Tylko 10% zobowiązanych płaci abonament

Tylko 10% zobowiązanych płaci abonament

author
Aneta Jankowska
07 października 2018
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) poinformował, że abonament radiowo-telewizyjny płaci 10% Polaków.

Co roku, KRRiT musi złożyć sprawozdanie ze swojej działalności. Kilka dni temu szef KRRiT złożył taki dokument, z którego dowiadujemy się, że dokładnie 1 mln 358 tys. gospodarstw płaci abonament radiowo-telewizyjny. Z informacji podanych przez przewodniczącego KRRiT – Witolda Kołodziejskiego, wynika, że jest to jedynie 10% do tego zobowiązanych.

W ubiegłym roku przewodniczący KRRiT wydał 244 decyzje koncesyjne i 15 decyzji o nałożeniu kar na nadawców. Witold Kołodziejski opowiadał w Senacie o problemach z jakimi borykają się radio i telewizja w obliczu rozwoju nowych mediów.

Ze złożonego raportu za ubiegły rok wynika, że nie nastąpił jednak spadek oglądalności telewizji. Najbardziej konkurencyjny dla tradycyjnych mediów jest streaming internetowy. 

To różne usługi pozwalające na słuchanie muzyki czy oglądanie telewizji lub filmów online. Serwisy na żądanie – VoD, również odgrywają coraz większą rolę na rynku. Witold Kołodziejski wskazał, że media publiczne w Polsce powinny być finansowane na poziomie 3 – 3,5 mld zł.

Dane zawarte w sprawozdaniu za 2017 rok:

– na realizację przez nadawców publicznych zadań misyjnych rozdysponowano ponad 1 004,0 tys. zł, 
– w tym 697 tys. zł z zebranych wpływów abonamentowych oraz prawie 370 tys. zł z tytułu rekompensaty utraconych w latach 2010-2017 wpływów wskutek ustawowych zwolnień niektórych grup abonentów
– TVP otrzymała prawie 621,6 tys. zł, 
– Polskie Radio – ponad 193,4 tys. zł, 
– rozgłośnie regionalne Polskiego Radia – 188,9 tys. zł.

Kto może zostać zwolniony z płacenia abonamentu?

Chcąc uniknąć wnoszenia opłat abonamentowych, trzeba złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty uprawniające do zwolnienia wskazane przez urzędnika oraz wypełnić odpowiedni formularz oraz przedstawić oświadczenie. 

Z ustawy o opłatach abonamentowych wynika, że opłat nie muszą wnosić osoby:

 • znajdujące się w I grupie inwalidów
 • całkowicie niezdolne lub trwale czy okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym.
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • które ukończyły 75 lat,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

Zwolnienie możliwe jest również w przypadku:

 • inwalidów wojskowych i wojennych
 • kombatantów, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • osób, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członków rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa (zgodnie z ustawą o kombatantach),
 • osób, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.
Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Umowa na czas określony a kredyt
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
10 marca 2020

Umowa na czas określony a kredyt

Polacy nie chcą żyć w wynajmowanych mieszkaniach
Blog
author
Aneta Jankowska
03 listopada 2017

Polacy nie chcą żyć w wynajmowanych mieszkaniach

Pierwsze Pendolino z WIFI
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
01 stycznia 2019

Pierwsze Pendolino z WIFI

Kredyt hipoteczny Otwock
Wpisy Inne
author
Aneta Jankowska
25 sierpnia 2017

Kredyt hipoteczny Otwock

Głosowa asystentka na infolinii Alior Banku
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
02 lutego 2021

Głosowa asystentka na infolinii Alior Banku