zadluzenia.com
zamknij

Leasing zyskuje na popularności

W ubiegłym roku firmy leasingowe udzieliły finansowania na kwotę 58,1 mld zł. Aktualnie po pół roku łączna kwota sięga już 31,8 mld zł. Dane Związku Polskiego Leasingu pokazują, że to wzrost o 11,6%. 

 

 

Statystyki informują, że najczęściej klienci firm leasingowych finansowali:

 

- pojazdy lekkie - 44,3%
- środki transportu ciężkiego - 27,3% 
- maszyny i inne urządzenia, w tym IT - 26,7%. 

 

Najrzadszy natomiast jest leasing nieruchomości - stanowi on 1,2% udziału w rynku. 

 

Wzrost zainteresowania w poszczególnych segmentach

 

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z leasingu pojazdów lekkich. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy br. branża sfinansowała za pomocą leasingu pojazdy lekkie o łącznej wartości 14,1 mld zł (przeważają pojazdy osobowe - 84%). Ciekawy jest fakt, że finansowanie maszyn i innych urządzeń liczonych razem z IT, staje się coraz bardziej popularne. W tym segmencie zauważono dodatnią dynamikę, a łączne finansowanie wynosiło po pół roku 8,5 mld zł.  

 

Jak wygląda sytuacja w przypadku maszyn rolniczych? Okazuje się, że branża leasingowa w tym segmencie również odnotowała wzrost, a co więcej przewiduje się dalszy rozwój rynku maszyn i urządzeń, który jest związany z eksportem i wzrostem zamówień krajowych, stymulowany głównie zaakceptowanymi już projektami unijnymi z perspektywy na lata 2014-2020 (ich wartość to 174,4 mld zł).

 

Chociaż finansowanie nieruchomości nadal nie znajduje się na wysokim poziomie, to tu także zauważono wzrost. W I kw. 2017 r. firmy leasingowe sfinansowały transakcje o łącznej wartości 381,4 mln zł (przy 11,1% dynamice tego obszaru).

 

Obszar finansowania środków transportu ciężkiego w branży leasingowa odnotował ujemną dynamikę (-2,4%). Chociaż i w tym przypadku Związek Polskiego Leasingu zakłada stopniowe przyśpieszenie rozwoju tego segmentu. 

 

Zalety i wady leasingu

 

Mikro i małe firmy są największą grupą, która korzysta z usług firm leasingowych (49%). Co więcej, 42% małych przedsiębiorstw korzysta lub w przeszłości korzystało z leasingu.

 

Co wymienia się wśród zalet leasingu? Badanie przeprowadzone przez CBM Indicator na ogólnopolskiej grupie firm z obrotami do 5 mln zł pokazuje, że główną zaletą leasingu jest brak konieczności zakupu przedmiotu. Odpowiedziało tak 55% badanych. Zaraz dalej ankietowani wymieniają niższe koszty dla firmy (zakupu, ubezpieczenia) i korzystne rozwiązania podatkowe. Wadą tej formy jest brak własności przedmiotu (43%).

 

ZPL prognozuje, że na koniec roku łączne finansowanie branży może przekroczyć 66 mld zł.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY