zadluzenia.com
zamknij

Większy zysk Bank Millennium w III kwartale

W trzecim kwartale bieżącego roku Bank Millennium odnotował ponad 200 200 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost, w odniesieniu do roku poprzedniego, w którym ten sam współczynnik wynosił nieco ponad 187 500 000 złotych.


Biura maklerskie oczekiwały wyniku netto mieszczącego się w przedziale od 189 900 000 złotych do 205 500 000 złotych. 

WYNIKI BANKU


Odsetki
 

Z tytułu odsetek bank odnotował wynik na poziomie nieco ponad 463 000 000 złotych.
 

Prowizje
 

Zysk z  tytułu prowizji osiągnął poziom przekraczający 162 900 000 złotych. 

Marża


Marża odestkowa banko wzrosła o 10pb, osiągając ostatecznie 2,67%.


Koszty bankowe

Koszty w trzecim kwartale, jakie poniósł bank, wyniosły ponad 316 000 000 złotych.
 

Odpisy


Odpisy okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i wyniosły blisko 61 000 000 złotych.

 

Depozyty

Wartość depozytów wzrosła o 6,3% rocznie, wynosząc ostatecznie ponad 60 200 000 000 złotych.

Udzielone kredyty

Wartość złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych przekroczyła poziom 800 000 000 złotych.
Bank Millennium

Bank Millennium to ogólnopolska instytucją bankowa, wspierająca polski rynej finansowy od 2003 roku. Siedziba BM mieści się w Warszawie. Debiut instytucji na GPW w Warszawie miał miejsce w 1992 roku, jeszcze wówczas jako BIG SA. W 2016 roku bank zajmował siódmą pozycję na liście banków względem wartości aktywów.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY