Badanie “Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych” prześwietliło źródła finansowania polskich przedsiębiorstw. Okazuje się, że firmy korzystają z kredytów, ale robią to bardzo ostrożnie.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 19.06.2018
Udostępnij:

Kredyt jako główne źródło finansowania

Z badania wynika, że kredyt jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania małych i średnich firm. 53% ankietowanych przedstawicieli średnich firm, których roczne obroty mieszczą się w przedziale od 3,6 mln do 30 mln zł, odpowiedziało, że to właśnie kredyt w banku jest ich zewnętrznym zastrzykiem gotówki.

Mimo, że ponad połowa badanych wymieniła kredyt, to nadal 89% średnich oraz 81% małych firm woli korzystać z własnych środków

Twórcy badania podkreślają, że wśród polskich przedsiębiorców rośnie świadomość i jednocześnie zmniejsza się niechęć do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

W komunikacie z badania Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP wyjaśnia:

Kredyt złotówkowy pozostaje najważniejszym źródłem finansowania zewnętrznego dla polskich przedsiębiorców, a wartość portfela kredytów udzielonych przez banki przedsiębiorcom z segmentu MŚP wzrosła w 2017 roku o 13 mld zł, co przy niespełna 8 mld zł wzrostu w 2016 roku, daje nam  przyrost wolumenu kredytowego w ostatnim roku o 64%  większy w porównaniu z rokiem 2016. Jednocześnie kredyt bankowy jest dla firm najbardziej stabilną i najłatwiejszą do pozyskania formą finansowania zewnętrznego, także publicznego. Ale jest wiele czynników, które mogą w przyszłości ograniczyć strumień finansowania kredytowego –  tłumaczy wiceprezes.

Wśród innych źródeł zewnętrznego finansowania małych i średnich firm, badani wymieniali:

  • środki własne
  • leasing, pożyczkę leasingową
  • pożyczki rodzinne
  • fundusze pochodzące z Unii Europejskiej


Źródło: raport ZBP

Z badania wynika również, że właściciele firm coraz lepiej oceniają dostępność kredytów bankowych: 62% średnich firm i 53% mikro i małych firm pozytywnie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego

W trakcie ostatnich 3 lat tylko 6% małych i 8% średnich firm ubiegała się o kredyt bankowy i ostatecznie go nie otrzymała.

Badanie przeprowadziła firma CBM INDICATOR razem ze Związkiem Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości w II kwartale 2018 roku.

Komentarze