zadluzenia.com
zamknij

Gigantyczny zysk PKO BP

PKO BP skończył ubiegły rok z ogromnym zyskiem. Instytucja zanotowała pod koniec czwartego kwartału 820 000 000 złotych zysku netto. Względem roku poprzedniego jest to wzrost o 226 700 000 złotych. 
 

Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez PKO wyniósł3 100 000 000 złotych i był najwyższym wynikiem w sektorze bankowym w 2017 roku. 

Oczekiwania rynku, który spodziewał się zysku na poziomie 829 500 000 złotych potwierdziły się. Biura maklerskie spodziewały się zysku między805 000 000 złotych a 869 900 000 złotych


 

WYNIKI BANKU


Bilans grupy PKO
 

Suma bilansowa instytucji pod koniec czwartego kwartału wyniosła 296 900 000 000 złotych.
 

Odsetki
 

W segmencie odsetek  w 2017 roku bank odnotował wynik 2 249 000 000 złotych, co okazało się zgodne z założeniami ekspertów. 

 

Prowizje
 

Wynik prowizji w czwartym kwartale ubiegłego roku był równy 760 000 000 złotych i również był zgodny z założeniami analityków.
 

Skonsolidowany zysk netto
 

PKO BP zamknął ubiegły rok ze skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 3 104 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 8% względem roku poprzedniego. 
 

Wzrost kredytów
 

Kredyty konsumpcyjne były najbardziej dochodowym produktem w ubiegłym roku, a ich suma wzrosła o 1 400 000 000 złotych. Kredyty gospodarcze odnotowały wzrost o 3 600 000 000 złotych.
 

Kredyty hipoteczne
 

W roku ubiegłym instytucja udzieliła 13 000 000 000 złotych w ramach kredytów hipotecznych.


 

Wartość portfela
 

Suma udzielonych pożyczek i kredytów przez Bank PKO w roku ubiegłym uplasowała się na poziomie 205 700 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 5 000 000 000 złotych względem roku 2016.
 

Straty
 

Suma z racji odpisów utraty wartości kredytów pod koniec ubiegłego roku wyniosła 448 000 000 złotych.
 

Wynik działalności
 

Koszty administracyjne ogółem wyniosły instytucję5 784 000 000 złotych.
 

Na przestrzeni 2017 roku PKO BP odnotowało 12 563 000 000 złotych z tytułu działalności biznesowej. Odnotowano wzrost o 6,6% względem ubiegłego roku.
 

Wartość instytucji
 

Wartość rynkowa PKO BP na GPW wyniosła pod koniec roku ponad 55 000 000 000 złotych. Instytucja jest najcenniejszą spółką na giełdzie.


Aplikacja IKO
 

Z aplikacji mobilnej banku czynnie korzysta ponad 2 600 000 użytkowników. Od początku istnienia bankowości mobilnej, za pomocą telefonu dokonano ponad 68 000 000 transakcji.
 

Wraz z początkiem bieżącego roku internetowi Klienci PKO mogą korzystać z funkcji wymiany walut. Od tego czasu wykonano ponad 15 000 transakcji, których wartość przekroczyła 100 000 000 złotych.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY