Raport Instytutu Transportu Samochodowego informuje, że w ogromnej grupie osób, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia pojazdu, liczba starszych kierowców bardzo szybko rośnie. Ze statystyk i wyliczeń wynika, że w roku 2050 prawie połowa uczestników ruchu drogowego w krajach UE będzie miała więcej niż 50 lat.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 20.04.2018
Udostępnij:

Obecnie w Polsce tę granicę wiekową przekroczyło ponad 8 000 000 kierowców. Wszystko wskazuje na to, że liczba ta w najbliższych latach będzie się zwiększać. Czy wiek będzie miał wpływ na sytuację ogólną lub przepisy obowiązujące na drogach?

Zagrożenia na drodze
 

Nie w każdym przypadku wiek wpływa niekorzystnie na sytuację w ruchu drogowym. Z badania ITS wynika, że seniorzy prowadzący pojazdy mechaniczne są najbezpieczniejszą grupą wiekową na drodze. Z raportu Instytutu można wyczytać, że w ciągu roku kierowcy powyżej 60 roku życia są sprawcami wypadków w liczbie mniejszej, niż 4500. 

Ze statystyk zebranych przez Policję, w ubiegłym roku odnotowano nieco ponad 4400 wypadków, których sprawcą był kierowca powyżej 60 roku życia. Przeliczając ten wynik na 10 000 mieszkańców w naszym kraju, którzy osiągnęli ten sam wiek, współczynnik wypadkowości uplasował się na poziomie 4,8. Ten sam przelicznik dotyczący grupy osób w wieku od 18 do 24 lat odnotowuje prawie  czterokrotny wzrost, osiągając wynik na poziomie 18,3. 


 

Problemy seniorów za kierownicą
 

Zmiany zdrowotne zachodzące z wiekiem nie są łatwe do uniknięcia. Analizując ankiety, które ITS rozdał starszym kierowcom można wyczytać, że głównymi zmartwieniami seniora za kierownicą są pogarszający się wzrok oraz problemy z koncentracją. Kolejne kłopoty, z którymi zmagają się starsi kierowcy to błędna ocena prędkości i odległości pojazdu, który również jest uczestnikiem ruchu drogowego. Do tego dochodzą także komplikacje z szybką weryfikacją aktualnej sytuacji na drodze. Problemem niewynikającym z wieku jest fakt, że kierujący seniorzy, którzy posiadają prawo jazdy od kilkudziesięciu lat, nie są zorientowani w pojawiających się co jakiś czas zmianach w przepisach ruchu drogowego. 

Zachowania kierowców na drodze można podzielić także ze względu na płeć. Z raportu instytutu wynika, że kobiety unikają prowadzenia pojazdu w nocy oraz planują trasy tak, żeby jeszcze przed zmierzchem znaleźć się w wyznaczonym celu. Natomiast Panowie, którzy w perspektywie podróży biorą pod uwagę jazdę nocą, wyszukują ewentualne miejsca postojowe, żeby w razie zmęczenia móc odpocząć. 


 

Prawo jazdy w Polsce i za granicą
 

Przepisy obowiązujące seniorów, którzy prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych uzyskali kilkadziesiąt lat temu, mówiły o tym, że dokument nigdy nie straci swojej ważności. Tak faktycznie jest. Bardzo często takie osoby nie poszerzają swojej wiedzy na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz nie biorą udziału w kursach doszkalających nawet wtedy, gdy za kierownicą czują się niezbyt pewnie. 

Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej poza Polską. W Holandii starsi kierowcy mogą zgłosić się i odbyć bezpłatne badania wzroku, a także poddać ocenie styl swojej jazdy profesjonaliście. W Niemczech natomiast przeprowadzane są, także bezpłatnie, kursy doszkalające/edukacyjne, które wprowadzają starszych kierowców w obowiązujące aktualnie przepisy ruchu drogowego. 

Istnieją w UE kraje, w których panuje zasada „skróconego prawa jazdy”. W Portugalii na przykład prawo jazdy ważne jest 10 lat. Kierowca, który przekroczy granicę wiekową 60 lat, otrzymuje dokument pozwalający na poruszanie się pojazdem mechanicznym ważny jedynie przez 5 lat, natomiast po ukończeniu 70 lat, będzie on musiał wymieniać swoje kwalifikacje co 2 lata.


 

Komentarze