Ile zarabia detektyw?

Ile zarabia detektyw?

author
Sandra Tessmer
21 sierpnia 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Kategoria

Detektyw to dla wielu zawód, który kojarzy się ze spełnieniem dziecięcych marzeń. Sprawdziliśmy jednak, jak w rzeczywistości wygląda bycie detektywem i ile zarabia się na tym stanowisku

Ile zarabia detektyw?

Ciężko dokładnie określić miesięczne zarobki detektywa, nie tylko z powodów poufności danych. Innym powodem jest fakt, że zarobki te są zależne od ilości zleceń, które danych detektyw jest w stanie pozyskać.

Kolejny powód do duża konkurencja w większych miastach, mniejsze zapotrzebowanie na usługi w mniejszych. Z pewnością należy dobrze zbadać lokalny rynek, by móc odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Detektyw – zarobki

W kontekście stawek mówi się o ogromnej rozpiętości od 70 zł do 250 zł za godzinę. Dodatkową zmienną jest rodzaj zlecenia. Z pewnością doświadczony detektyw przy sprawach rozwodowych zażąda znacznie mniejszych sum, niż przy poszukiwaniach osób lub przy sprawach gospodarczych.

Czasami konieczne jest zaangażowanie kilku zespołów agentów i wtedy stawka zwiększa się z wraz z ilością zaangażowanych osób. Klient dodatkowo powinien pokryć takie koszty jak: noclegi, bilety pociągowe, czy benzynę.

Na początku 2018 roku można było znaleźć dane, które, określały, że miesięczne zarobki detektywa  wynoszą od 4211 zł – 5189 zł brutto. W badaniu wzięło udział jedynie 64 przedstawicieli grupy zawodowej. Mimo, wszystko te badania stanowią ciekawe źródło wiedzy.

25% najlepszych detektywów może liczyć na zarobki powyżej 6000 zł miesięcznie. Najlepiej zarabiają detektywi z dużych firm z wysokim kapitałem.

Od czego zależą zarobki detektywa?

Oczywiście jak w każdej branży w dużym stopniu zależy od umiejętności i doświadczenia zawodowego. Detektywistyka jest jednak na tyle specyficznym kierunkiem, że jest jeszcze kilka innych czynników, które równie mocno, a może nawet silniej, wpływają na wynagrodzenia poszczególnych detektywów.

Samodzielność

Pierwszym z nich jest poziom samodzielności. Im prywatny detektyw jest bardziej samodzielny i potrafi sam we własnym zakresie poradzić sobie ze sprawą nie angażując w to innych osób z agencji detektywistycznej, tym lepiej.

A jeśli jeszcze potrafi skutecznie pomagać innym lub kierować skutecznie pracą zespołu zaangażowanego w dane zlecenie to może z tego uczynić kolejne atuty swojej pracy.

Samodzielność w pracy detektywa to rzecz bardzo ważna. W dużej mierze dlatego, że bardzo często muszą oni samodzielnie dochodzić do rozwiązania wielu spraw.

Dyspozycyjność

Drugim ważnym czynnikiem jest dyspozycyjność. Trzeba przyznać, że praca prywatnego detektywa jest bardzo nieprzewidywalna i bardzo często ciężko być pewnym tego, gdzie i w jakich warunkach spędzi się najbliższą noc.

Obserwowana przez detektywa osoba może mieć przecież całkowicie odmienne od nas plany na spędzenie najbliższych 24 godzin.

Gotowość pracy w nienormowanym, a czasem wręcz w nieograniczonym czasie, stanowi poważny atut dla pracodawcy, może bowiem podnieść potencjał wykonawczy firmy w większym stopniu niż kilku pracowników dostępnych od 8 do 16 i to tylko od poniedziałku do piątku.

Własne zaplecze techniczne

Innym istotnym z punktu widzenia biura detektywistycznego atutem pracownika może być własne zaplecze techniczne detektywa. Własny i dostosowany do potrzeb zawodu samochód, dobra kamera, rejestratory czy sprzęt fotograficzny pozwalają zatrudniającej agencji detektywistycznej zaoszczędzić czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Z pewnością część tej kwoty będzie mogła trafić jako wynagrodzenia dla dobrze wyposażonego w sprzęt detektywistyczny pracownika.

Kwalifikacje i umiejętności

Równie cennym atutem detektywa szukającego pracy w biurze detektywistycznym może być zestaw rzadkich, ale przydatnych w detektywistyce kwalifikacji i umiejętności.

