Czym charakteryzuje się oszczędzający Polak? Na pytanie odpowiada raport Banku BGŻOptima, który przeanalizował nasze skłonności do odkładania pieniędzy.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 02.08.2018
Udostępnij:

Instytucje oferują wiele produktów oszczędnościowych. Możemy lokować swoje pieniądze na specjalnych kontach, inwestować w nieruchomości lub w obligacje skarbowe. Czy wybierając konkretne opcje, czujemy się bezpieczni finansowo?

Wnioski z badania

Raport Banku BGŻOptima “Polak Oszczędny” podzielił Polaków na cztery typy oszczędzających:

1. Ustatkowani – 32% – przedstawiciele tej grupy są najstarszymi respondentami badania,  dominuje tu płeć męska, a jej członkowie deklarują dobrą sytuację materialną i znaczne oszczędności, które wynoszą więcej niż 50 tys. złotych.  

Ustatkowani są zwykle zainteresowani długoterminowym oszczędzaniem, ale większość grupy decyduje się na bezpieczne strategie inwestycyjne. Dla 13% badanych z takim tytułem, poduszka finansowa mogłaby mieć mniej niż 10 tys. złotych, a dla 25% już minimum 150 tys. złotych.

2. Żyjący w świecie mitów – 29% – ponad połowę badanych w tej grupie to kobiety, które posiadają raczej mniejsze oszczędności (50% respondentów odłożyło na czarną godzinę mniej niż 10 tys. złotych). Ciekawe, że właśnie w tej grupie osoby deklarują znikomą wiedzę na tematy inwestowania oraz oszczędzania pieniędzy. Blisko 70% badanych nie czuje się bezpiecznie finansowo.

3. Zagubieni – 21% – przedstawiciele tej grupy zarabiają najmniej – zarobki 56% badanych wynoszą do 3 tys. złotych netto. Ich oszczędności również nie są wysokie – 40% osób z takim tytułem posiada do 5 tys. złotych na kontach oszczędnościowych. Zagubieni mieszkają zazwyczaj na wsi lub w małych miastach. Ponad połowa, bo 64% badanych, nigdy nie inwestowała. Zagubieni najczęściej oszczędzają na cele wyznaczone sobie w niedalekiej przyszłości. 

4. Poszukiwacze wrażeń – 18% – to zwykle młodzi ludzie, którzy chcą inwestować swoje dodatkowe pieniądze. 56% osób w tej grupie ma mniej niż 40 lat. Poszukiwacze są otwarci i są świadomi swojej wiedzy na temat finansów i oszczędzania. ⅓ respondentów w tej grupie ma obawy związane ze swoją sytuacją finansową. 

Komentarze