Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu

author
Aleksandra Gościnna
21 marca 2022

Większość kredytów i pożyczek gotówkowych przyznawanych jest na zaświadczenie o dochodach. Podpowiadamy, skąd wziąć taki dokument, jakie informacje powinny znaleźć się w jego treści, a także co grozi za sfałszowanie zaświadczenia. Udostępniamy również darmowe wzory zaświadczeń o zarobkach do samodzielnego wypełnienia.

Co to zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach jest dokumentem, w którym to nie my sami, lecz nasz pracodawca zaświadcza, na jaką kwotę opiewa nasze miesięczne wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że aby taki dokument miał moc prawną, potrzebna jest pieczątka firmowa oraz parafka przełożonego.

Samo złożenie deklaracji przez osobę zatrudnioną jest w tym wypadku bezwartościowe i nie wystarcza do uznania dokumentu za wiążący. Dopiero wypełnienie zaświadczenia przez przedstawiciela zakładu pracy uczyni dokument prawomocnym.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinniśmy wręczać jedynie instytucjom państwowym i podmiotom zaufania publicznego, które poinformują nas o ochronie danych osobowych i sposobie administrowania poufnymi informacjami. W takim wypadku powinniśmy być spokojni, że informacja o wysokości osiąganych przez nas dochodów nie trafi w niepowołane ręce. Istotą przedkładania takiej deklaracji jest zwykle potwierdzenie swoich uprawnień do osiągnięcia pewnej korzyści. Dostarczanie zaświadczenia bez wyraźnego powodu (przyczyny) jest nieuzasadnione.

Zdecydowanie częściej od kredytów na oświadczenie znaleźć można oferty kredytów i pożyczek na zaświadczenie. Przy każdej z tego typu reklam część konsumentów zastanawia się, czym są takie produkty finansowe i o jakie zaświadczenie dokładnie chodzi. Oznacza to, że kredyty na zaświadczenie przyzwane są na podstawie zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy. Dokument taki jest potwierdzeniem po pierwsze samego zatrudnienia konsumenta, po drugie – formy zatrudnienia, i w końcu po trzecie – wysokości zarobków przez niego osiąganych.

Spis treści:

 1. Co to zaświadczenie o dochodach?
 2. Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu?
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - jakie informacje zawiera?
 4. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach
 5. Kiedy potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu?
 6. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach - wzór
 8. Zaświadczenie a oświadczenie o dochodach
 9. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu?

Tak jak wspomnieliśmy, zaświadczenie o dochodach nie jest sporządzane przez zainteresowanego (czyli osobę, której dokument dotyczy), lecz przez pracodawcę lub uprawnionego przedstawiciela zakładu pracy (na przykład kierownika działu kadr). W praktyce oznacza to, iż do stwierdzenia prawomocności przedłożonego zaświadczenia potrzeba pieczątki firmowej oraz parafki przełożonego. Podpis zatrudnionego pod deklaracją nie będzie wystarczający – tak jak ma to miejsce w oświadczeniu o zarobkach.

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - jakie informacje zawiera?

Instytucje, które wymagają przedłożenia zaświadczenia o dochodach, zwykle udostępniają wzór pisma w siedzibie podmiotu lub na oficjalnych stronach internetowych. Zazwyczaj proszą one o podanie następujących informacji:

– miejsca zatrudnienia (nazwy zakładu pracy, numeru NIP itp.),

– danych kontaktowych do pracodawcy (adresu korespondencyjnego, numeru telefonu),

– czasu zatrudnienia (od kiedy obowiązuje umowa),

– formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia itp.),

– charakteru wykonywanej pracy bądź zajmowanego stanowiska,

– wysokości wynagrodzenia za ostatnie kilka miesięcy (w zależności od preferencji instytucji – brutto lub netto, najczęściej jednak wymagane jest podanie kwoty brutto, tak jak w przypadku obwieszczania przez GUS wysokości średniej krajowej w Polsce).

Tradycyjnie zaświadczenie o dochodach jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia. Po tym czasie należy ponownie zgłosić się po dokument do pracodawcy.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory zaświadczenia do dochodach wraz z przykładem uzupełnienia:

Pamiętaj, że niektóre instytucje wymagają przedłożenia zaświadczenia o dochodach na własnym formularzu. Jeśli masz wątpliwości, jakiego wzoru pisma użyć, skontaktuj się bezpośrednio z podmiotem, który wymaga dostarczenia zaświadczenia. Specjalnych formularzy wymagają najczęściej banki. Oznacza to, że ubiegając się o kredyt musimy zaopatrzyć się we wzór wybranego przez nas banku.

Co grozi za podanie nieprawdziwych informacji?

Warto pamiętać, że zaświadczenie o zarobkach należy sporządzić zgodnie ze stanem faktycznym, a więc zgodnie z prawdą. Osoba składająca tego typu dokument powinna być świadoma, iż podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego dokumentu. Swoim poczynaniem może ona bowiem doprowadzić inne podmioty do starty, a to z kolei można uznać za oszustwo, a więc przestępstwo w świetle Kodeksu karnego.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź:

Kredyty online bez wychodzenia z domu

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Kiedy potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu?

Jak zaznaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, zaświadczenie o dochodach przedstawiamy zazwyczaj po to, by uzyskać jakąś korzyść. Dzięki takiemu dokumentowi możemy przykładowo dostać pożyczkę lub kredyt, skorzystać ze wsparcia socjalnego oferowanego jedynie po spełnieniu kryteriów dochodowych czy potwierdzić swoje uprawnienia do przywilejów urzędowych.

O zaświadczenie dotyczące naszych zarobków mogą poprosić nas instytucje oferujące różnego rodzaju formy pomocy społecznej czy socjalnej. Dokument może się nam także przydać w procesie rekrutacji dziecka do żłobka czy przedszkola, lecz również w chwili starania się o miejsce dla studenta w uczelnianym akademiku. Równie często o zaświadczenie o dochodach jesteśmy proszeni w momencie wnioskowania o zakup na raty. W tym przypadku deklaracja dotycząca zarobków potwierdza naszą zdolność do spłaty zobowiązania.

Podobnie w przypadku emerytów oraz rencistów. Są oni zobowiązani do poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu działalności zarobkowej i wysokości osiąganego dochodu. Powinni oni więc dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Mogą tego dokonać na formularzu ZUS Rw-73 lub w dowolnej formie pisemnej.

Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego

Zaświadczenie o dochodach może wystawić nam również Urząd Skarbowy. Wówczas uzyskujemy dokument poświadczający wysokość zarobków za dany rok. W tym przypadku konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do Naczelnika US, na podstawie którego później Urząd Skarbowy wystawi nam potrzebny dokument.

Jak powinien wyglądać taki wniosek? Przede wszystkim powinien zawierać takie informacje jak:

– nazwa organu, do którego kierowany jest wniosek,

– dane osobowy wnioskującego,

– teść wniosku (nasze żądanie),

– podpis wnioskującego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach - wzór

Poniżej prezentujemy wzór wniosku o wydanie przez Urząd Skarbowy zaświadczenia o dochodach:

Co ważne, do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie dokumentu w wysokości 17 zł.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach do Urzędu Skarbowego?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym. Warto jednak wiedzieć, że obecnie nie trzeba tego robić osobiście. Dostępna jest już bowiem opcja złożenia dokumentu jako pismo ogólne poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej, czyli ePUAP.

Zaświadczenie a oświadczenie o dochodach

W języku potocznym terminy „zaświadczenie o dochodach” oraz „oświadczenie o dochodach” często stosowane są naprzemiennie. Warto jednak wiedzieć, że oba określenia nie są synonimami, lecz wręcz przeciwnie – mają one inne znaczenia i dotyczą dwóch różnych dokumentów, o których przedłożenie mogą poprosić nas pewne instytucje.

Zaświadczenie o dochodach wystawiane jest przez zakład pracy. Taki dokument opatrzony jest pieczątką firmową i podpisem osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia. Z kolei oświadczenie o osiąganych dochodach określić można mianem deklaracji, w której to sam zatrudniony, a więc osoba, której ten dokument dotyczy, oświadcza, ile zarabia.

W powszechnej opinii pierwszy z tych dokumentów, a więc zaświadczenie o dochodach, uchodzi za bardziej wiarygodny. W rzeczywistości oba dokumenty są równie wiążące i w przypadku sfałszowania któregokolwiek z nich obowiązywać będzie ta sama kara przewidziana w Kodeksie karnym. Mowa o artykule ustawy dotyczącym oszustwa (art. 286. Kodeksu karnego).

Z punktu widzenia wnioskodawcy (osoby poproszonej o przedłożenie dokumentu potwierdzającego wysokość osiąganych dochodów) mniej kłopotliwe zdaje się być zorganizowanie oświadczenia o zarobkach. Wypełniając taki formularz nie trzeba bowiem prosić o pomoc pracodawcy, co ma miejsce w przypadku zaświadczenia o dochodach. Samo oświadczenie konieczne jest chociażby w przypadku pożyczek bez zaświadczeń.

Podsumowanie

Zaświadczenie o dochodach – najważniejsze informacje

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach jest potwierdzeniem po pierwsze samego zatrudnienia konsumenta, po drugie – formy tegoż zatrudnienia, i w końcu po trzecie – wysokości zarobków przez niego osiąganych.
 2. By zaświadczenie o dochodach miało moc prawną, potrzebna jest pieczątka firmowa oraz parafka przełożonego.
 3. Podpisanie zaświadczenia o dochodach przez osobę zatrudnioną jest w tym wypadku bezwartościowe i nie wystarcza do uznania dokumentu za wiążący.
 4. Zaświadczenie o dochodach przedstawiamy zazwyczaj po to, by uzyskać jakąś korzyść. Dzięki niemu możemy przykładowo dostać pożyczkę lub kredyt, a także potwierdzić swoje uprawnienia do skorzystania z różnego typu przywilejów.
 5. Instytucje, które wymagają przedłożenia zaświadczenia o dochodach, zwykle udostępniają wzór takiegoż pisma w siedzibie podmiotu lub na oficjalnych stronach internetowych.
 6. Zwykle w zaświadczeniu o dochodach znaleźć można informacje na temat miejsca pracy, formy i wymiaru zatrudnienia, a także wysokości osiąganych dochodów.
 7. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach należy sporządzić zgodnie ze stanem faktycznym. Osoba składająca tego typu dokument powinna być świadoma, iż podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego dokumentu.
 8. Za złożenie fałszywego zaświadczenia o dochodach grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinniśmy wręczać jedynie instytucjom państwowym i podmiotom zaufania publicznego, które poinformują nas o ochronie danych osobowych.
 10. Oświadczenie o dochodach nie jest tym samym co zaświadczenie o dochodach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Bartłomiej Barański
Bartłomiej Barański
2021-03-04 10:52:27

Proszę o pomoc, próbuje znaleźć do kupienia lub pobrania za darmo druk "Zaświadczenie o dochodach za rok 2020"

Podobne artykuły

PKO BP w Brańsku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
19 października 2019

PKO BP w Brańsku

PKO BP we Włocławku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
28 sierpnia 2019

PKO BP we Włocławku

Pożyczki bez BIK Lubin
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 maja 2022

Pożyczki bez BIK Lubin

Kredyt samochodowy Zabrze
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
02 listopada 2017

Kredyt samochodowy Zabrze

Porównaj