Rząd rozważa wprowadzenie zmian w programie Mieszkanie Plus. Okazuje się, że być może pary nieposiadające dzieci oraz nie będące w związku małżeńskim nie otrzymają dopłat do czynszu. Jakie jeszcze zmiany chce wprowadzić rząd i czy w ogóle do nich dojdzie? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 17.05.2018
Udostępnij:

Rząd już jakiś czas temu informował o zmianach w dopłatach do czynszu w programie Mieszkanie Plus (w tym artykule wspominaliśmy między innymi o tym, że czynsze mają przysługiwać jedynie najuboższym i że górna granica dopłat ma wynosić jedynie 500 zł). Teraz jednak mówi się o kolejnych osobach, które dofinansowania mają nie otrzymać. Internauci obawiają się, że dopłat ostatecznie nie otrzyma nikt. 

Pieniądze tylko dla tych, którym się należą

Obecne zmiany proponowane są przez Ministerstwo Rodziny i Pracy. Propozycję takich zmian rząd motywuje tym, że chce uchronić się przed niesłusznym przyznawaniem dopłat osobom, którym się to nie należy (na przykład zamieszkującym pod jednym dachem studentom). Nowa regulacja ma sprawić, że dofinansowania dotrą jedynie do rodzin wielodzietnych, czyli zgodnie z założeniem obecnego programu Mieszkanie Plus. 

Jedną z możliwości, jaką rozpatruje resort, jest całkowita zmiana definicji gospodarstwa domowego. Wstępnie wiadomo, że osoby zamieszkujące wspólnie gospodarstwo domowe musiałyby być połączone formalnymi (możliwymi do obiektywnego zweryfikowania) więzami. Formalną więzią jest na przykład:
– bycie w związku małżeńskim, 
– bycie w relacji pokrewieństwa,
– bycie rodzicem wspólnego dziecka. 

Bez dziecka i ślubu – bez dopłat do czynszu

Osobom, które nie są połączone żadną formalną więzią, ma być o wiele trudniej otrzymać dofinansowanie do czynszu. Wstępnie mówi się o dwu różnych progach dochodowych dla związków formalnych i nieformalnych:
– związki poświadczone formalnie – 3800 zł,
– związki niesformalizowane – 2600 zł.

Póki co jednak to tylko zapowiedzi ministerstwa – żadna formalna odpowiedź rządu jeszcze nie padła. 


 

Komentarze