Czy Komornik może umorzyć zadłużenie ?

Czy Komornik może umorzyć zadłużenie ?

autor wpisu
Sienkiewicz
04 maja 2016
Organ egzekucyjny nie ma uprawnienia do podejmowania decyzji w przedmiocie umorzenia zadłużenia. Komornik jest tylko organem wykonawczym i musi działać zgodnie z tytułem wykonawczym i wnioskiem egzekucyjnym.

Artykuł powstał we współpracy z asesorem komorniczym z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

Umorzyć dług może tylko Wierzyciel

To Wierzyciel jest wyłącznym dysponentem postępowania egzekucyjnego i tylko on może wyrazić zgodę na umorzenie części bądź całej należności.

Z prośbą o umorzenie zadłużenia Dłużnik powinien zwrócić się bezpośrednio do Wierzyciela.

Odstąpienie od dokonania czynności zawnioskowanych przez Wierzyciela mogłoby narazić komornika na negatywne konsekwencje w postaci skargi na bezczynność, a nawet powództwa odszkodowawczego.

Przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego są w enumeratywny sposób określone w ustawie – kodeks postępowania cywilnego: art. 824 i 825, a trudna sytuacja materialna czy życiowa Dłużnika nie stanowi według prawa jednej z tych przesłanek.

Jeśli Wierzyciel popiera prowadzenie postępowania egzekucyjnego, pomimo że świadczenie objęte tytułem wykonawczym zostało spełnione albo nie powinno być egzekwowane z innych przyczyn – przez co może wyrządzić Dłużnikowi szkodę, ponosi on wówczas odpowiedzialność na gruncie przepisów kodeksu cywilnego (art. 415 k.c.).

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego komornik nie bada obowiązku zapłaty określonego w tytule wykonawczym, co oznacza, że komornik nie bierze pod uwagę okoliczności w jakich został wydany tytuł wykonawczy.

Dług jest spłacony, ale sprawa trafiła do komornika

Jeśli Dłużnik spłacił swój dług przed wydaniem tytułu wykonawczego albo gdy zobowiązanie nigdy nie istniało, nie można na tej podstawie żądać od Komornika umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny bada tytuł wykonawczy tylko pod względem formalnym, a więc czy jest zaopatrzony w klauzulę wykonalnosći, podpis sędziego, podpis sądu.

Zgodnie z art. 840 k.p.c. Dłużnik może żądać w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego pozbawienia bądź ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja.

Fakt złożenia przez Dłużnika zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, dopóki nie ma rozstrzygnięcia Sądu II instancji w tym przedmiocie, bądź Sąd I instancji nie wstrzymał wykonania zaskarżonego postanowienia, nie ma wpływu na bieg postępowania egzekucyjnego.  Żaden przepis prawa nie pozwala komornikowi w takim przypadku 
na wstrzymanie czynności egzekucyjnych, zawieszenie, czy też umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Koszty egzekucji 

Ważne: zgodnie z art. 770 k.p.c. Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Jeśli utrata mocy tytułu wykonawczego nastąpiła po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, czyli miała charakter następczy, a do tego czasu istniał w obrocie prawnym tytuł wykonawczy, który do czasu jego uchylenia uznawany był jako prawidłowy, koszty postępowania egzekucyjnego obciążają Dłużnika.

W przypadku pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego Dłużnik może wnieść o uchylenie i zwrot naliczonej na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłaty stosunkowej (ale nie całych kosztów egzekucyjnych, w tym wydatków gotówkowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

silliconvalley
silliconvalley
2016-05-15 21:59:33

No to dosyć logiczne że długu nie może umorzyć komornik a tylko wierzyciel bo przecież komornik jest tutaj nikim więcej jak tylko pośrednikiem. oczywista sprawa że to nie on dezyduje o umorzeniu długu... nawet jakby poczciwy chłop chciał to nie może i tyle

gruby_pete101
gruby_pete101
2016-05-07 01:59:18

Dla tego który wisi kasę komornik to diabeł wcielony. Ale pomyśl o tej drugiej stronie. To nie zawsze jest bezduszny bogacz który chce odzyskać swoją kasę ale niestety bardzo często - matka z dziećmi, która potrzebuje kasy od ojca dzieci a tatuś kochany udaje że nie ma pieniędzy i nie kwapi się podjąć pracy...

mortar
mortar
2016-05-04 21:28:51

komornik to bardzo parszywa praca ale ktoś to musi wykonywać. Zawsze to podrkeślam. W długi sami z siebie nie wpadamy więc warto potem nie w komorniku ale w sobie dopatrywać się przyczyny nieszczęść

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Krotoszyn
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
08 września 2017

Kredyt hipoteczny Krotoszyn

Kasa Stefczyka Puławy
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 października 2020

Kasa Stefczyka Puławy

Odbiór w Punkcie – Poczta Polska zaleca tę metodę odbioru
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
04 kwietnia 2020

Odbiór w Punkcie – Poczta Polska zaleca tę metodę odbioru

Santander Consumer Bank Sulechów
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
26 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Sulechów

PKO BP w Zbąszyniu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
06 października 2019

PKO BP w Zbąszyniu

Pożyczki w 15 minut
Pożyczki
author
Aleksandra Gościnna
09 kwietnia 2021

Pożyczki w 15 minut

Porównaj