zadluzenia.com
zamknij

Dobre wyniki Alior Banku

W porównaniu do I kwartału 2016 r., całkowite przychody Alior Banku w tym samym czasie w 2017 r. zwiększyły się o połowę. Jak podkreśla prezes Zarządu Alior Banku, pierwszy kwartał był dla instytucji czasem wyzwań i intensywnej pracy. 

 


 
- Mieliśmy do zrealizowania dwa ważne cele – zakończenie zgodnie z planem fuzji operacyjnej z wydzieloną częścią Banku BPH, a także ogłoszenie strategii Alior Banku na lata 2017-2020. Nasze zamierzenia udało się przeprowadzić w 100 procentach. Jednocześnie osiągnęliśmy wyniki finansowe zgodne z consensusem analityków, w których widoczny jest już efekt fuzji. Jestem przekonany, że wyniki te wraz ze zmianami zapowiedzianymi w strategii będą stanowiły bardzo dobrą podstawę do budowania wartości banku w tym i w kolejnych latach – zaznacza Wojciech Sobieraj.   

 

W I kwartale bieżącego roku, całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły 868 mln zł. To o 50% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Natomiast za sprawą dynamicznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 58% i wyniósł 640 mln zł. Zaś wynik z tytułu opłat i prowizji - 137 mln zł (jest o 57% wyższy niż w I kwartale 2016 r.), a wynik z działalności handlowej i pozostałej sięgnął 90 mln zł. 

 


Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku 

 

Na poziomie 56,4% ukształtował się współczynnik kosztów do dochodów (C/I) na koniec raportowanego okresu (jest wyższy w porównaniu do poprzednich kwartałów, bo uwzględnia koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH). 

Alior odnotował również istotny przyrost wolumenu kredytów i depozytów. Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o 48%. To znaczy, że na koniec I kwartału 2017 r. osiągnęła poziom 48,4 mld zł. W tym samym czasie saldo pozyskanych depozytów klientów wyniosło 50,5 mld zł. Jest to o 41% więcej niż w ubiegłym roku. 

 

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku 

 

Wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wyniosły odpowiednio 14,4% i 12,15% na koniec I kw. 2017 r.. Jest to wzrost rok do roku, a także w stosunku do końca 2016 r.. Alior Bank utrzymał również wypłacalność powyżej poziomu zalecanego przez KNF.   

 

Po pięciu miesiącach, dokładnie, 27 marca 2017r., Alior Bank zakończył fuzję operacyjną z działalnością przejętą z Banku BPH. Dzięki fuzji ponad 4 mln klientów może korzystać z ujednoliconej oferty i standardów obsługi w całej sieci oddziałów. Tym samym Alior dołączył do grona 10 największych banków w Polsce. Bank w najbliższych latach ma skupić się na ułatwianiu klientom korzystania z usług, czyli uprościć ofertę produktową, wzbogacić funkcjonalność kanałów cyfrowych oraz zwiększyć satysfakcję klientów z kontaktów z bankiem. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY