Tylko 10% zobowiązanych płaci abonament

Tylko 10% zobowiązanych płaci abonament

author
Aneta Jankowska
07 października 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) poinformował, że abonament radiowo-telewizyjny płaci 10% Polaków.

Co roku, KRRiT musi złożyć sprawozdanie ze swojej działalności. Kilka dni temu szef KRRiT złożył taki dokument, z którego dowiadujemy się, że dokładnie 1 mln 358 tys. gospodarstw płaci abonament radiowo-telewizyjny. Z informacji podanych przez przewodniczącego KRRiT – Witolda Kołodziejskiego, wynika, że jest to jedynie 10% do tego zobowiązanych.

W ubiegłym roku przewodniczący KRRiT wydał 244 decyzje koncesyjne i 15 decyzji o nałożeniu kar na nadawców. Witold Kołodziejski opowiadał w Senacie o problemach z jakimi borykają się radio i telewizja w obliczu rozwoju nowych mediów.

Ze złożonego raportu za ubiegły rok wynika, że nie nastąpił jednak spadek oglądalności telewizji. Najbardziej konkurencyjny dla tradycyjnych mediów jest streaming internetowy. 

To różne usługi pozwalające na słuchanie muzyki czy oglądanie telewizji lub filmów online. Serwisy na żądanie – VoD, również odgrywają coraz większą rolę na rynku. Witold Kołodziejski wskazał, że media publiczne w Polsce powinny być finansowane na poziomie 3 – 3,5 mld zł.

Dane zawarte w sprawozdaniu za 2017 rok:

– na realizację przez nadawców publicznych zadań misyjnych rozdysponowano ponad 1 004,0 tys. zł, 
– w tym 697 tys. zł z zebranych wpływów abonamentowych oraz prawie 370 tys. zł z tytułu rekompensaty utraconych w latach 2010-2017 wpływów wskutek ustawowych zwolnień niektórych grup abonentów
– TVP otrzymała prawie 621,6 tys. zł, 
– Polskie Radio – ponad 193,4 tys. zł, 
– rozgłośnie regionalne Polskiego Radia – 188,9 tys. zł.

Kto może zostać zwolniony z płacenia abonamentu?

Chcąc uniknąć wnoszenia opłat abonamentowych, trzeba złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty uprawniające do zwolnienia wskazane przez urzędnika oraz wypełnić odpowiedni formularz oraz przedstawić oświadczenie. 

Z ustawy o opłatach abonamentowych wynika, że opłat nie muszą wnosić osoby:

 • znajdujące się w I grupie inwalidów
 • całkowicie niezdolne lub trwale czy okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym.
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • które ukończyły 75 lat,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

Zwolnienie możliwe jest również w przypadku:

 • inwalidów wojskowych i wojennych
 • kombatantów, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • osób, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członków rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa (zgodnie z ustawą o kombatantach),
 • osób, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.
author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Programu Handlu Zagranicznego Banku BNP Paribas – kolejna edycja

Program Handlu Zagranicznego ma na celu wsparcie przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne. PHZ jest wspólną inicjatywą banku BNP Paribas, Bisnode oraz KUKE. Właśnie rozpoczął się tegoroczny cykl programu – inauguracja miała miejsce 9 maja w Gdańsku.

author
Dominika Byczek
13 maja 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Biuro paszportowe w Malborku

Gdzie można wyrobić paszport w Malborku? Biuro paszportowe w Malborku znajduje się przy ulicy Plac Słowiański 17. W naszym poradniku wskazujemy godziny urzędowania biura, dane kontaktowe oraz informacje o wniosku. Sprawdź najważniejsze informacje, jak wyrobić paszport w Malborku.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Witnicy

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Witnicy – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
08 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

MON zachęca do pracy w wojsku

Rozpoczęła się kampania „Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej”, podczas której wojskowi w całym kraju będą odbywali spotkania z Polakami, w celu zachęcenia ich do pełnienia służby wojskowej. Według Ministerstwa Obrony Narodowej, kampania jest skutkiem wzmożonego zainteresowania wojskiem wśród społeczeństwa.

author
Patryk Byczek
18 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao doceniony przez Magazyn Global Finance

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że wraz z Pekao Investment Banking po raz piąty z rzędu instytucje zostały docenione przez magazyn Global Finance, zdobywając tytuł Najlepszego Banku Inwestycyjnego w Polsce. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
05 marca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Zawieramy coraz mniej małżeństw

Raport Centrum Badania Opinii Społecznej pokazuje, że młodzi Polacy wolą żyć w samotności lub konkubinacie niż zawierać małżeństwa. Większość niż połowa ankietowanych twierdzi, że w ich najbliższej rodzinie są osoby pełnoletnie, które nie wstąpiły w związek małżeński. 

author
Aneta Jankowska
22 lipca 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj