Średnie zarobki Polaków pracujących na etacie wyniosły w 2017 roku 4271,51 zł brutto - podaje najnowszy komunikat Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. W przeliczeniu na rękę jest to 3042,16 zł. Czy rzeczywiście przeciętny Kowalski co miesiąc widzi na swoim koncie 3 tysiące złotych? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 12.02.2018
Udostępnij:

Badanie Głównego Urzędu Statystycznego zbiera dane wszystkich osób pracujących na etacie – nie różnicuje przedsiębiorstw do 9 pracowników i powyżej 9 pracowników oraz budżetówek. Istotne jest jedynie to, by pracownicy byli zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a nie na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.


 

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

Przeciętne wynagrodzenie obliczane jest przez GUS w wyniku dzielenia: 


W 2017 roku każdy Polak zarobił zatem średnio 3 tysiące złotych na rękę. Kwota ta jest jednak średnią, a nie medianą i – patrząc po wynikach z lat poprzednich – z reguły jest skrajnie różna od kwoty najczęściej wypłacanej (ta zostanie podana zapewne dopiero pod koniec roku). Przeciętne wynagrodzenie rośnie z roku na rok, ale wzrost ten jest w dużej mierze zbieżny ze wzrostem cen, a więc realny wzrost nie jest tak duży, jak wynika to w liczb przedstawianych w statystykach GUS.


 

REALNY WZROST WYNAGRODZENIA

Realny wzrost wynagrodzenia nie jest w tym roku w pełni proporcjonalny do wzrostu cen w sklepach. Jest także mniejszy, niż w latach poprzednich, kiedy to wzrost cen był równie wysoki. Wynik jednak nie powinien martwić – jest wysoki jak na potencjał polskiej gospodarki.


 

Komentarze