Od kilku dni obowiązują nowe przepisy ułatwiające zwrot pieniędzy przelanych na błędny numer rachunku. To efekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, której inicjatorem był Prezydent Andrzej Duda. Sprawdź, co zrobić jak zrobimy przelew na złe konto.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 13.08.2018
Udostępnij:

Inicjatywa ustawodawcza wyszła od prezydenta, który był wręcz zasypywany skargami i listami Klientów banków, którzy byli zmuszeni latami dochodzić środków wysłanych na zły numer konta. Do tej pory, jeżeli przelew wykonaliśmy na błędny numer konta, mogliśmy jedynie liczyć na dobrą wolę odbiorcy lub wystąpić do sądu z wnioskiem o bezpodstawne wzbogacenie. 

Problemem było jednak ustalenie podstawowych danych takiej osoby. Bank zasłaniał się tajemnicą bankową, a jak wiadomo, bez wskazania konkretnego adresata pozwu, sam pozew był nieskuteczny. 

Andrzej Duda, w porozumieniu z Rzecznikiem Finansowym, wyszedł naprzeciw postulatom obywateli. Po wprowadzeniu zatwierdzonych przez prezydenta zmian, odzyskanie pieniędzy powinno być formalnością.
 

Jak wygląda nowa procedura ?

Po zrobieniu przelewu na błędny rachunek, powinniśmi niezwłocznie poinformować o tym nasz bank. Ten ma 3 dni na zawiadomienie odbiorcy przelewu. Odbiorca przelewu ma 30 dni na zwrot niesłusznie otrzymanego przelewu. W przypadku zwrotu, pieniądze trafią na specjalny rachunek techniczny, a dopiero potem na konto poszkodowanej osoby. W przypadku braku zwrotu, bank przekaże nam dane odbiorcy przelewu, co umożliwi nam przygotowanie pozwu o bezpodstawne wzbogacenie.

BŁĘDNY PRZELEW – JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE? 

Niezwłocznie po zorientowaniu się, że pieniądze zostały wysłane na niepoprawny numer konta, zgłaszamy ten fakt do naszego banku. Możemy to zrobić:

– osobiście w oddziale stacjonarnym banku,
– telefonicznie na infolinii banku,
– w niektórych bankach – także przez system bankowości internetowej. 
 

Krok drugi należy do banku. W ciągu 3 dni informuje on odbiorcę o błędnym przelewie wraz z informacją, że pieniądze nie należą do niej. Odbiorca ma dwie możliwości:

1. Zwraca pieniądze na wskazany rachunek techniczny (dzięki temu nie poznamy jego danych osobowych). W takim przypadku pieniądze otrzymamy zgodnie z godzinami sesji bankowych (tabelę godzin sesji wchodzących i wychodzących w każdym banku znajdziesz w naszym  artykule dotyczącym sesji ELIXIR). 

2. Odmawia zwrotu pieniędzy. Bank przekaże nam, że osoba, do której wysłaliśmy błędny przelew, nie chce współpracować i dobrowolnie zwrócić pieniędzy. W takim przypadku zastosowanie mają kolejne kroki.

Jeżeli osoba, która na skutek naszego błędu bezpodstawnie się wzbogaciła, nie chce dobrowolnie zwrócić otrzymanych środków, bank ma obowiązek udostępnić nam jej dane osobowe. Tylko dzięki posiadaniu danych personalnych, będziemy w stanie złożyć skuteczny pozew o zwrot środków. 
 

Posiadając dokładne dane osobowe osoby, do której przez pomyłkę wysłaliśmy pieniądze oraz potwierdzenie wysłania środków (wystarczy wygenerować je z systemu bankowości internetowej lub zgłosić się po nie do banku), możemy złożyć pozew o zwrot środków z powodu bezpodstawnego wzbogacenia się. 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 405. Definicja bezpodstawnego wzbogacenia
Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 

 

W takim procesie jesteśmy na zdecydowanie wygranej pozycji – przeprowadzenie sprawy to jedynie formalność na drodze do odzyskania pieniędzy


 

Komentarze (6)

2021.06 03 będzie przlew na Banl Sląki

A taki przypadek? Wysyłam pomyłkowo przelew walutowy na błędny numer rachunku prowadzonego w PLN. Bank kwotę w walucie zamienił po swoim kursie na PLN i zaksięgował.
Występuję do swojego banku o zwrot, ten ustala osobę, która dostała przelew i chce oddać otrzymane środki, ale ma PLN pomniejszone o zastosowany w danym dniu kurs kupna. Jaką kwotę ma oddać osoba, która omyłkowo otrzymała przelew?

Do jakiego sądu wystąpić o zwrot jeżeli bank uznaje reklamacje i każe czekać na zwrot od właściciela rachunku- dane są mi znane

Wszystko pięknie, ale bank (mbank) za taką usługę pobiera sobie 50 zł…

super w koncu prawo po naszej stronie bez zadnych problemow i komplikacji!

dzięki za ten wpis dzięki wam odzyskałam 399 złotych podrawiam