Zysk netto wypracowany przez Santander Bank Polska wyniósł w trzecim kwartale blisko 495 000 000 złotych, co oznacza spadek względem trzeciego kwartału roku poprzedniego, w którym zysk wyniósł blisko 560 000 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 01.11.2018
Udostępnij:

Wynik jednak mieści się w przedziale wahań biur maklerskich.


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

Z tytułu odsetek bank odnotował wynik na poziomie nieco ponad 1 422 200 000 złotych.
 

Opłaty i prowizje
 

Zysk z  tytułu prowizji osiągnął poziom blisko 515 700 000 złotych.


 

Koszty w trzecim kwartale

Wszelkie koszta, które poniósł bank w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły nieco ponad 916 600 000 złotych.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

W tym segmencie wynik wyniósł 251 000 000 złotych.

Marża

Marża odsetkowa wyniosła w trzecim kwartale 3,61%.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez Santander Bank Polska na przełomie trzech kwartałów wynosi wyniosła 3 600 000 000 złotych.

Komentarze