zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w BZ WBK ?

Jesteś niezadowolony z obsługi lub produktu Banku Zachodniego WBK S. A.? Uważasz że bank działa niezgodnie z przepisami ? Złóż reklamację. Sprawdź jak to zrobić.
 

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.
 
Przykładowe tematy poruszane w reklamacjach:
 
- niesłuszne naliczenie opłaty za konto
- błędne zaksięgowanie przelewu
- niewłaściwe zachowanie pracownika banku
- przekazanie sprawy do komornika
- nieautoryzowane operacje na karcie
- przekazanie naszych danych do BIK

BZ WBK sesje Elixir
BZ WBK kod SWIFT

BZ WBK infolinia

 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU ZACHODNIM ?

 
Reklamację można złożyć w:


1) Dowolnym oddziale banku


W formie ustnej lub pisemnej.
 2) Listownie
 
Adres do wysyłki to:


Bank Zachodni WBK 
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
 


3) Telefonicznie


Numer infolinii: 19999
Dla osób dzwoniących z zagranicy: +48 61 81 19999

Dla przedsiębiorstw i korporacji:  71 393 8888 (w godz. 8:00 -18:00)
 4) Elektronicznie


 Za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 internet (dla klientów indywidualnych) oraz iBiznes24 (dla klientów firmowych). 

 

Reklamację można też złożyć przez formularz dostępny na stronie: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-reklamacje.html

Bank na życzenie klienta potwierdza fakt złożenia reklamacji.

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

 

Bank nie podaje konkretnych informacji, co dokładnie powinno zaleźć się w składanej reklamacji, jednak zaznacza, że pewne reklamacje wymagają złożenia dodatkowych dokumentów. Można je pobrać na stronie banku.


1) Karty- płatność kartą
Do zgłoszenia należy dołaczączyć: wydruk z terminala z odrzuceniem transakcji, wydruk z terminala potwierdzający zwrot/anulowanie transakcji, dokument potwierdzający zapłatę inną kartą lub w inny sposób


2) Karty - transakcja oszukańcza
Do zgłoszenia należy dołączyć: podpisane oświadczenie – link na stronie banku


3) Western Union – transakcja oszukańcza
Do zgłoszenia należy dołączyć: podpisane oświadczenie – link na stronie banku oraz kopię wpłaty.


Do reklamacji można dołączyć również inne dokumenty, które mają związek ze składaną reklamacją, a nie są w posiadaniu banku.


W trakcie rozpatrywania zgłoszenia bank może poprosić o dodatkowe dokumenty, które umożliwią szybsze i łatwiejsze rozpatrzenie zgłoszenia.

 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU ZACHODNIM


Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku Zachodnim ?


Bank informuje klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni bank:


- wyjaśnia przyczynę opóźnienia
- wskazuje okoliczności jakie muszą zostać sprawdzone
- określa przewidywany termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia


W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Zachodnim 


Bank odpowiada na reklamacje w formie papierowej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
Na życzenie klienta bank przekazuje odpowiedź na skrzynkę odbiorczą BZWBK24 internet (zakładka Kontakt – Wiadomości), za pomocą SMSna podany numer telefonu. 
 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem rozpatrywanej reklamacji, możemy się odwołać:


a) od decyzji pracownika rozpatrującego reklamację – do dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację:


- pisemnie na adres jednostki wskazany w otrzymanej odpowiedzi


- poprzez formularz odwołania dostępny na stronie: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-rzecznik.html


b) od decyzji dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację – do Rzecznika Klienta Banku Zachodniego WBK:


- pisemnie na adres:

 

Rzecznik Klienta
Bank Zachodni WBK
Pl. Andersa 5
61-894 Poznań


- poprzez formularz odwołania dostępny na stronie: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/kontakt/kontakt-rzecznik.html


Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
- Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
- Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
- Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
- W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY