Religijność Polaków – statystyki

Religijność Polaków – statystyki

author
Aneta Jankowska
10 stycznia 2018
Jaka jest religijność Polaków? Czy praktykujemy? Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował najnowsze opracowanie "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia", z którego możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat stosunku Polaków do religii, ale i danych statystycznych.

Czy Polacy chodzą do kościoła ?

Na msze święte chodziło 36,7% wiernych, a do Komunii Świętej przystąpiło 16%. Porównując dane z 2015 roku, wskaźnik dominicantes spadł o 3,1 pkt. procentowe (wskaźnik dominicantes oblicza się jako odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych). Natomiast wskaźnik communicantes o 1 pkt. procentowy (jest to liczba tych wiernych, którzy przystępują również do Komunii Świętej, odniesiona do liczby zobowiązanych, co wyrażone w odsetkach daje wskaźnik communicantes).

Najwyższy poziom wskaźnika dominicantes odnotowano w diecezji:
 

 • tarnowskiej (66,9%)
 • rzeszowskiej (60,5%) 
 • przemyskiej (56,4%)

Najniższy w diecezjach: 
 

 • szczecińsko-kamieńskiej (22,7%)
 • łódzkiej (23,4%)
 • koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4%).

Wskaźnik communicantes najwyższy był w diecezji:
 

 • tarnowskiej (25,3%)
 • opolskiej (21,1%) 
 • zamojsko-lubaczowskiej (20,1%)

Najniższy poziom wskaźnika communicantes w 2016 roku odnotowano w diecezjach: 
 

 • sosnowieckiej (10,3%)
 • szczecińsko-kamieńskiej (10,5%) 
 • koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5%)

Badanie tych wskaźników przeprowadzono 16 października 2016 r. w parafiach katolickich w Polsce.

Kościół w 2016 roku w liczbach

– w 2016 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 36,7% zobowiązanych katolików
– do Komunii Świętej przystąpiło 16% wierzących
– Polacy najchętniej w 2016 roku wybierali Msze św. w godzinach porannych (pomiędzy 8 a 11)
– w Polsce działa ponad 10 tys. parafii (w tym 663 zakonne)
– liczba polskich zakonników wynosi 11,9 tys.
27% zakonników pełniło posługę duszpasterską za granicą
– najliczniejszymi zakonami męskimi w Polsce są franciszkanie, salezjanie i pallotyni
– liczba księży zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne wynosiła 21 tys.
– w seminariach studiowało 2,3 tys. alumnów
– sądy kościelne w 2,6 tys. przypadków stwierdziły nieważność małżeństwa 

Parafie w Polsce

Najwięcej parafii, bo 452, znajduje się w diecezji tarnowskiej, w tym 435 parafii diecezjalnych oraz 17 parafii zakonnych. Zaraz dalej, pod tym względem przoduje diecezja krakowska, w której funkcjonuje 448 parafii, w tym 392 diecezjalne i 56 zakonnych. Podium zamyka archidiecezja poznańska, gdzie znajduje się 412 parafii, w tym 396 diecezjalnych i 16 zakonnych. Samych parafii zakonnych najwięcej znajdziemy w archidiecezji krakowskiej i szczecińsko-kamieńskiej.

Z drugiej strony, czyli najmniejszymi pod względem liczby parafii diecezjami (łacińskimi) są diecezja drohiczyńska: 98 parafii (95 diecezjalnych i 3 zakonne), diecezja białostocka 115 parafii (113 diecezjalnych i 2 zakonne), a także diecezja ełcka 150 parafii (140 diecezjalnych i 10 zakonnych).

Analizując dane pod względem liczby mieszkańców, największymi diecezjami są:

 • diecezja katowicka (1,7 mln mieszkańców)
 • diecezja warszawska (1,7 mln) 
 • diecezja krakowska (1,6 mln)

Najmniejsze diecezje to:

 • diecezja drohiczyńska (246 tys. mieszkańców)
 • diecezja białostocka (452 tys.) 
 • diecezja ełcka (459 tys.)

Najwyższy odsetek katolików w 2016 roku mieszkał w takich diecezjach jak: tarnowska (98,8%), włocławska (98,2%), siedlecka (97,8%) i łomżyńska (97,6%). Najniższy zaś odsetek katolików mieszkał w diecezji drohiczyńskiej (75,3%) i białostockiej (77,8%).

Liczba księży na podstawie opracowania

Najwięcej księży w 2016 roku było w diecezji:

 • tarnowskiej (1559)
 • archidiecezji krakowskiej (1182) 
 • archidiecezji katowickiej (1071)
   

Natomiast najmniejszymi diecezjami pod względem liczby księży są: 

 • diecezja drohiczyńska (267) 
 • diecezja elbląska (278)

Liczba księży zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne w 2016 roku wynosiła 21 tys.

Domy zakonne i seminaria

Dane pokazują, że dwa lata temu w Polsce działało 2,2 tys. domów zakonnych zgromadzeń żeńskich i 18 tys. sióstr zakonnych. Co więcej, nad Wisłą znajdziemy 83 klasztory kontemplacyjne, w których modli się 1,3 tys. mniszek. Najliczniejszymi zakonami żeńskimi w Polsce są służebniczki starowiejskie, elżbietanki i szarytki.

W seminariach w 2016 roku studiowało 2,3 tys. alumnów. Najmniej było ich w diecezji bydgoskiej, łowickiej i sosnowieckiej. Najwięcej zaś w diecezji tarnowskiej, archidiecezji warszawskiej i przemyskiej.

Sakramenty święte

Dwa lata temu w diecezjach obrządku łacińskiego udzielono sakramentu chrztu 374,3 tys. osobom, czyli o 5 tys. więcej niż w 2015 roku. Do drugiego sakramentu – do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 284,6 tys. osób – to o ponad 10 tys. więcej niż w 2015 roku. Udzielono także 298,9 tys. sakramentów bierzmowania – o 5 tys. mniej niż w 2015 roku. Co ciekawe, więcej niż 75% osób ochrzczonych przyjmuje sakrament bierzmowania. Natomiast do sakramentu małżeństwa przystąpiło 136,3 tys. osób. To o 2 tys. więcej niż w 2015 roku.

Dane z sądów kościelnych

4,6 tys. spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa – tyle wniosków wpłynęło do sądu kościelne. Ostatecznie rozstrzygnięto 3,7 tys. spraw. W 2,6 tys. przypadkach stwierdzono nieważność małżeństwa. W 860 sprawach wydano wyrok przeciw nieważności. 

Kościelne media

Część z parafii w Polsce aktywnie uczestniczy w życiu informacyjnym parafian. Dwa lata temu, 32,4% parafii wydawało publikacje w formie papierowej. 

Najczęściej wydano je w diecezji:
 

 • gliwickiej (87%)
 • katowickiej (86%) 
 • opolskiej (76%)

Najrzadziej natomiast publikowały je parafie z diecezji:
 

 • drohiczyńskiej (9%) 
 • siedleckiej (13%)

Patrząc na dane mediów parafialnych, 25% publikacji papierowych stanowiły czasopisma, 8% broszury, 3% książki i 9% inne wydawnictwa papierowe. Łącznie w 2016 r. parafie opublikowały 20,03 mln egz. wydawnictw papierowych, głównie  czasopism w liczbie 13,9 mln egzemplarzy.

Kościół nie boi się też nowoczesnych form – treści w wersji elektronicznej publikowało w 2016 roku 88% parafii. 

Najczęściej takie treści publikowały parafie z diecezji:
 

 • gliwickiej (99%)
 • bielsko-żywieckiej (97%) 
 • sosnowieckiej (97%)
   

Najrzadziej w formie elektronicznej publikowały parafie z diecezji:
 

 • łowickiej (71%)
 • warmińskiej (75%)
 • kieleckiej (78%)

Stronę internetową, dwa lata temu, posiadało 55% parafii. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Szybkie pożyczki Sokółka
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
25 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Sokółka

Santander Bank Polska w Sławie
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 maja 2019

Santander Bank Polska w Sławie

Czy za długi można iść do więzienia?
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
06 czerwca 2018

Czy za długi można iść do więzienia?

Ranking kredytów samochodowych – styczeń 2020
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
03 stycznia 2020

Ranking kredytów samochodowych – styczeń 2020

Gwiazdy z komornikiem: Marta Grycan
Blog
author
Aneta Jankowska
19 listopada 2016

Gwiazdy z komornikiem: Marta Grycan

PayUkraine otrzymało 4 mln zł dofinasowania
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
01 listopada 2019

PayUkraine otrzymało 4 mln zł dofinasowania

Porównaj