Przewoźnikowi LEO Express otrzymał otwarty dostęp na trasie Praga - Kraków. Taką decyzję przyznał Urząd Transportu Kolejowego, a to oznacza, że przewoźnik z Czech, będzie mógł złożyć wniosek do zarządcy infrastruktury i rozpocząć przewozy już od 10 grudnia.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 18.10.2017
Udostępnij:

Prezes UTK Ignacy Góra tłumaczy, że jest zadowolony, że mógł wydać pozytywną decyzję nowemu przewoźnikowi.

Konkurencja na torach zwiększa szansę, że pasażer otrzyma atrakcyjną ofertę: wymusza rywalizację w zakresie cen przejazdu, komfortu i jakości obsługi. Ważne jest też, aby odbywała się w ramach wyznaczonych przepisami prawa, tak by poprawiała sytuację podróżnych. Nie chcemy dopuścić do tego, aby na przykład w dłuższej perspektywie pogorszyła się częstotliwość połączeń – powiedział.

Prosta i szybka decyzja

LEO Express złożył wniosek o otwarty dostęp w relacji Praha hlavní nádraží – Kraków Główny na początku czerwca 2017 roku. Po czterech miesiącach zmienił jednak jego treść i po zmianach nie zgłoszono potrzeby badania wpływu na połączenia dofinansowane ze środków publicznych. Co więcej, brak też było zastrzeżeń co do głównego celu połączenia – przewozu osób między państwami. Stąd też pozytywna decyzja Prezesa UTK o otwartym dostępie bez obowiązku wszczynania dodatkowych procedur. Taki tryb wydawania pozwoleń jest możliwy, dzięki znowelizowanej w 2016 roku ustawie o transporcie kolejowym.

Prezes grupy Leo Express zaznacza, że nowe połączenie otwierane jest bez korzystania z pomocy publicznej. 

Polacy dzięki temu dołączą do Szwedów, Brytyjczyków, Czechów, Niemców, Słowaków, Austriaków i Włochów, którzy już od pewnego czasu mogą korzystać z konkurencji na torach i z rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego – tłumaczy Peter Köhler cytowany w komunikacie spółki.

Trasa LEO Express

LEO Express chce uruchomić codziennie jedną parę pociągów między Pragą a Krakowem. Przewoźnik zaproponował trzy alternatywne trasy i rozkłady jazdy. Niezmiennie w każdej z nich pociąg miałby jechać w Polsce przez Zebrzydowice, Pszczynę, Tychy, Katowice i Mysłowice. W pierwszym wariancie pojedzie również przez Jaworzno, Trzebinię i Krzeszowice, a w drugim kolejne stacje to Jaworzno, Olkusz, Tunel i Miechów. Trzeci wariant zaś przewiduje przejazd przez Oświęcim, Zator i Skawinę

Planowane godziny kursowania to wyjazd z Pragi o 16.10 i przyjazd do Krakowa około 23.30. W kierunku powrotnym wyjazd około godziny 4.30 i przyjazd o 11.39.

Procedura współpracy z innym państwem

Przewoźnik z innego państwa UE, który chce świadczyć usługi w Polsce musi spełniać odpowiednie wymagania. Po pierwsze musi posiadać licencję, certyfikaty bezpieczeństwa część A i B, a także decyzję o otwartym dostępie. Licencja i certyfikat bezpieczeństwa część A wydane w dowolnym kraju unijnym zachowują ważność na terenie wszystkich krajów Wspólnoty bez żadnych dodatkowych formalności. Natomiast część B certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza spełnienia wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej i jest ważna tylko w kraju wydania. LEO Express otrzymał certyfikat część B z UTK 20 kwietnia 2017 r.

Kolejnym dokumentem koniecznym jest decyzja w sprawie otwartego dostępu na trasie międzynarodowej. Przed wydaniem decyzji regulator może zbadać tak zwany cel główny i równowagę ekonomiczną. Takiego badania dokonuje jednak tylko na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Więcej o LEO Express

Leo Express jest prywatnym przewoźnikiem kolejowym. Przedsiębiorstwo powstało 7 lat temu, a w Polsce dotychczas oferowano z jego ramienia połączenia autokarowe. 

Firma chce stworzyć dobrze skomunikowaną transgraniczną siatkę połączeń w Europie Środkowej, która łączy kolej, autokary, a także transport spod drzwi do drzwi wykorzystujący małe busy. Autokary Leo Express już teraz łączą ponad 40 polskich miast, na przykład Kraków z Ustką, Warszawę z Kielcami i Krakowem, czy Katowice z Łodzią i Gdańskiem. Co więcej, za pomocą sieci połączeń autobusowo-kolejowych firma obecnie zapewnia połączenia Polski z ponad 25 europejskimi miastami.

Komentarze