Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w Polsce wynosiło w 2017 roku 4271,51 złotych brutto. Według danych z GUS, pensja przedstawicieli władz publicznych sięgała 9 200 złotych brutto pod koniec roku 2016. W tym samym czasie pracownicy polskich przedsiębiorstw zarabiali miesięcznie 4259,37 złotych brutto.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 15.03.2018
Udostępnij:

Niektórzy politycy skarżą się na zbyt niską pensje, inni twierdzą, że brakuje imdo pierwszego”. Ile faktycznie zarabiają przedstawiciele władz publicznych?

Zarobki przedstawicieli władzy publicznej

Zarobki różnią się od siebie w zależności od zajmowanego stanowiska, czy nawet płci. Jak podaje GUS różnica wynagrodzenia między mężczyznami a kobietami wynosiła ponad 2000 złotych. Panowie sprawujący władzę zarabiali ponad 10 000 złotych, zaś panie 7 900 złotych. Średnia pensja reprezentanta władzy publicznej jest dwukrotnie wyższa od wynagrodzenia pracownika w przedsiębiorstwie i wynosi ona 9 200 złotych brutto. Nie jest to jednak najniższa kwota. 30% spośród wszystkich przedstawicieli zarabia więcej niż 11 100 złotych brutto. Pensja kolejnych 10% sięga nawet 13 200 złotych.

Przedstawiciele władzy publicznej

Grupa przedstawicieli władz publicznych liczy około 12 400 osób. W skład grupy, według klasyfikacji i specjalności należą:
 

  • politycy (sekretarze, podsekretarze oraz ministrowie)

  • parlamentarzyści,

  • działacze zawodowi organizacji politycznych, związkowych, czy pozarządowych,

  • przedstawiciele władz samorządowych.

Kadra zadządzająca

Ten sektor dzielimy na przedsiębiorstwa pubiczne i prywatne. Kadry te liczą kolejno 22 000 pracowników i 120 000 pracowników. Tylko 10% dyrektorów generalnych i zarządzających zarabia średnio 27 000 złotych brutto. Najwięcej zarabiających w elicie dyrektorskiej jest tylko 5% spośrób wszystkich osób. Wynagrodzenie mężczyzn zaczyna się od 39 000 złotych miesięcznie, zaś kobiet od 31 500 złotych.

Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 14 100 złotych. Jednak w podziale na sektory przedstawicieli kadr pensje są rozbieżne. Pracownicy sektora prywatnego zarabiają średnio 14 100 złotych, zaś w publicznym wynagordzenie wynosi 11 700 złotych. Warto wiedzieć, że na łączną liczbę 144 000 pracowników w obu sektorach, ponad 100 000 stanowisk zajmują mężczyźni, zaś kobiet w tej grupie jest jedynie 39 500.


 

Komentarze