Naprawa sprzętu komputerowego, umiejętność budowy urządzeń elektronicznych w oparciu o gotowe komponenty, prawo jazdy na motor, uprawnienia do pilotowania drona czy licencja pilota mogą okazać się decydujące w niejednej sprawie realizowanej przez agencję detektywistyczną.

Kontakty

W odczuciu wielu osób, również zajmujących się detektywistyką zawodowo, najcenniejszą rzeczą, którą do firmy może przynieść zatrudniony właśnie detektyw są kontakty.

To właśnie znajomości, a przede wszystkim źródła sprawdzonych informacji, wszystkich pracowników biura detektywistycznego przekładają się w największym stopniu na siłę firmy i jej zdolność do realizacji różnych nietypowych, a tym samym wartościowych spraw.

Jak zostać detektywem?

Aby pracować legalnie jako detektyw, należy posiadać licencję. Do 1 stycznia 2014 roku uzyskanie jej wiązało się ze zdaniem egzaminu państwowego, aktualnie licencję można zdobyć dzięki uczestniczeniu w szkoleniach detektywistycznych.

Egzamin państwowy

Podejście do egzaminu nadal jest jednak możliwe. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu państwowego muszą początkowo złożyć u komendanta wojewódzkiego Policji wniosek o wydanie licencji, a wraz z nim szereg dokumentów takich jak oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności, kopię dowodu osobistego, świadectwo pracy, kopię świadectwa lub dyplomu, która poświadczy wykształcenie co najmniej średnie i dwie fotografie.

Egzamin państwowy składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Jest organizowany przynajmniej raz na pół roku i obejmuje szereg zagadnień związanych m.in. z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Oprócz tego przyszli detektywi spotkają się z zagadnieniem funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, przestrzegania przepisów prawa, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, prawem karnym i cywilnym oraz zagadnienia z takich dziedzin jak kryminologia, kryminalistyka, psychologia sądowa oraz wiktymologia.

Zwolnienie z części egzaminu

Osoby posiadające odpowiednie oświadczenia, mogą być zwolnione z części egzaminu. Pomocny może być w tym przypadku dyplom szkoły oficerskiej. Zwolnione mogą być również osoby, które są policjantami, funkcjonariuszami ABW, Agencji Wywiadu czy Straży Granicznej.

W Polsce funkcjonują również szkoły, które przygotowują do wykonywania tego zawodu, jednak kierunkowe wykształcenie nie jest konieczne do uzyskania licencji.

Detektyw – wymagania do otrzymania licencji

Jak zostać detektywem i uzyskać licencję? Osoba, która chce pracować w tym zawodzie musi spełniać określone wymagania:

Pierwszą barierą jest kwestia wieku. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat. Druga sprawa to obywatelstwo. Przyszły detektyw powinien posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ewentualnie pozwolenie na pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

Oprócz tego obowiązkiem jest wykształcenie minimum średnie oraz zdolność do czynności prawnych. Detektyw nie może być skazany pełnomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie może się również toczyć przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

w okresie ostatnich 5 lat nie zostać dyscyplinarnie zwolnionym ze służby z Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, sądu, innego organu administracji publicznej w Polsce lub innym kraju, wojska czy prokuratury.

posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego policji oraz aktualne orzeczenie lekarza, które potwierdzi zdolności psychiczne do wykonywania zawodu.

legitymować się dokumentem, który potwierdzi odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz przepisów, które regulują prawa i obowiązki detektywa, a także zasad, jakie obowiązują przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Podsumowanie

Praca detektywa dla wielu jest spełnieniem marzeń z filmów o Scherlocku Holmsie. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to praca łatwa. Wymaga pełnej dyspozycyjności, umiejętności w wielu dziedzinach życia oraz wytrwałości.

Wiele osób, szczególnie tych, które nie charakteryzują się wybitną cierpliwością, nie odnajdzie się w pracy detektywa.

Pytania i odpowiedzi

Jak znaleźć pracę jako detektyw?

Pracownikami biur detektywistycznych są w przeważającej większości osoby wywodzące się z policji, straży granicznej, wojska. Pracodawcy chętnie zatrudniają, choć to bardzo kontrowersyjny temat, byłych funkcjonariuszy SB, z tzw. Wydziału „B”- Obserwacji.

Takie osoby są chętnie zatrudniane, ponieważ uważa się, że technik inwigilacji nie zapomina się nigdy. Młodych, absolwentów policealnych szkół detektywistycznych jest też coraz mniej, ponieważ detektywistyka w Polsce to nadal niszowy kierunek.


Czy detektyw współpracuje z policją?

Zawód detektywa wiąże się nierzadko z dużym niebezpieczeństwem podczas zbierania dowodów, koniecznością wnikliwej analizy oraz współpracy z informatorami, jak również szeregiem innych osób, które mogą wnieść do prowadzonego śledztwa nowe informacje.

Podobną działalność prowadzą funkcjonariusze policji, choć na zdecydowanie większą skalę. Często zdarza się tak, że drogi policji i detektywów krzyżują się.


Czy detektyw może złamać przepisy podczas śledztwa?

Funkcjonariusze policji działają w oparciu o przepisy prawa, czyli ustawę o policji. Obliguje ich ona do zachowania reguł i procedur tam zawartych. Jest to również źródło przywilejów, które przysługują w czasie pełnionej służby. W uzasadnionych przypadkach policja może zatrzymać podejrzanego, wejść do jego mieszkania, przeszukać lokal, a także dokonać wielu innych czynności.

Agencje detektywistyczne z kolei działają w ramach ustawy o usługach detektywistycznych, która całkiem precyzyjnie reguluje kwestie związane z ich pracą. Jako, że jest to jedna z form działalności gospodarczej, prywatny detektyw posiada inne uprawnienia, niż funkcjonariusz policji. W związku z tym sposób, w jaki pozyskuje informacje może się różnić od standardowej policyjnej procedury

. Jeżeli jednak w ramach wykonywanych czynności detektyw zauważy cokolwiek, co koliduje z prawem, ma obowiązek powiadomić o tym policję.


Ile zarabia detektyw w USA?

W Stanach Zjednoczonych zawód detektywa jest bardziej popularny niż w Polsce. Tam detektyw o dobrej renomie zarabia rocznie ok. 87 000 dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to 34 1714 zł rocznie czyli ok. 29 000 zł miesięcznie.

author
Sandra Tessmer
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ostrzeżenie o fałszywych licytacjach nieruchomości

Krajowa Rada Komornicza w ostatnim czasie ostrzegała i informowała o tym, że kilka licytacji komorniczych dotyczących nieruchomości, które pojawiły się na portalach komercyjnych, okazały się być fałszywe. Osoby, które się tego dopuściły, podszywały się pod komorników pracujących na terenie naszego kraju.

author
Patryk Byczek
25 lipca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Automaty paczkowe staną na terenach parafii

Poczta Polska do 2022 roku zamierza uruchomić dodatkowe 2 tysiące automatów paczkowych. Łącznie Poczta ma posiadać aż 20 000 punktów odbioru paczek. Niektóre z punktów będą zlokalizowane na terenach parafii.

author
Dominika Byczek
13 października 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Polacy coraz chętniej kupują książki

Santander Bank Polska poinformował w komunikacie prasowym, że z danych zebranych przez instytucję wynika, że Polacy coraz więcej pieniędzy wydają w księgarnia i salonikach prasowym. Wydatki w tej kategorii w sklepach internetowych i stacjonarnych, na przełomie lipca i sierpnia,  z roku na rok wzrastają. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Zakładał w bankomatach urządzenia do zatrzymywania kart

Policja w Sanoku doprowadziła do zatrzymania mężczyzny, który w bankomatach w tym mieście montował urządzenia służące do blokowania kart w środku. Mężczyzna zablokowane karty wyciągał i posługiwał się nimi w celu wypłacenia środków lub zapłacenia za zakupy. Teraz za swój czym odpowie przed sądem.

author
Dominika Byczek
22 listopada 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: „Nowy Rok z nowym kontem” w Santander Bank Polska

W Santander Bank Polska trwa promocja, w której w zamian za otworzenie konta i spełnienie warunków Klienci mogą zgarnąć 300 złotych premii. Dodatkowo w programie poleceń nowi Klienci zgarną 50 złotych. Promocja trwa do 31 stycznia 2022 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
06 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Kępnie

Alior Bank dysponuje wyłącznie jedną placówką w Kępnie – placówką partnerską. Sprawdź dane adresowe oraz kontaktowe.

author
Aleksandra Gościnna
05 kwietnia 2024
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj