zadluzenia.com
zamknij

Upadek SKOK Wielkopolska – jak odzyskać pieniądze ?

Jednogłośnie podjęto decyzję o zawieszeniu Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Komunikat KNF podaje, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

 

 

W maju ubiegłego roku do Wielkopolskiej SKOK Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła zarządcę komisarycznego. Jak wynika ze sprawozdania z 31 grudnia 2016 roku, Wielkopolska SKOK odnotowała ujemne fundusze własne w wysokości 68 mln 5884 tys. zł. Co więcej, wykazywała ujemny bieżący wynik finansowy w wysokości 71 mln 43 tys. zł i niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16 mln 37 tys. zł. Natomiast depozyty członkowskie, które były zgromadzone przez prawie 90 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 mln 741 tys. zł.

 

KNF tłumaczy w swoim komunikacie:

 

"W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji - z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK - jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG"

 

Jak odzyskać pieniądze ?


Klienci mogą się zgłaszać do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków gwarantowanych. W październiku ubiegłego roku weszła w życie ustawa, która reguluje zasady działania BFG. Do tej pory środki były wypłacane w ciągu 20 dni roboczych od dnia ziszczenia się warunku gwarancji. Aktualnie termin jest znacznie krótszy i wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku. Klienci Wielkopolskiej SKOK będą pierwszymi deponentami, którzy skorzystają z nowych rozwiązań dotyczących gwarantowania środków zgromadzonych w kasach i bankach.


KNF przypomina, że w całości gwarantowane są depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY