Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że Policjanci wystawiają mniej mandatów. Porównując lipiec bieżącego roku z lipcem w roku poprzednim, różnica wynosi blisko 500 000 mniej nałożonych kar na kierowców jeżdżących nieprzepisowo. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 21.08.2018
Udostępnij:

Funkcjonariusze nie zaprzeczają, że sytuacja może wiązać się z wielkim protestem Policjantów, w ramach którego zamiast mandatów, najczęściej pojawiały się pouczenia. 

Sytuacja rok do roku

W lipcu ubiegłgo roku, Funkcjonariusze Policji wystawili kierowcom łamiącym przepisy ruchu drogowego ponad 564 000 mandatów, a pouczali „jedynie” blisko 23 000 razy. Sytuacja z roku bieżącego jest absolutnie przeciwna. Najprawdopodobniej w ramach protestu, wydawać by się mogło, że wzrosły i spadły nie te liczby, które faktycznie powinny. Policjanci w lipcu tego roku wystawili ponad 101 000 mandatów, zaś pouczali aż ponad 240 000 razy. Funkcjonariusze nie zaprzeczają, że wystąpienie takiej sytuacji może wiązać się z protestem, który rozpoczął się 10 lipca bieżącego roku.

Liczba mandatów względem roku ubiegłego a bieżącego spadła zatem o ponad 464 000, zaś liczba pouczeń wzrosła o ponad 217 000.

Jak wynika także z danych KGP, spadła także liczba reakcji na wykroczenia popełniane przez kierowców. W lipcu ubiegłego roku wskaźnik wynosił około 586 000, zaś w tym roku było to mniej więcej 341 000.
 

Wystawione mandaty

Spadek liczby wystawionych mandatów widoczny jest także w przeliczeniu na złotówki. Z danych US w Opolu wynika, że wartość wystawionych mandatów, względem lipca poprzedniego, a bieżącego roku spadła o ponad 11 000 000 złotych. W lipcu 2017 roku wystawiono mandaty na łączną kwotę ponad 44 700 000 złotych, zaś w lipcu tego roku łączna suma wyniosła nieco ponad 33 600 000 złotych. Warto wiedzieć, że mandat można opłacić online.

Protest Służb Mundurowych

Nie można już mówić o proteście Policjantów, ponieważ 16 lipca bieżącego roku do funkcjonariuszy dołączyli także pracownicy Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Decyzję o ogólnopolskim proteście podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Od 18 sierpnia bieżącego roku rozpoczęła się faza protestu włoskiego, o której poinformowali przedstawiciele ZZ Służb Mundurowych.
 

Komentarze