Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie samodzielnej i niezależnej ścieżki kariery zawodowej. Sprawdziliśmy, na co powinien zwrócić uwagę każdy przyszły przedsiębiorca i jak w praktyce wygląda otworzenie własnej firmy. Zapraszamy do lektury!

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 03.03.2020
Udostępnij:

Dla wielu osób otworzenie własnej działalności zdaje się być niezwykle skomplikowaną procedurą. Obawiają się oni ogromu formalności, stresu i odpowiedzialności. W rzeczywistości jednak założenie własnej firmy nie jest tak skomplikowanym przedsięwzięciem, jak mogłoby to się wydawać.

Obecne przepisy znacznie ułatwiają samo zarejestrowanie działalności gospodarczej. Zainteresowana osoba nie musi nawet wychodzić z domu, by dopełnić procedury otworzenia firmy. Cały proces jest maksymalnie uproszczony i wygodny dla Konsumenta. A wszystko to dzięki uruchomieniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W poniższym poradniku wskażemy, na jakie formy działalności najczęściej decydują się polscy przedsiębiorcy. Sprawdzimy też, jak krok po kroku zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą oraz na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę podczas całej procedury otwierania firmy.

Forma działalności – co na początek?

Cały proces rejestrowania firmy powinniśmy zacząć od wybrania najodpowiedniejszej dla naszego przypadku formy działalności gospodarczej. W Polsce istnieje kilka możliwych wariantów – zaczynając od najprostszego, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez prostą spółkę cywilną lub nieco bardziej skomplikowaną spółkę osobową, na handlowych spółkach kapitałowych kończąc.

W praktyce jednak początkujący przesiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z własnym biznesem, decydują się na utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub – jeśli mają choć jednego wspólnika (obojętnie, czy jest nim osoba fizyczna, czy prawna) – na otworzenie spółki cywilnej.

W dzisiejszym artykule skupimy się jednak na pierwszym z tych dwóch wariantów działalności, czyli na jednoosobowej działalności gospodarczej. To właśnie ten rodzaj biznesu stał się w ostatnich czasach na tyle popularny, że wielu pracowników etatowych lub zatrudnionych na umowę cywilnoprawną (np. przedstawicieli handlowych) zdecydowało się na przetransformowanie własnego zatrudnienia na jednoosobowy biznes.

 

 Sprawdź nasz ranking najlepszych pożyczek pozabankowych dla firm: https://www.zadluzenia.com/pozyczki-pozabankowe-dla-firm/

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co to jest?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najczęściej wybieranych form działalności biznesowej w Polsce. Takie żródło utrzymania daje przedsiębiorcy ogromne pole do działania, a co równie istotne – ogromną niezależność i swobodę dokonywania wyborów biznesowych.

Z drugiej strony jednak prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, z swym całym inwentarzem korzyści i profitów, obkupione jest wysokim ryzykiem. Przedsiębiorca, który samodzielnie prowadzi swą firmę, musi liczyć się z tym, że spoczywa na nim całą odpowiedzialność za los własnego biznesu.

By przetrwać na rynku, musi on wykazać się wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości, a także odwagą w momencie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Zadanie to nie jest łatwe – zwłaszcza dla młodych i początkujących przedsiębiorców. Potwierdza to spory odsetek firm, które zawiesiły lub zamknęły swą działalność zaledwie po pierwszym roku istnienia na rynku (według bieżących danych – ok. 25% wszystkich nowo otworzonych firm).

Jednoosobowa działalność – podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię prowadzenia działalności gospodarczej przez polskiego przedsiębiorcę, jest Ustawa z dnia 6. marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2018, pod pozycją 646, a obowiązuje on od 30. kwietnia 2018 roku.

Podstawowe kwestie dotyczące działalności gospodarczej zostały uregulowane następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 3. Pojęcie działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

 

Art. 4. Pojęcie przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

 

Art. 5. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia [za pracę – przyp. red.] […], i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

 


Źródło: Dz.U.2019.0.1292 t.j. – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Jak zarejestrować jednoosobową firmę?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej stało się na przełomie ostatnich lat bardzo proste. Dzięki licznym ułatwieniom (m.in. zasadzie jednego okienka) przyszły przedsiębiorca nie musi udawać się do każdego urzędu z osobna – wystarczy, że wypełni jeden podstawowy wniosek, a jego firma zostanie uruchomiona.

Samo otworzenie działalności jest zupełnie bezpłatne i opiera się na wypełnieniu krótkiego wniosku CEIDG-1. To właśnie poprzez wypisanie tego druku przyszły przedsiębiorca określa dane swej nowo otwieranej firmy, wskazuje obraną branżę i klasyfikację działalności (kody PKD) oraz zaznacza, na jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych się decyduje (podatek wg skali, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa).

Jeszcze przez wypełnieniem wniosku o rejestrację firmy warto jest skorzystać z porady doradcy księgowego, który wskaże, jakie klasyfikacje działalności powinniśmy wpisać w odpowiedniej rubryce druku CEIDG-1 (np. C.11 – produkcja napojów lub J.58 – działalność wydawnicza) i na jaką najkorzystniejszą formę opodatkowania – w związku z obraniem przez nas konkretnej branży -powinniśmy się zdecydować.

Wniosek CEIDG

Wniosek CEIDG-1 ten pełni także – oprócz czysto rejestracyjnej – dodatkowe funkcje. Dzięki jego wypełnieniu składamy także:

  • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
  • zgłoszenie identyfikacyjne (albo aktualizacyjne) do naczelnika urzędu skarbowego NIP,
  • zgłoszenie (albo zmianę zgłoszenia) płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Poniżej przedstawiamy cztery sposoby na złożenie wniosku o zarejestrowanie firmy, z których każdy zainteresowany może wybrać najbardziej wygodny i interesujący go wariant.

Rejestracja w urzędzie

Wniosek o rejestrację firmy (druk CEIDG-1) można wypełnić w wersji papierowej, a następnie złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.

Formularz można otrzymać na miejscu, w wybranym przez wnioskodawcę urzędzie, lub w Internecie, na rządowej stronie GOFIN lub witrynie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dla tych, którzy nie mają czasu na wycieczkę do urzędu, powstały inne możliwości zaaplikowania o rejestrację firmy – o tym niżej.

Rejestracja przez Internet 

E-wniosek o rejestrację działaności gospodarczej można złożyć dzięki specjalnemu formularzowi dostępnemu na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ceidg.gov.pl).

Wniosek wymaga potwierdzenia podpisem przez zainteresowanego. Można w tym celu wykorzystać swój profil zaufany e-PUAP lub tzw. bezpieczny podpis elektroniczny, lecz jeśli żadna z tym opcji nie jest nam znana, możemy potwierdzić wniosek w urzędzie – w ciągu 7 dni od złożenia dokumentu w systemie internetowym.

Rejestracja przez telefon

Od 2017 roku możliwe jest także telefoniczne zarejestrowanie działalności gospodarczej. Usługa ta dostępna jest pod numerem 801 055 088.

By zarejestrować firmę online wystarczy zadzwonić pod wskazany numer i podać konsultantowi infolinii wszelkie niezbędne dane (m.in. imię i nazwisko przyszłego przedsiębiorcy oraz nazwę firmy).

Telerozmówca uzupełni wniosek w imieniu zainteresowanego, a w celu dalszej autoryzacji poda mu indywidualny kod wniosku, z jakim udać się należy do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy. Tam urzędnik, używając owego kodu, odszuka w bazie konkretny wniosek przyszłego przedsiębiorcy, wydrukuje go i odda wnioskodawcy do własnoręcznego podpisu.

Rejestracja w banku 

Wiele współczesnych banków komercyjnych umożliwia swym Klientom darmową i szybką rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej. Usługę taką oferuje m.in. mBank oraz PKO Bank Polski.

Rejestracja firmy poprzez bank może odbyć się na dwa sposoby – stacjonarnie (dzięki wizycie zainteresowanego w oddziale banku) oraz zdalnie (poprzez bankowość elektroniczną i podpis z Profilu Zaufanego).

Tego typu rozwiązanie ma jedną podstawową zaletę – zwykle wiąże się ono z automatycznym otworzeniem firmowego konta bankowego na rzecz przedsiębiorcy, co znacznie ułatwia przebieg całej procedury rejestracyjnej.

Co po rejestracji? – formalności

Samo złożenie i potwierdzenie wniosku o zarejestrowanie firmy nie zamyka całej procedury zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Zaraz po zarejestrowaniu firmy należy udać się do właściwego urzędu skarbowego – po to, by dokonać rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT. W tym celu konieczne będzie wypełnienie i złożenie specjalnego formularza VAT-R.

Warto jednak wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca musi zostać „vatowcem”, czyli płatnikiem podatku VAT. Przypadki, w których dany przedsiębiorca może liczyć na zwolnienie z obowiązku podatkowego, opisane zostały w art. 43 oraz 113. Ustawy z dnia 11. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Co równie ważne, przedsiębiorca, który wraz ze składaniem wniosku o rejestrację firmy nie złożył w urzędzie formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA zgłaszającego zainteresowanego do ubezpieczenia społecznego, będzie musiał dopełnić owych formalności bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie do siedmiu dni od momentu założenia firmy.

Podsumowanie

Jak założyć firmę  2020  – najważniejsze informacje

1) Dla wielu osób otworzenie własnej działalności zdaje się być niezwykle zawiłą i czasochłonną procedurą. W rzeczywistości jednak założenie własnej firmy nie jest tak skomplikowanym przedsięwzięciem, jak mogłoby to się wydawać.

2) Polskie przepisy przewidują kilka różnych form zakładania działalności gospodarczej. Początkujący przesiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z własnym biznesem, zazwyczaj decydują się na jedną z nich – jednoosobową działalność gospodarczą.

3) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię prowadzenia działalności gospodarczej przez polskiego przedsiębiorcę, jest Ustawa z dnia 6. marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2018, pod pozycją 646.

4) Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej stało się na przełomie ostatnich lat bardzo proste. Przyszły przedsiębiorca nie musi już odwiedzać każdego urzędu z osobna – wystarczy, że wypełni jeden podstawowy wniosek CEIDG-1, a jego firma zostanie uruchomiona.

5) Jeszcze przez wypełnieniem wniosku o rejestrację firmy warto jest skorzystać z porady doradcy księgowego, który wskaże, jakie klasyfikacje działalności (tzw. kody PKD) powinniśmy wpisać w odpowiedniej rubryce druku CEIDG-1 (np. C.11 – produkcja napojów lub J.58 – działalność wydawnicza) i na jaką najkorzystniejszą formę opodatkowania – w związku z obraniem przez nas konkretnej branży – powinniśmy się zdecydować.

6) Poprzez złożenie wniosku o zarejestrowanie działalności przyszły przedsiębiorca określa dane swej nowo otwieranej firmy oraz zaznacza, na jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych się decyduje (podatek wg skali, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa).

7) W Polsce istnieją 4 możliwe sposoby na utworzenie własnyej firmy: stacjonarnie (w urzędzie), zdanie (składając e-wniosek), telefonicznie (dzięki specjalnej infolinni dla przyszłych przedsiębiorców) oraz bankowo (w oddziale lub internetowej bankowości elektronicznej).

8) Samo złożenie i potwierdzenie wniosku o zarejestrowanie firmy nie zamyka całej procedury zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Zaraz po zarejestrowaniu firmy należy udać się do właściwego urzędu skarbowego – po to, by dokonać rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT.

9) Nie każdy przedsiębiorca musi zostać „vatowcem”, czyli płatnikiem podatku VAT. Przypadki, w których dany przedsiębiorca może liczyć na zwolnienie z obowiązku podatkowego, opisane zostały Ustawie z dnia 11. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

10)  Przedsiębiorca, który wraz ze składaniem wniosku o rejestrację firmy nie złożył w urzędzie formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA zgłaszającego zainteresowanego do ubezpieczenia społecznego, będzie musiał dopełnić owych formalności bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie do siedmiu dni od momentu założenia firmy.Komentarze (2)
Justyna_Lewarczyk, 28 listopada 2019 o 00:18

Fantastyczny ten poradnik 🙂 Co do startowania z firma to zanim pojdziedzie do urzedu warto pomyslec nad dotacjami. Mnie sie udalo zdobyc bagatela ponad 22 000 zl (glownie dzieki genialnej ksiazce Sekrety 12 sposobow jak zdobyc pieniadze na firme, autor Jazdzyk).
Nie jest to nic trudnego, a fajnie tam gosciu wiele tych sposobow opisal 🙂

super, bardzo przejrzysty poradnik