzamy ofertę placówki, jej adres oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polska potrzebuje nowych przepisów dotyczących kremacji

Kremacja i balsamowanie to usługi coraz częściej wykonywane w branży usług pogrzebowych. Niestety polski ustawodawca nie nadąża za tempem zmian zachodzących na rynku, a prawo w zakresie działalności pogrzebowych jest wysoce nieszczelnie. Problem ten dotyczy przede wszystkim prawo-formalnych wymogów przeprowadzania kremacji.

author
Halszka Gronek
07 listopada 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj