Strona główna Porady Czy Komornik może umorzyć zadłużenie ?

Czy Komornik może umorzyć zadłużenie ?

author
Sienkiewicz
04 maja 2016
Organ egzekucyjny nie ma uprawnienia do podejmowania decyzji w przedmiocie umorzenia zadłużenia. Komornik jest tylko organem wykonawczym i musi działać zgodnie z tytułem wykonawczym i wnioskiem egzekucyjnym.

Artykuł powstał we współpracy z asesorem komorniczym z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

Umorzyć dług może tylko Wierzyciel

To Wierzyciel jest wyłącznym dysponentem postępowania egzekucyjnego i tylko on może wyrazić zgodę na umorzenie części bądź całej należności.

Z prośbą o umorzenie zadłużenia Dłużnik powinien zwrócić się bezpośrednio do Wierzyciela.

Odstąpienie od dokonania czynności zawnioskowanych przez Wierzyciela mogłoby narazić komornika na negatywne konsekwencje w postaci skargi na bezczynność, a nawet powództwa odszkodowawczego.

Przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego są w enumeratywny sposób określone w ustawie – kodeks postępowania cywilnego: art. 824 i 825, a trudna sytuacja materialna czy życiowa Dłużnika nie stanowi według prawa jednej z tych przesłanek.

Jeśli Wierzyciel popiera prowadzenie postępowania egzekucyjnego, pomimo że świadczenie objęte tytułem wykonawczym zostało spełnione albo nie powinno być egzekwowane z innych przyczyn – przez co może wyrządzić Dłużnikowi szkodę, ponosi on wówczas odpowiedzialność na gruncie przepisów kodeksu cywilnego (art. 415 k.c.).

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego komornik nie bada obowiązku zapłaty określonego w tytule wykonawczym, co oznacza, że komornik nie bierze pod uwagę okoliczności w jakich został wydany tytuł wykonawczy.

Dług jest spłacony, ale sprawa trafiła do komornika

Jeśli Dłużnik spłacił swój dług przed wydaniem tytułu wykonawczego albo gdy zobowiązanie nigdy nie istniało, nie można na tej podstawie żądać od Komornika umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny bada tytuł wykonawczy tylko pod względem formalnym, a więc czy jest zaopatrzony w klauzulę wykonalnosći, podpis sędziego, podpis sądu.

Zgodnie z art. 840 k.p.c. Dłużnik może żądać w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego pozbawienia bądź ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja.

Fakt złożenia przez Dłużnika zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, dopóki nie ma rozstrzygnięcia Sądu II instancji w tym przedmiocie, bądź Sąd I instancji nie wstrzymał wykonania zaskarżonego postanowienia, nie ma wpływu na bieg postępowania egzekucyjnego.  Żaden przepis prawa nie pozwala komornikowi w takim przypadku 
na wstrzymanie czynności egzekucyjnych, zawieszenie, czy też umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Koszty egzekucji 

Ważne: zgodnie z art. 770 k.p.c. Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Jeśli utrata mocy tytułu wykonawczego nastąpiła po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, czyli miała charakter następczy, a do tego czasu istniał w obrocie prawnym tytuł wykonawczy, który do czasu jego uchylenia uznawany był jako prawidłowy, koszty postępowania egzekucyjnego obciążają Dłużnika.

W przypadku pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego Dłużnik może wnieść o uchylenie i zwrot naliczonej na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłaty stosunkowej (ale nie całych kosztów egzekucyjnych, w tym wydatków gotówkowych).

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Ranking kredytów hipotecznych – styczeń 2015
Wpisy
author
m_szydlowski
03 stycznia 2015

Ranking kredytów hipotecznych – styczeń 2015

Kredyt gotówkowy Głubczyce
Wpisy Inne
author
Aleksandra Gościnna
26 czerwca 2020

Kredyt gotówkowy Głubczyce

10 najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce
Blog
author
Aneta Jankowska
09 listopada 2018

10 najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce

Ponad 600 pomorskich startupów beneficjentami unijnego wsparcia
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
17 lipca 2019

Ponad 600 pomorskich startupów beneficjentami unijnego wsparcia

Bank Pekao w Bukownie
Oddziały
author
Patryk Byczek
07 lipca 2019

Bank Pekao w Bukownie