Jak złożyć reklamację w ING Banku Śląskim

Jak złożyć reklamację w ING Banku Śląskim

author
Aneta Jankowska
08 listopada 2016
Jeśli działania banku ING Bank Śląski S. A. nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom, możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak to zrobić.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W ING BANKU ŚLĄSKIM

 

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnej placówce banku

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
DOR, skr. poczt. 137 
40-086 Katowice  


3) Telefonicznie

Numer infolinii:   800 163 012 lub (32) 357 00 62


4) Elektronicznie

Za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie: www.ingbank.pl.

Potwierdzenie złożenia reklamacji bank przekazuje telefonicznie, przez system bankowości internetowej, ustnie w oddziale banku lub w postaci papierowej.  

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU ING

ING Bank Śląski S. A. nie podaje szczegółów na temat informacji, które powinny znaleźć się w składanej przez nas reklamacji.

Odpowiedź na reklamacją w ING Banku Śląskim

Bank udziela odpowiedzi udzielamy najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W “szczególnie skomplikowanych przypadkach”, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, może on zostać wydłużony, jednak nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w ING Banku Śląskim S.A. ?

Do wyboru są dwie opcje:

– przez system bankowości internetowe
– w postaci papierowej.  

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Myśliborzu
Oddziały
author
Patryk Byczek
10 sierpnia 2019

Bank Pekao w Myśliborzu

Unieważnienie kredytu we frankach – bezprecedensowy wyrok
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
29 września 2018

Unieważnienie kredytu we frankach – bezprecedensowy wyrok

Na czym polega Rekomendacja S KNF?
Ekonomia
author
Halszka Gronek
02 września 2018

Na czym polega Rekomendacja S KNF?

Jak zarejestrować dziecko przez Internet ?
Poradnik
author
Dominika Sobieraj
15 maja 2018

Jak zarejestrować dziecko przez Internet ?

Pszczółka Pożyczki – dla zadłużonych
Pod Lupą
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
02 stycznia 2017

Pszczółka Pożyczki – dla zadłużonych

Porównaj