Polska z ratingiem na poziomie A-. Kilka dni temu Agencja Fitch sklasyfikowała nasz kraj i określiła jego perspektywy jako stabilne. Taką ocenę przewidywali również ekonomiści. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 14.06.2018
Udostępnij:

Czym jest rating? To dosłownie ocena czy klasyfikacja, która kategoryzuje poziom zdolności kredytowej i wysokość długów, a także zobowiązań kredytowych. Takiej oceny dokonują specjalne agencje ratingowe. Na sam rating wpływ ma wiele czynników i jest on bardzo istotny dla różnych inwestorów.

Rating bez zmian

Agencja Fitch nadała Polsce ocenę na poziomie A-. To stabilna ocena. Tym samym Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB kraju na bieżący rok do 4,4% z szacowanych w marcu 3,9%, a na kolejny rok z 3,2% do 3,4%.

Jak określa Fitch, Polska ma mocne fundamenty makroekonomiczne, które są wspierane przez silne ramy monetarne oraz solidny sektor bankowy. Z drugiej strony, ograniczeniem jest niski poziom PKB per capita w porównaniu do mediany państw o podobnym ratingu oraz wysokie, choć spadające zadłużenie zagraniczne netto.

Negatywne działania względem ratingu, w ocenie Agencji, mogą wywołać np. oznaki, że osłabione zostanie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3% PKB jako kotwicy fiskalnej lub w średnim terminie nie dojdzie do stabilizacji długu publicznego w relacji do PKB czy jak argumentuje Fitch, ramy polityki makroekonomicznej okażą się słabsze, co potencjalnie mogłoby skutkować pogorszeniem klimatu inwestycyjnego, niestabilnością makro oraz niższym wzrostem PKB.

Natomiast pozytywne działania względem ratingu mogą wywołać takie czynniki jak wzrost PKB czy dalsze obniżanie poziomu zadłużenia zagranicznego netto w relacji do PKB w kierunku mediany państw z koszyka ratingowego "A" oraz szybsza konsolidacja fiskalna, prowadząca do trwałego spadku poziomu długu publicznego w relacji do PKB.

W bieżącym roku przewidziane są jeszcze dwie klasyfikację Polski, 14 września i 12 października.

Komentarze