zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w ING Banku Śląskim

Jeśli działania banku ING Bank Śląski S. A. nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom, możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak to zrobić.
 

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:


- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W ING BANKU ŚLĄSKIM


 

Reklamację można złożyć w:


1) Dowolnej placówce banku


Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 


ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
DOR, skr. poczt. 137 
40-086 Katowice  

 


3) Telefonicznie


Numer infolinii:   800 163 012 lub (32) 357 00 62

 


4) Elektronicznie


Za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie: www.ingbank.pl.


Potwierdzenie złożenia reklamacji bank przekazuje telefonicznie, przez system bankowości internetowej, ustnie w oddziale banku lub w postaci papierowej.  

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU ING


ING Bank Śląski S. A. nie podaje szczegółów na temat informacji, które powinny znaleźć się w składanej przez nas reklamacji.

 

Odpowiedź na reklamacją w ING Banku Śląskim

 

Bank udziela odpowiedzi udzielamy najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

W “szczególnie skomplikowanych przypadkach”, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, może on zostać wydłużony, jednak nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w ING Banku Śląskim S.A. ?

 

Do wyboru są dwie opcje:


- przez system bankowości internetowe
- w postaci papierowej.  


O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 


Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)


2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy


3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację


4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY