Jak złożyć reklamację w BZ WBK ?

Jak złożyć reklamację w BZ WBK ?

author
Aneta Jankowska
24 listopada 2016
Jesteś niezadowolony z obsługi lub produktu Banku Zachodniego WBK S. A.? Uważasz że bank działa niezgodnie z przepisami ? Złóż reklamację. Sprawdź jak to zrobić.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.
 
Przykładowe tematy poruszane w reklamacjach:
 
– niesłuszne naliczenie opłaty za konto
– błędne zaksięgowanie przelewu
– niewłaściwe zachowanie pracownika banku
– przekazanie sprawy do komornika
– nieautoryzowane operacje na karcie
– przekazanie naszych danych do BIK

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU ZACHODNIM ?

 
Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku

W formie ustnej lub pisemnej.
 


2) Listownie
 
Adres do wysyłki to:

Bank Zachodni WBK 
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
 


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 19999
Dla osób dzwoniących z zagranicy: +48 61 81 19999

Dla przedsiębiorstw i korporacji:  71 393 8888 (w godz. 8:00 -18:00)
 


4) Elektronicznie

 Za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 internet (dla klientów indywidualnych) oraz iBiznes24 (dla klientów firmowych). 

Reklamację można też złożyć przez formularz dostępny na stronie: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-reklamacje.html

Bank na życzenie klienta potwierdza fakt złożenia reklamacji.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Bank nie podaje konkretnych informacji, co dokładnie powinno zaleźć się w składanej reklamacji, jednak zaznacza, że pewne reklamacje wymagają złożenia dodatkowych dokumentów. Można je pobrać na stronie banku.

1) Karty – płatność kartą
Do zgłoszenia należy dołaczączyć: wydruk z terminala z odrzuceniem transakcji, wydruk z terminala potwierdzający zwrot/anulowanie transakcji, dokument potwierdzający zapłatę inną kartą lub w inny sposób

2) Karty – transakcja oszukańcza
Do zgłoszenia należy dołączyć: podpisane oświadczenie – link na stronie banku

3) Western Union – transakcja oszukańcza
Do zgłoszenia należy dołączyć: podpisane oświadczenie – link na stronie banku oraz kopię wpłaty.

Do reklamacji można dołączyć również inne dokumenty, które mają związek ze składaną reklamacją, a nie są w posiadaniu banku.

W trakcie rozpatrywania zgłoszenia bank może poprosić o dodatkowe dokumenty, które umożliwią szybsze i łatwiejsze rozpatrzenie zgłoszenia.

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU ZACHODNIM

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku Zachodnim ?

Bank informuje klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni bank:

– wyjaśnia przyczynę opóźnienia

– wskazuje okoliczności jakie muszą zostać sprawdzone

– określa przewidywany termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Zachodnim 

Bank odpowiada na reklamacje w formie papierowej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
Na życzenie klienta bank przekazuje odpowiedź na skrzynkę odbiorczą BZWBK24 internet (zakładka Kontakt – Wiadomości), za pomocą SMS na podany numer telefonu. 
 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem rozpatrywanej reklamacji, możemy się odwołać:

a) od decyzji pracownika rozpatrującego reklamację – do dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację:

– pisemnie na adres jednostki wskazany w otrzymanej odpowiedzi

– poprzez formularz odwołania dostępny na stronie: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-rzecznik.html

b) od decyzji dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację – do Rzecznika Klienta Banku Zachodniego WBK:

– pisemnie na adres:

Rzecznik Klienta
Bank Zachodni WBK
Pl. Andersa 5
61-894 Poznań

– poprzez formularz odwołania dostępny na stronie: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-rzecznik.html

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
– Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
– Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
– Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
– W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Kostrzynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
13 września 2019

PKO BP w Kostrzynie

Kasa Stefczyka Białogard
Oddziały
author
Patryk Byczek
09 października 2020

Kasa Stefczyka Białogard

Velo Bank sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 grudnia 2022

Velo Bank sesje przychodzące i wychodzące

Zaciągamy coraz więcej kredytów konsumpcyjnych
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
21 listopada 2017

Zaciągamy coraz więcej kredytów konsumpcyjnych

Profi Credit w Garwolinie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
01 czerwca 2019

Profi Credit w Garwolinie

Ile zarabia etnolog?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
26 września 2019

Ile zarabia etnolog?

Porównaj