Polacy zadłużeni na 73 mld złotych

Polacy zadłużeni na 73 mld złotych

author
Halszka Gronek
17 listopada 2018

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało najnowszy raport dotyczący łącznego zadłużenia Polaków. Liczby szokują – suma nieopłaconych przez nas zobowiązań przekroczyła próg 73 miliardów złotych. To aż o 2,4 miliarda więcej niż w poprzednim kwartale bieżącego roku.

Jak wyliczyli eksperci z Biura Informacji Kredytowej, nieopłacone na czas zobowiązania Polaków wystarczyłyby na sfinansowanie budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej lub na opłacenie rządowego programu świadczeń Rodzina 500 Plus na trzy lata w przód.
Wieści nie są dobre – tylko w ciągu trzeciego kwartału 2018 roku przybyło aż 33 tys. dłużników, a łączny dług Polaków wzrósł prawie o 2,4 miliarda złotych. Obecnie wynosi on aż 73 miliardy złotych, za co odpowiedzialnych jest blisko 2,76 miliona dłużników.
Średnia zaległość finansowa każdego dłużnika wynosi na ten moment 26,6 tysięcy złotych (+ 0,6 tys. zł. w ciągu dwóch ostatnich badanych miesięcy). Dane zebrane przez BIK oraz BIG InfoMonitor jednoznacznie wskazują na to, że coraz słabiej radzimy sobie z finansami.

Ile jesteśmy dłużni?
Średnia wartość zobowiązań każdego zadłużonego Polaka wynosiła na ostatni dzień września blisko 26,6 tys. zł. Wśród niesolidnych konsumentów i kredytobiorców największy odsetek stanowi ta grupa odbiorców, których przekraczają kwotę 10 000 zł. Na koniec minionego roku tak znaczące problemy miało 38,5 % zadłużonych osób, a we wrześniu 2018 już aż 40,2 %.
Mówiąc o sporych kwotach zadłużenia, warto dodać, że aż 13,3% dłużników posiada nieopłacone zobowiązania na łączną kwotę od 10 001 zł do 20 000 złotych. Niewiele mniej, bo aż 11,5% dłużników, zmaga się z zadłużeniem w kwocie od 20 001 do 40 000 zł. Dług przekraczający próg 100 tysięcy złotych posiada na swym koncie blisko 4,8% niesolidnych klientów.
Warto jednak dodać, iż zmalał odsetek dłużników zalegających z kwotami do 5 000 zł. Na koniec 2017 roku było ich łącznie ok. 47 %, a obecnie odsetek tek wynosi ok. 45 %. Nie oznacza to jednak, że dłużnicy Ci spłacili swoje zobowiązania i zniknęli z czarnych list. Raport BIG InfoMonitor jednoznacznie wskazuje, że większość z nich po prostu zwiększyła wartość swego łącznego zobowiązania, opuszczając grono „mniej zadłużonych” i wędrując do rubryk tych „bardziej zadłużonych”.
Rekordzistą wsród wszystkich niesolidnych konsumentów okazał się być 62-letni mieszkaniec Lubelszczyny. Ma on na swym koncie blisko 68,5 miliarda złotych. Drugie miejsce w czarnym rankingu należy z kolei do 56-letniego dłużnika z Podkarpacia ma 56 lat. Łączna suma jego zobowiązań wynosi aż 48 mln zł.
Trzecie miejsce na „podium” zdobył 41-letni mieszkaniec Mazowsza z zadłużeniem w wysokości 46 milionów złotych. Wsród pierwszej dziesiątki polskich rekordzistów znalazły się zaledwie 2 kobiety: 36-letnia Mazowszanka z długiem równym 37 mln zł oraz 65-letnia Mazowszanka zalegająca ze spłatą łącznie 26 mln złotych.

Wzrost Indeksu Zaległych Płatności Polaków
Dołączenie do grona polskich dłużników aż 33 tysięcy kolejnych niesolidnych konsumentów wpłynęło na znaczący wzrost Indeksu Zaległych Płatności Polaków – wskaźnika, który pokazywać ma, jak dużo zadłużonych osób przypada na każdy tysiąc pełnoletnich mieszkańców Polski.
Po opublikowaniu najnowszych informacji przez BIG InfoMonitor wskaźnik IZPP podwyższył się z 86,5 (dane na czerwiec 2018) do 87,6 (dane na wrzesień bieżącego roku). Warto dodać, że w sierpniu 2015 roku wynosił on zaledwie 62,8. Od tamtego czasu Indeks wzrósł więc o blisko 24 punkty – czyli statystycznie o 24 kolejnych dłużników przypadających na każdy 1000 mieszkańców.
Jak dodał Prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak: „[we wrześniowym podsumowaniu Indeksu] najgorzej wypada Polska Zachodnia: województwo zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, gdzie na 1000 osób, które ukończyły 18 lat, odpowiednio 114, 115 i 113 nie daje rady opłacać terminowo swoich zobowiązań. Przeciwieństwo stanowi Polska Wschodnia, gdzie w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim oraz świętokrzyskim na 1000 osób przypada od 48 do 68 niesolidnych płatników.”

Komu jesteśmy dłużni?
Według czerwcowych danych BIG InfoMonitor na łączną kwotę zadłużenia Polaków wpływ miały przede wszystkim zobowiązania kredytowe (np. kredyty hipoteczne). Najnowszy raport wykazał jednak pewną zmianę – na obecne zadłużenie Polków w największej mierze składają się zobowiązania pozakredytowe.
W początku drugiego półroczna 2018 roku w bazie BIG InfoMonitor odnotowano łączny skok zobowiązań pozakredytowych w wysokości 1,94 mld zł. Obecnie ich suma wynosi aż 33,56 miliarda złotych, a samych dłużników z pozakredytowymi zobowiązaniami jest aż 1 189 488.
Do grona tychże dłużników zalicza się m.in. osoby nieopłacające terminowo swych rachunków za telefon lub media, alimenciarzy oraz niesolidnych najemców nieruchomości, którzy zalegają z czynszem. Średnia wartość pozakredytowego zobowiązania przypadającego na jednego dłużnika to aż 18 386 złotych.

Gdzie żyją dłużnicy?
Z danych opublikowanych przez BIG InfoMonitor bez problemu zauważyć można spore różnice między wielkością łącznego zadłużenia mieszkańców w poszczególnych regionach Polski.
W pięciu polskich województwach średnia wartość długi przypadająca na jedną osobę przewyższa średnią krajową równą 26,6 tysiąca złotych. Regiony te to przede wszystkim Mazowsze (35 887 zł/os), Małopolska (28 187 zł/os) i Zachodniopomorskie (28 187 zł/os).
Najniższe zadłużenie w przeliczaniu na jednego dłużnika odnotowano w województwie świętokrzyskim (21 858 zł/os), warmińsko-mazurskim (21 957 zł/os) oraz lubuskim (22 303 zł/os). Ostatni region, choć korzystnie wypadający pod względem średniego zadłużenia na każdego niesolidnego mieszkańca, osiągnął najgorszy wynik w Indeksie Zaległych Płatności Polaków (aż 115 dłużników na każdy 1000 mieszkańców województwa).

Kontekst demograficzny
Przeciętna wartość nieopłaconych zobowiązań wzrosła niezależnie od grupy wiekowej dłużników. Co istotne jednak, każda grupa wykazuje inny stopień zadłużenia. Z największymi problemami finansowymi zmagają się osoby między 45 a 54 rokiem życia. Wartość ich średnich zobowiązań wynosi 36 429 złotych na osobę.
Nieco mniejsze zadłużenie odnotowano w przypadku osób w wieku od 35 do 44 lat oraz od 55 do 64 lat. Są to kolejno liczby: 31 167 zł/os oraz 31 408 zł/os. Przerażające zobowiązania mają na swym koncie także i seniorzy. Według danych opublikowanych przez BIG InfoMonitor owa grupa wiekowa zmaga się ze średnimi zobowiązaniami w wysokości 22 366 złotych.
Najmniejsze długi mają młodzi. Jak wynika z raportu przywoływanego przez nas Biura Informacji Gospodarczej, osoby w wieku 18 do 24 lat są obciążeni długiem w wysokości 6 314 złotych. Nieco więcej, bo aż 16 428 złotych, przypada statystycznie na jednego zadłużonego Polaka w wieku od 25 do 34 lat.

Warto także dodać, że przywołane przez nas informacje pochodzą z publikacji Biura Informacji Kredytowej oraz z najnowszego raportu Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dane te dotyczą wyłącznie tych zaległości osób fizycznych, jakich kwota jest równa lub wyższa niż 200 zł. Co więcej, w raporcie uwzględnione zostały tyle te zobowiązania, jakich opóźnienie w spłacie wynosiło co najmniej 30 dni od pierwotnego terminu spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ferratum Bank rozdaje Klientom 100 zł
Promocje bankowe
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
28 lutego 2018

Ferratum Bank rozdaje Klientom 100 zł

ING Bank Śląski z wyróżnieniami
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
19 sierpnia 2019

ING Bank Śląski z wyróżnieniami

Konta z innych banków w bankowości ING
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 stycznia 2020

Konta z innych banków w bankowości ING

PKO BP w Świnoujściu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 września 2019

PKO BP w Świnoujściu

Getin zapłaci 100 zł za reklamację
Wpisy
autor wpisu
Marek_Rutkowski
27 lipca 2016

Getin zapłaci 100 zł za reklamację

BNP Paribas wdrożył nowe funkcjonalności do aplikacji GOmobile
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
11 czerwca 2021

BNP Paribas wdrożył nowe funkcjonalności do aplikacji GOmobile

Porównaj