Upadek SKOK Wielkopolska – jak odzyskać pieniądze ?

Upadek SKOK Wielkopolska – jak odzyskać pieniądze ?

author
Aneta Jankowska
08 lutego 2017
Jednogłośnie podjęto decyzję o zawieszeniu Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Komunikat KNF podaje, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

W maju ubiegłego roku do Wielkopolskiej SKOK Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zarządcę komisarycznego. Jak wynika ze sprawozdania z 31 grudnia 2016 roku, Wielkopolska SKOK odnotowała ujemne fundusze własne w wysokości 68 mln 5884 tys. zł. Co więcej, wykazywała ujemny bieżący wynik finansowy w wysokości 71 mln 43 tys. zł i niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16 mln 37 tys. zł. Natomiast depozyty członkowskie, które były zgromadzone przez prawie 90 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 mln 741 tys. zł.

KNF tłumaczy w swoim komunikacie:

"W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji – z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK – jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG"

Jak odzyskać pieniądze ?

Klienci mogą się zgłaszać do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków gwarantowanych. W październiku ubiegłego roku weszła w życie ustawa, która reguluje zasady działania BFG. Do tej pory środki były wypłacane w ciągu 20 dni roboczych od dnia ziszczenia się warunku gwarancji. Aktualnie termin jest znacznie krótszy i wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku. Klienci Wielkopolskiej SKOK będą pierwszymi deponentami, którzy skorzystają z nowych rozwiązań dotyczących gwarantowania środków zgromadzonych w kasach i bankach.

KNF przypomina, że w całości gwarantowane są depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Gryfinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
09 lipca 2019

Alior Bank w Gryfinie

Styczniowa oferta obligacji Skarbu Państwa
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
28 grudnia 2019

Styczniowa oferta obligacji Skarbu Państwa

E-gwarancja w Banku Millennium
Aktualności
author
Aneta Jankowska
19 czerwca 2018

E-gwarancja w Banku Millennium

BNP Paribas wspiera cały rok
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 lutego 2020

BNP Paribas wspiera cały rok

Uber Money zrewolucjonizuje rynek fintech?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
01 listopada 2019

Uber Money zrewolucjonizuje rynek fintech?

PKO BP w Krotoszynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
03 września 2019

PKO BP w Krotoszynie

Porównaj