Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) sprawdził jakość paliw w Polsce. Okazuje się, że kupujemy coraz lepsze paliwo, a ilość benzyny gorszej jakości stale spada.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 23.04.2018
Udostępnij:

Źródło: Raport UOKiK

Prawie 1000 losowo przebadanych stacji

Inspekcja Handlowa przeanalizowała wszystkie dostępne rodzaje paliwa, czyli:

  • olej napędowy
  • benzynę
  • gaz LPG
  • biopaliwa

W ostatniej edycji badania Urząd miał wątpliwości do ponad 2,30% próbek paliwa. W porównaniu do pierwszej kontroli, którą przeprowadzono w 2003 roku, odnotowano znaczący spadek trefnej jakości paliwa. Wtedy blisko co trzecia próbka nie spełniała wymogów jakościowych. Co ciekawe, od trzech lat, wskaźnik gorszej jakości paliwa stale utrzymuje się poniżej 3%.

W przypadku gazu LPG zauważono więcej nieprawidłowości w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Aktualnie odsetek wyniósł 2,14%, a dwa lata temu sięgał jeszcze 1,42%. Z problematyczną benzyną Inspekcja spotkała się w 1,5% przypadków. Najgorzej wypadł olej napędowy – 3,44%.
 
Regiony z najgorszym i najlepszym jakościowo paliwem

Województwa śląskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie mają najmniej powodów do dumy. To właśnie tam najgorzej wypadły kontrole paliwa. Odsetek trefnego produktu wynosił odpowiednio: 5,68%, 5,56% oraz 5%.

Z drugiej strony, najbardziej prawidłowym paliwem dysponują województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i opolskie.

Kontrola Urzędu nie dotyczyła jedynie wybranych losowo stacji. Inspekcja Handlowa objęła badaniem również te miejsca, które zostały wcześniej zgłoszone przez kierowców lub wypadły niekorzystnie w poprzednich edycjach raportu. Wyniki pokazały, że z pobranych 718 próbek oleju napędowego i benzyny na tych 624 stacjach inspektorzy zakwestionowali 3,76% To niższy wynik niż rok wcześniej – wówczas było to ponad 5,6%.

Co było nie tak z paliwem?

Najczęściej wskazywane nieprawidłowości zależały od rodzaju paliwa:

  • w przypadku oleju napędowego była to tak zwana stabilność oksydacyjna – problemy z nią mogą powodować np. zatykanie filtrów paliwa czy zbyt niską temperaturę zapłonu
  • w przypadku benzyny była to np. zbyt duża zawartość węglowodorów aromatycznych – to wpływa na emisję szkodliwych produktów do atmosfery, a także na powstawanie nielubianego przez wszystkich smogu
  • w przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź, a także przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki – to może przyczynić się do korozji niektórych elementów silnika

Co grozi za sprzedawanie złej jakości paliwa ?

Za sprzedaż trefnego paliwa grożą kary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za obrót paliwem złej jakości przewidziano grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W ubiegłym roku Inspekcja wydała 7 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 69 stacji paliw i hurtowni, gdzie inspektorzy stwierdzili jakiekolwiek naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego. Prezes URE może nałożyć karę na tych przedsiębiorców, którzy naruszają warunki koncesji, sprzedając paliwa niewłaściwej jakości.

Do dziś, Inspekcja Handlowa skierowała 43 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. W efekcie w 28 przypadkach wszczęto postępowanie, do sądów skierowano 4 akty oskarżenia, a 19 spraw prokuratury umorzyły.

Masz problem na stacji – reaguj!

Każdy zainteresowany, listę stacji i hurtowni paliw skontrolowanych przez Inspekcję Handlową na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdzie na stronie internetowej urzędu. 

Natomiast Ci, którzy zauważyli nieprawidłowości, mogą złożyć reklamację u właściciela stacji, zawiadomić UOKiK oraz Inspekcję Handlową. Wtedy kolejni użytkownicy samochodów unikną podobnych problemów.

Komentarze