Grupa PKO BP odnotowała w trzecim kwartale wzrost zysku netto do ponad 1 042 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o ponad 142 000 000 złotych względem roku poprzedniego. Wyniki były zgodne z oczekiwaniami rynku. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 06.11.2018
Udostępnij:

Ponadto, uzyskane liczby coraz bardziej zbliżają PKO do spełnienia warunków, które mają się przychylić do przeznaczenia do 50% zysku na dywidendę.


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

Z tytułu odsetek bank odnotował wynik na poziomie nieco ponad ponad 2 366 000 000 złotych.
 

Prowizje
 

Zysk z  tytułu prowizji osiągnął poziom nieco więcej niż 760 000 000 złotych.


 

Koszty w trzecim kwartale

Wszelkie koszta, które poniósł bank w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły nieco ponad 1 441 000 000 złotych.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

W tym segmencie wynik wyniósł 328 000 000​ złotych.

Marża

Marża odsetkowa wyniosła w trzecim kwartale 3,4%.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez Santander Bank Polska na przełomie trzech kwartałów wynosi wyniosła 225 600 000 000 złotych.
 

Suma bilansowa

Suma bilansowa PKO BP wynosi ponad 306 080 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 5,6% rok do roku.

Komentarze