Jak założyć własną firmę?

Jak założyć własną firmę?

author
Dorota Grycko
24 września 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie samodzielnej i niezależnej ścieżki kariery zawodowej. Sprawdziliśmy, na co powinien zwrócić uwagę każdy przyszły przedsiębiorca i jak w praktyce wygląda otworzenie własnej firmy. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Wybór formy działalności
 2. Jednoosobowa działalność gospodarcza – co to jest?
 3. Jednoosobowa działalność – podstawa prawna
 4. Jak zarejestrować jednoosobową firmę?
 5. Założenie firmy - formalności
 6. Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?
 7. Zakładanie firmy - najważniejsze pytania
 8. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Dla wielu osób otworzenie własnej działalności zdaje się być niezwykle skomplikowaną procedurą. Obawiają się oni ogromu formalności, stresu i odpowiedzialności. W rzeczywistości jednak założenie własnej firmy nie jest tak skomplikowanym przedsięwzięciem, jak mogłoby to się wydawać.

Obecne przepisy znacznie ułatwiają samo zarejestrowanie działalności gospodarczej. Zainteresowana osoba nie musi nawet wychodzić z domu, by dopełnić procedury otworzenia firmy. Cały proces jest maksymalnie uproszczony i wygodny dla Konsumenta. A wszystko to dzięki uruchomieniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wybór formy działalności

Cały proces rejestrowania firmy powinniśmy zacząć od wybrania najodpowiedniejszej dla naszego przypadku formy działalności gospodarczej. W Polsce istnieje kilka możliwych wariantów – zaczynając od najprostszego, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez prostą spółkę cywilną lub nieco bardziej skomplikowaną spółkę osobową, na handlowych spółkach kapitałowych kończąc.

W praktyce jednak początkujący przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z własnym biznesem, decydują się na utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub – jeśli mają choć jednego wspólnika (obojętnie, czy jest nim osoba fizyczna, czy prawna) – na otworzenie spółki cywilnej.

W dzisiejszym artykule skupimy się jednak na pierwszym z tych dwóch wariantów działalności, czyli na jednoosobowej działalności gospodarczej. To właśnie ten rodzaj biznesu stał się w ostatnich czasach na tyle popularny, że wielu pracowników etatowych lub zatrudnionych na umowę cywilnoprawną (np. przedstawicieli handlowych) zdecydowało się na przetransformowanie własnego zatrudnienia na jednoosobowy biznes.

Sprawdź pożyczki pozabankowe dla firm.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co to jest?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najczęściej wybieranych form działalności biznesowej w Polsce. Takie źródło utrzymania daje przedsiębiorcy ogromne pole do działania, a co równie istotne – ogromną niezależność i swobodę dokonywania wyborów biznesowych.

Z drugiej strony jednak prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, z swym całym inwentarzem korzyści i profitów (np. kredyty dla firm), obkupione jest wysokim ryzykiem. Przedsiębiorca, który samodzielnie prowadzi swą firmę, musi liczyć się z tym, że spoczywa na nim całą odpowiedzialność za los własnego biznesu.

By przetrwać na rynku, musi on wykazać się wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości, a także odwagą w momencie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Zadanie to nie jest łatwe – zwłaszcza dla młodych i początkujących przedsiębiorców. Potwierdza to spory odsetek firm, które zawiesiły lub zamknęły swą działalność zaledwie po pierwszym roku istnienia na rynku (według bieżących danych – ok. 25% wszystkich nowo otworzonych firm).

Jednoosobowa działalność – podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię prowadzenia działalności gospodarczej przez polskiego przedsiębiorcę, jest Ustawa z dnia 6. marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2018, pod pozycją 646, a obowiązuje on od 30. kwietnia 2018 roku.

Podstawowe kwestie dotyczące działalności gospodarczej zostały uregulowane następująco:

§PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. Pojęcie działalności gospodarczej
Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Art. 4. Pojęcie przedsiębiorcy
1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Art. 5. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia […].

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

Jak zarejestrować jednoosobową firmę?

Samo otworzenie działalności jest zupełnie bezpłatne i opiera się na wypełnieniu krótkiego wniosku CEIDG-1.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej stało się na przełomie ostatnich lat bardzo proste. Dzięki licznym ułatwieniom (m.in. zasadzie jednego okienka) przyszły przedsiębiorca nie musi udawać się do każdego urzędu z osobna – wystarczy, że wypełni jeden podstawowy wniosek, a jego firma zostanie uruchomiona.

Samo otworzenie działalności jest zupełnie bezpłatne i opiera się na wypełnieniu krótkiego wniosku CEIDG-1. To właśnie poprzez wypisanie tego druku przyszły przedsiębiorca określa dane swej nowo otwieranej firmy, wskazuje obraną branżę i klasyfikację działalności (kody PKD) oraz zaznacza, na jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych się decyduje (podatek wg skali, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa).

Jeszcze przez wypełnieniem wniosku o rejestrację firmy warto jest skorzystać z porady doradcy księgowego, który wskaże, jakie klasyfikacje działalności powinniśmy wpisać w odpowiedniej rubryce druku CEIDG-1 (np. C.11 – produkcja napojów lub J.58 – działalność wydawnicza) i na jaką najkorzystniejszą formę opodatkowania – w związku z obraniem przez nas konkretnej branży -powinniśmy się zdecydować.

Jakie informacje trzeba podać we wniosku CEIDG-1?

 • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, obywatelstwo),
 • adres skrzynki ePUAP,
 • rodzaj działalności gospodarczej,
 • nazwę działalności gospodarczej,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • adresy związane z działalnością gospodarczą,
 • dodatkowe miejsce wykonywana działalności gospodarczej,
 • rodzaj opodatkowania,
 • dane do kontaktu.

Wniosek CEIDG

Wniosek CEIDG-1 ten pełni także – oprócz czysto rejestracyjnej – dodatkowe funkcje. Dzięki jego wypełnieniu składamy także:

 • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne (albo aktualizacyjne) do naczelnika urzędu skarbowego NIP,
 • zgłoszenie (albo zmianę zgłoszenia) płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Poniżej przedstawiamy cztery sposoby na złożenie wniosku o zarejestrowanie firmy, z których każdy zainteresowany może wybrać najbardziej wygodny i interesujący go wariant.

1. Rejestracja w urzędzie

Wniosek o rejestrację firmy (druk CEIDG-1) można wypełnić w wersji papierowej, a następnie złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Formularz można otrzymać na miejscu, w wybranym przez wnioskodawcę urzędzie, lub w Internecie, na rządowej stronie GOFIN lub witrynie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla tych, którzy nie mają czasu na wycieczkę do urzędu, powstały inne możliwości zaaplikowania o rejestrację firmy – o tym niżej.

2. Rejestracja przez Internet 

E-wniosek o rejestrację działalności gospodarczej można złożyć dzięki specjalnemu formularzowi dostępnemu na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ceidg.gov.pl). Wniosek wymaga potwierdzenia podpisem przez zainteresowanego. Można w tym celu wykorzystać swój profil zaufany e-PUAP lub tzw. bezpieczny podpis elektroniczny, lecz jeśli żadna z tym opcji nie jest nam znana, możemy potwierdzić wniosek w urzędzie – w ciągu 7 dni od złożenia dokumentu w systemie internetowym.

3. Rejestracja przez telefon

Od 2017 roku możliwe jest także telefoniczne zarejestrowanie działalności gospodarczej. Usługa ta dostępna jest pod numerem 801 055 088. By zarejestrować firmę online wystarczy zadzwonić pod wskazany numer i podać konsultantowi infolinii wszelkie niezbędne dane (m.in. imię i nazwisko przyszłego przedsiębiorcy oraz nazwę firmy). Telerozmówca uzupełni wniosek w imieniu zainteresowanego, a w celu dalszej autoryzacji poda mu indywidualny kod wniosku, z jakim udać się należy do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy. Tam urzędnik, używając owego kodu, odszuka w bazie konkretny wniosek przyszłego przedsiębiorcy, wydrukuje go i odda wnioskodawcy do własnoręcznego podpisu.

4. Rejestracja w banku 

Wiele współczesnych banków komercyjnych umożliwia swym Klientom darmową i szybką rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej. Usługę taką oferuje m.in. mBank oraz PKO Bank Polski. Rejestracja firmy poprzez bank może odbyć się na dwa sposoby – stacjonarnie (dzięki wizycie zainteresowanego w oddziale banku) oraz zdalnie (poprzez bankowość elektroniczną i podpis z Profilu Zaufanego). Tego typu rozwiązanie ma jedną podstawową zaletę – zwykle wiąże się ono z automatycznym otworzeniem firmowego konta bankowego na rzecz przedsiębiorcy, co znacznie ułatwia przebieg całej procedury rejestracyjnej.

Założenie firmy - formalności

Samo złożenie i potwierdzenie wniosku o zarejestrowanie firmy nie zamyka całej procedury zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Zaraz po zarejestrowaniu firmy należy udać się do właściwego urzędu skarbowego – po to, by dokonać rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT. W tym celu konieczne będzie wypełnienie i złożenie specjalnego formularza VAT-R.

Warto jednak wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca musi zostać „vatowcem”, czyli płatnikiem podatku VAT. Przypadki, w których dany przedsiębiorca może liczyć na zwolnienie z obowiązku podatkowego, opisane zostały w art. 43 oraz 113. Ustawy z dnia 11. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Co równie ważne, przedsiębiorca, który wraz ze składaniem wniosku o rejestrację firmy nie złożył w urzędzie formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA zgłaszającego zainteresowanego do ubezpieczenia społecznego, będzie musiał dopełnić owych formalności bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie do siedmiu dni od momentu założenia firmy.

Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Zakładając własną firmę, będziemy musieli dokonać wyboru formy opodatkowania. Możemy wybierać spośród:

 • Skala podatkowa (na zasadach ogólnych)

Jest to najczęściej wybierana forma opodatkowania. Nie musimy jej zgłaszać do urzędu skarbowego, ponieważ nie wybierając innej formy opodatkowania, nasz dochód zostanie opodatkowany na zasadach ogólnych. Obowiązują dwie stawki podatkowe: 17% oraz 32%.

 • podatek liniowy

Podatek linowy to opodatkowanie według jednolitej stawki w wysokości 19%, bez względu na wysokość dochodu. Najlepiej sprawdzi się wśród firm, które generują wysokie przychody.

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to forma opodatkowania, w której podatek ryczałtowy płaci się od przychodu, a nie od dochodu.

 • karta podatkowa

Karta podatkowa dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą rodzaj działalności ujęty w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Gwarantuje ona stałą kwotę podatku, która uwarunkowana jest rodzajem działalności, liczbą zatrudnionych osób czy wielkością miejscowości.

Zakładanie firmy - najważniejsze pytania

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatne i jeżeli unikniemy błędów w dokumentach, zajmuje jeden dzień.

Zakładanie firm jednoosobowych ma swoje wady i zalety. Główną zaletą jest to, że pracujemy na własny rachunek i dzięki temu możemy znacznie się wzbogacić.

Samo otworzenie działalności jest zupełnie bezpłatne i opiera się na wypełnieniu krótkiego wniosku CEIDG-1. W każdej gminie przyznawane są pieniądze na start działalności. Jest to bezzwrotne, jednorazowe finansowanie, które wynosi około 30 tysięcy złotych.

Proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatne. Przedsiębiorcy ponoszą opłaty administracyjno- skarbowe i bieżące koszty prowadzenia firmy.

Podsumowanie

1) Założenie własnej firmy nie jest tak skomplikowanym przedsięwzięciem, jak mogłoby to się wydawać.

2) Polskie przepisy przewidują kilka różnych form zakładania działalności gospodarczej.

3) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię prowadzenia działalności gospodarczej przez polskiego przedsiębiorcę, jest Ustawa z dnia 6. marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

4) Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej stało się na przełomie ostatnich lat bardzo proste. Przyszły przedsiębiorca nie musi już odwiedzać każdego urzędu z osobna – wystarczy, że wypełni jeden podstawowy wniosek CEIDG-1, a jego firma zostanie uruchomiona.

5) Jeszcze przez wypełnieniem wniosku o rejestrację firmy warto jest skorzystać z porady doradcy księgowego, który wskaże, jakie klasyfikacje działalności (tzw. kody PKD) powinniśmy wpisać w odpowiedniej rubryce druku CEIDG-1.

6) Poprzez złożenie wniosku o zarejestrowanie działalności przyszły przedsiębiorca określa dane swej nowo otwieranej firmy oraz zaznacza, na jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych się decyduje (podatek wg skali, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa).

7) W Polsce istnieją 4 możliwe sposoby na utworzenie własnej firmy: stacjonarnie (w urzędzie), zdanie (składając e-wniosek), telefonicznie (dzięki specjalnej infolinii dla przyszłych przedsiębiorców) oraz bankowo (w oddziale lub internetowej bankowości elektronicznej).

8) Zaraz po zarejestrowaniu firmy należy udać się do właściwego urzędu skarbowego – po to, by dokonać rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT.

9) Nie każdy przedsiębiorca musi zostać „vatowcem”, czyli płatnikiem podatku VAT.

10)  Przedsiębiorca, który wraz ze składaniem wniosku o rejestrację firmy nie złożył w urzędzie formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA zgłaszającego zainteresowanego do ubezpieczenia społecznego, będzie musiał dopełnić owych formalności bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie do siedmiu dni od momentu założenia firmy.

author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Justyna_Lewarczyk
Justyna_Lewarczyk
2019-11-28 00:18:56

Fantastyczny ten poradnik :) Co do startowania z firma to zanim pojdziedzie do urzedu warto pomyslec nad dotacjami. Mnie sie udalo zdobyc bagatela ponad 22 000 zl (glownie dzieki genialnej ksiazce Sekrety 12 sposobow jak zdobyc pieniadze na firme, autor Jazdzyk). Nie jest to nic trudnego, a fajnie tam gosciu wiele tych sposobow opisal :)

czytelnik 1
czytelnik 1
2018-11-20 09:12:45

super, bardzo przejrzysty poradnik

Podobne artykuły

Expander w Mińsku Mazowieckim

EXPANDER MIŃSK MAZOWIECKI

author
Dominika Byczek
28 stycznia 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: „Dobry start” w BNP Paribas

W BNP Paribas trwa promocja, w której za założenie konta i spełnienie prostych warunków, nowi Klienci mogą zgarnąć 350 złotych w gotówce. Promocja trwa do 23 stycznia 2022 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
06 stycznia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas oddziały w Gorzowie Wielkopolskim

BNP Paribas jest przykładem jednego z najpopularniejszych banków detalicznych w Polsce. Sprawdź szczegółowe dane dotyczące oddziałów w Gorzowie Wielkopolskim.

author
Patryk Byczek
18 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Serwis internetowy dla inwestorów Alior Banku

Alior Bank poinformował o wprowadzeniu nowych rozwiązań dla Klientów inwestycyjnych. To właśnie z myślą o tej grupie instytucja przygotowała rozbudowy serwis internetowy, w którym znalazły się narzędzia bardzo ułatwiające selekcję portfela inwestycyjnego.

author
Patryk Byczek
23 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki Mysłowice

Czy interesuje Cię najtańsza pożyczka w Olsztynie? Sprawdź ranking z najlepszymi propozycjami pożyczek online przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
27 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt gotówkowy Ciechanów

Chcesz wziąć kredyt gotówkowy, ale najpierw wolałbyś się zorientować, jakie oferty dostępne są dla mieszkańców Ciechanowa? Zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. Możesz uzyskać maksymalnie 200 000 zł, a spłatę tej kwoty rozłożyć nawet na 10 lat. 

author
Dominika Byczek
30 maja 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj