zadluzenia.com
zamknij

Jakie sprawy można kierować do EPU ?

E-sąd rozpoznaje sprawy wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (zwanym skrótowo EPU), które jest jednym z postępowań szczególnych przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Postępowanie to ma zastosowanie w każdej sprawie o zapłatę (tzn. takiej, w której powód domaga się zasądzenia roszczenia pieniężnego).

 

E-sąd rozpatruje sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze, nie stosując jednak przepisów o innych postępowaniach odrębnych, np. przepisów postępowania w sprawach gospodarczych, postępowania nakazowego czy uproszczonego.

Nie możemy zatem domagać się tu zapłaty w sprawach rodzinnych, np. zaległych alimentów i spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (np. do ZUS o zapłatę emerytury). Najpopularniejsze są pozwy o zapłatę, np. za gaz, prąd czy telefon, a w sprawach gospodarczych o zapłatę zaległych faktur.

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym, możemy dochodzić roszczeń w innego typu sprawach - np. wynikających z umowy najmu mieszkania (o niezapłacony czynsz), z prywatnej umowy pożyczki czy wynikających ze stosunków majątkowych panujących pomiędzy wspólnikami spółki. 

 

Co ważne, przy pozwie nie ma możliwości załączenia np. skanów faktur czy innych dokumentów. Treść faktury elektronicznej możemy wkleić do odpowiedniego okienka, ale to wszystko. Działanie e-sądu odbywa się bowiem na zasadzie zaufania do obywatela. Oczywiście dokumenty są weryfikowane na dalszym etapie, jeśli pozwany złoży sprzeciw wobec orzeczenia i nakazu zapłaty.

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym należy pamiętać, iż nie mogą być w nim dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, e-Sąd podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i przekaże sprawę do tradycyjnego „papierowego” postępowania - do sądu właściwości ogólnej pozwanego.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY