Polska pobiła kolejny rekord! Średnia pensja z grudnia ubiegłego roku wyniosła 4 973,73 zł brutto, przebijając rekord z grudnia 2016 roku o prawie 350 złotych. To najlepszy wynik w historii naszego kraju. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 19.01.2018
Udostępnij:

Wspomniana wyżej średnia krajowa dotyczy polskich przedsiębiorstw, które zatrudniają minimalnie dziesięć osób. Jest to około 5% wszystkich zarejestrowanych w naszym kraju firm. Za wzrost średniej pensji w bardzo dużej mierze odpowiedzialna jest sytuacja makroekonomiczna naszego kraju.

ŚREDNIA KRAJOWA

Ze względu na rekordowo niskie bezrobocie, coraz mniejszą podaż na rynku pracy oraz niskie zatrudnienie, przedsiębiorcy muszą płacić pracownikom coraz więcej. Połowa firm w Polsce skarży się na brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry.
 

GRUDZIEŃ 2017 r.

Wynagrodzenie
 

Według informacji podanych prze GUS, przecięte wynagrodzenie w ujęciu miesięcznym wzrosło o 7,9% i ostatecznie wyniosło 4 973,73 zł brutto, czyli 3 531 zł na rękę. Poprzedni wynik 4 635,77 zł brutto będący rekordem okazał się niższy o 338 złotych. Dane te okazały się lepsze, niż prognozy ekonomistów, którzy zakładali wzrost wynagrodzeń o 7,12%

Grudniowe wyniki są tak imponujące ze względu na wypłacane premie oraz bonusy doliczane do wynagrodzenia.

Mówi się, że styczniowe dane spadną do wyniku zanotowanego w listopadzie roku ubiegłego.

Zatrudnienie

Równocześnie ze wzrostem płac, rośnie także zatrudnienie. Przedsiębiorstwa zatrudniły o 4,6% osób więcej, niż w roku ubiegłym, co daje prawie 12 000 etatów. Jest to również najlepszy wynik w historii naszego kraju. W tym przypadku ekonomiści byli pozytywnie zaskoczeni, ponieważ ich progronzy były nieco niższe.
 

Komentarze