Jakie sprawy można kierować do EPU ?

Jakie sprawy można kierować do EPU ?

author
Emilia
14 marca 2017
E-sąd rozpoznaje sprawy wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (zwanym skrótowo EPU), które jest jednym z postępowań szczególnych przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Postępowanie to ma zastosowanie w każdej sprawie o zapłatę (tzn. takiej, w której powód domaga się zasądzenia roszczenia pieniężnego).

E-sąd rozpatruje sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze, nie stosując jednak przepisów o innych postępowaniach odrębnych, np. przepisów postępowania w sprawach gospodarczych, postępowania nakazowego czy uproszczonego.

Nie możemy zatem domagać się tu zapłaty w sprawach rodzinnych, np. zaległych alimentów i spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (np. do ZUS o zapłatę emerytury). Najpopularniejsze są pozwy o zapłatę, np. za gaz, prąd czy telefon, a w sprawach gospodarczych o zapłatę zaległych faktur.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym, możemy dochodzić roszczeń w innego typu sprawach – np. wynikających z umowy najmu mieszkania (o niezapłacony czynsz), z prywatnej umowy pożyczki czy wynikających ze stosunków majątkowych panujących pomiędzy wspólnikami spółki. 

Co ważne, przy pozwie nie ma możliwości załączenia np. skanów faktur czy innych dokumentów. Treść faktury elektronicznej możemy wkleić do odpowiedniego okienka, ale to wszystko. Działanie e-sądu odbywa się bowiem na zasadzie zaufania do obywatela. Oczywiście dokumenty są weryfikowane na dalszym etapie, jeśli pozwany złoży sprzeciw wobec orzeczenia i nakazu zapłaty.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym należy pamiętać, iż nie mogą być w nim dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, e-Sąd podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i przekaże sprawę do tradycyjnego „papierowego” postępowania – do sądu właściwości ogólnej pozwanego.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Wydatki Polaków a zakaz handlu w niedzielę
Bez kategorii
author
Emilia
04 marca 2019

Wydatki Polaków a zakaz handlu w niedzielę

Wspólny kredyt w banku
Bez kategorii
author
Emilia
19 lutego 2021

Wspólny kredyt w banku

Wyróżnienie dla programu ING Maszyny
Bez kategorii
author
Emilia
18 stycznia 2020

Wyróżnienie dla programu ING Maszyny

Rachunek bankowy dla kota i psa
Wpisy
author
Emilia
09 kwietnia 2018

Rachunek bankowy dla kota i psa

Pożyczki bez zaświadczeń Ostróda
Pożyczki miasta
author
Emilia
27 lutego 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Ostróda

Santander Consumer Bank Kościan
Oddziały
author
Emilia
25 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Kościan