zadluzenia.com
zamknij

Jak otworzyć Profil Zaufany w PKO BP ?

 

Wizyty na poczcie, urzędach skarbowych czy w oddziałach ZUS nie będą już konieczne do założenia Profilu Zaufanego w ePUAP. PKO BP wprowadziło usługę, która pozwala założyć konto w e-administracji bez potrzeby wychodzenia z domu.  

Z oferty można korzystać już od poniedziałku 17 października. PKO BP to pierwszy bank, który pomyślnie przeszedł testy bezpieczeństwa i umożliwił zakładanie Profilu Zaufanego za pomocą swoich systemów. Jednak jak zaznacza Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska- 17 kolejnych instytucji przechodzi testy i z czasem będą one dołączać do projektu. Minister podkreśla, że takie rozwiązanie jest dużym ułatwieniem:

 

“Oddając możliwość założenia profilu zaufanego podmiotom komercyjnym powodujemy, że nie musimy udawać się do autoryzowanej jednostki administracji publicznej, żeby potwierdzić swoją tożsamość. Dzięki temu powodujemy coraz większą powszechność tego rozwiązania”.

 

Dobry start

 

Nowa usługa jest prosta i przebiega szybko, bo jedynie w kilku krokach. Co więcej, okazuje się, że była potrzebna. W trakcie kilku lat funkcjonowania PZ założyło go kilkaset tysięcy osób, ale ponad 90% z nich to urzędnicy administracji publicznej. Natomiast od ubiegłego poniedziałku, kiedy to weszła w życie możliwość zakładania PZ przez serwis PKO, statystki znacznie wzrosły. Już skorzystało z niej prawie 9 tysięcy osób. 

 

Co to jest ?

 

Profil Zaufany jest bezpłatnym narzędziem, które pozwala uzyskać dostęp do serwisów administracji publicznej. Weryfikując swoją tożsamość w serwisie iPKO, można załatwić sprawy urzędowe online.

 

Każdy pełnoletni klient, korzystający z bankowości elektronicznej, posiadający aktualne dane w serwisie internetowym banku może całkowicie bezpłatnie założyć swój PZ.

 

 

Jak założyć Profil Zaufany za pośrednictwem Banku ?

 

Wystarczy spełnić cztery kroki:

1. Zalogować się do serwisu internetowego Banku.
2. Przejść do zakładki „e-Urząd”,(dostępnej w górnym menu ekranu w iPKO) i wybrać opcję „Załóż Profil Zaufany”.
3. Sprawdzić poprawność swoich danych oraz nadać login potrzebny do korzystania z Profilu Zaufanego.
4. Potwierdzić kodem z narzędzia autoryzacji. Na podany we wniosku adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem założenia PZ. Jednocześnie podczas utworzenia PZ zostanie założone konto w serwisie ePUAP.


Jak korzystać z PZ na wybranej stronie www administracji publicznej ?


1. Po wypełnieniu konkretnego wniosku zaznaczyć opcję “Podpisz Profilem Zaufanym”. 
2. Następnie skorzystać z opcji logowania za pomocą banku PKO Bank Polski. W tym momencie nastąpi automatyczne przekierowanie do serwisu iPKO.
3. Po zalogowaniu do serwisu trzeba potwierdzić operację kodem z narzędzia autoryzacyjnego.  


Na stronie internetowej PKO Banku Polskiego i serwisie Youtube dostępny jest filmik instruktażowy, który może pomóc w procesie zakładania PZ: https://www.youtube.com/watch?v=7C3KZZ53Ce4


Jakie sprawy możemy załatwić w urzędach bez wychodzenia z domu ?

 

Przez podpisywanie dokumentów przekazywanych online do urzędów, możemy załatwić np.:


- Wniosek o dowód osobisty dla siebie/dziecka w serwisie ePUAP (wybrać odpowiedni urząd gminy/wypełnić wniosek, załączyć zdjęcie).
- Sprawdzić, czy dowód jest unieważniony w serwisie obywatel.gov.pl.
- Zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu osobistego w serwisie ePUAP  (wybrać odpowiedni urząd gminy i zgłosić problem).
- Sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych/Rejestrze PESEL w serwisie obywatel.gov.pl. 
- Wniosek o EKUZ- Europejską Lartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (wypełnić wniosek online i wybrać opcję odbioru osobistego lub drogą pocztową).
- Wniosek o wydanie duplikatu prawa jazdy w serwisie ePUAP (w przypadku zniszczenia lub zgubienia dokumentu).
- Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu w serwisie ePUAP (jest to obowiązek każdego, kto w formie darowizny lub sprzedaży przekazuje swój pojazd).
-Akt urodzenia/małżeństwa lub zgonuw serwisie ePUAP (można uzyskać je w wersji skróconej lub pełnej, w języku polskim lub w kopii wielojęzycznej).
- Zgłoszenie do Urzędu Pracy w serwisie praca.gov.pl (rejestracja umożliwia dostęp do szkoleń i pomaga w znalezieniu pracy).
-Dopisanie do spisu wyborców w serwisie ePUAP. 
- Podatkową interpretację z serwisu Krajowej Informacji Podatkowej (to wniosek o interpretację Ministra Finansów w przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących np. sprzecznych decyzji lub interpretacji od różnych organów podatkowych).
- Zaświadczenie z serwisu Krajowego Rejestru Karnego.
- Kartę Dużej Rodziny w serwisie [email protected]
- Rejestrację działalności w serwisie CEIDG.
- Zwolnienie z powodu choroby dziecka/innego domownika.
- Rehabilitację po zwolnieniu lekarskim.
- Zaświadczenie płatnika składek ZUS.
- Oświadczenie o osiąganiu przychodu.
 

Najczęściej zadawane pytania


1. Czy muszę iść do urzędu, aby korzystać z Profilu Zaufanego założonego za pośrednictwem banku ?


Nie. Założenie Profilu Zaufanego nie wymaga potwierdzania tożsamości w urzędzie.


2. Czy urząd, do którego się zaloguję, będzie miał dzięki temu moje dane logowania do banku ?

 

Nie, dane logowania do Banku nie zostaną udostępnione.


3. Czy założenie Profilu Zaufanego za pośrednictwem banku jest bezpieczne ? 


Zarówno korzystanie z serwisu internetowego banku, jak i zlecanie w nim wszelkich dyspozycji – w tym utworzenia PZ - jest bezpieczne, jeżeli stosujemy się do podstawowych zasad, a także w prawidłowy sposób korzystamy ze wszystkich narzędzi udostępnianych przez bank. 


4. Czy ePUAP i Profil Zaufany jest tym samym ? 


Nie. PZ to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, w tym w serwisie ePUAP. Serwis ePUAP to portal administracji publicznej, w którym można korzystać z PZ.


5. Czy to bezpieczne uwierzytelniać się (logować) danymi z banku na innej stronie ? 


W przypadku logowania PZ do serwisów administracji publicznej wykorzystywany jest podobny mechanizm, jak przy zakupach internetowych i płatności poprzez „Płacę z iPKO”. Wszystkie dane podawane są na stronie banku – po wybraniu opcji PKO Bank Polski na stronie danego urzędu nastąpi automatyczne przekierowanie do strony logowania do Twojego konta.

 

Zalogowanie i potwierdzenie operacji kodem z narzędzia autoryzacyjnego odbywa się w serwisie internetowym. Dopiero w następnym kroku następuje automatyczny powrót do strony administracji publicznej. Oznacza to, że żadna ze stron, do których logować się będziemy Profilem nie będzie mieć dostępu do naszych danych logowania do banku.


6. Czy bank może mi założyć Profil Zaufany bez mojej zgody ? 


Nie, PZ każdy klient zakłada sam, potwierdzając jego utworzenie kodem z narzędzia autoryzacyjnego. Utworzenie Profilu jest dobrowolne i bezpłatne.


7. Czy Bank będzie przekazywał jakiekolwiek dane urzędom ? 
 

Nie. PZ utworzony w serwisie internetowym będzie służył do uwierzytelniania się serwisach administracji publicznej, autoryzacji dyspozycji i składania podpisu elektronicznego. Nie będzie jednak automatycznego przekazywania jakichkolwiek danych z banku do urzędu, w którym będzie się uwierzytelniał (logował). PZto tylko narzędzie weryfikacji tożsamości.


8. Czy urzędy będą przekazywać dane o mnie do banku ? 
 

Nie. PZ utworzony w serwisie internetowym będzie służył do uwierzytelniania się serwisach administracji publicznej, autoryzacji dyspozycji i składania podpisu elektronicznego. Nie będzie jednak automatycznego przekazywania jakichkolwiek danych z urzędu do banku, za pośrednictwem którego PZ będzie utworzony. Profil Zaufany to tylko narzędzie weryfikacji tożsamości.


9. Czy żeby założyć Profil Zaufany muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych ? 
 

Nie. Założenie PZ nie wymaga udzielenia takiej zgody.


10. Czy żeby założyć Profil Zaufany muszę wysyłać swoje dane albo skan dokumentu mailem do banku ? 
 

Nie. Do utworzenia PZ konieczne jest jedynie poprawne zalogowanie do bankowości elektronicznej, a następnie potwierdzenie dyspozycji kodem z narzędzia autoryzacyjnego. Nie potrzeba żadnych dodatkowych informacji/dokumentów.


11. Czy mogę korzystać z Profilu Zaufanego za pośrednictwem dwóch banków jednocześnie ?  
 

Nie. PZ może być powiązany tylko z jednym bankiem. Powiązanie PZ z innym bankiem może być zmieniony w dowolnym momencie i automatycznie spowoduje unieważnienie poprzedniego PZ.


12. Czy urzędnicy będą mieli dostęp do danych z mojego rachunku ?


Nie. PZ utworzony w serwisie internetowym służy do uwierzytelniania się (logowania) serwisach administracji publicznej, autoryzacji dyspozycji i składania podpisu elektronicznego. Nie będzie jednak przekazywania jakichkolwiek danych z banku do urzędu, do którego Klient będzie się uwierzytelniał (logował). Profil Zaufany to tylko narzędzie weryfikacji tożsamości.

 

Skomentuj artykuł
captcha
~Monika

Witam, wszystko świetnie, tylko co w przypadku usunięcia konta bankowego? Profil Zaufany też zostaje usunięty? Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji....   Odpowiedź