Wyższy rating Polski w agencji S&P

Wyższy rating Polski w agencji S&P

author
Aneta Jankowska
15 października 2018
Chociaż większość ekonomistów prognozowała utrzymanie się polskiego ratingu na poziomie BBB+, to Agencja S&P Global Ratings podwyższyła go do A- z perspektywą stabilną. 

A- dla Polski

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska, poinformowała, że Rząd z dużą satysfakcją przyjął zmianę wiarygodności kredytowej Polski z BBB+ do A-. 

Mogliśmy się spodziewać takiej decyzji, szczególnie po kwietniowej zmianie perspektywy ratingowej na pozytywną. Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej Polski potwierdza słuszność naszych działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Mamy szybszy od oczekiwań, zrównoważony wzrost gospodarczy i niższy niż prognozowano deficyt – dodała.

S&P informuje, że jednymi z czynników, które przemawiają za podwyższeniem oceny ratingowej Polski były trwający od 2015 roku zrównoważony wzrost gospodarczy oraz lepsze od oczekiwań wyniki budżetu państwa. Co równie istotne – Polska zredukowała relację długu publicznego oraz zagranicznego względem PKB.

W styczniu 2016 roku, Agencja S&P Global Ratings obniżyła rating Polski. Była to pierwsza obniżka ratingu w historii III RP.  Natomiast w kwietniu bieżącego roku agencja zwiększyła perspektywy polskiego ratingu, a niedawno zmieniła jego ocenę.

Podwyżka odzwierciedla długą historię zrównoważonego wzrostu gospodarczego Polski oraz roztropnej polityki fiskalnej. W szczególności, polski sektor eksportowy w tym roku odpowiadał za 55% PKB wobec 27% w roku 2000, wskazując na stopień otwartości charakterystyczny dla dużych gospodarek. Obok długoterminowych wyzwań dla finansów publicznych, wynikających z negatywnej sytuacji demograficznej Polski, którą pogarsza niedawna obniżka wieku emerytalnego, uważamy politykę fiskalną jako silną stronę kredytową Polski” – czytamy w uzasadnieniu decyzji S&P.

Według S&P, ocena wiarygodności kredytowej Polski mogłaby być wyższa, w przypadku, gdyby np.: realny wzrost dochodów w naszym kraju nadal przekraczałby analogiczny wzrost wskaźnika u kluczowych partnerów handlowych, nie powodując generowania nierównowag zewnętrznych, czy też wtedy, gdyby budżet kraju notował nadwyżki prowadzące do redukcji długu publicznego w ujęciu nominalnym.

Na negatywną ocenę mogłyby mieć wpływ znaczące pogorszenie się wskaźników fiskalnych oraz mocny wzrost płac prowadzący do szybszego od oczekiwań wzrostu zadłużenia zewnętrznego netto.

Czym są oceny ratingowe?

To opinie na temat ryzyka kredytowego, które wyrażają opinie agencji o możliwościach i zamiarach emitenta, np.: państwa, przedsiębiorstwa lub samorządu terytorialnego, dotyczących terminowej spłaty wszystkich zobowiązań finansowych. 

Oceny ratingowe mogą również informować o ryzyku kredytowym danej emisji papierów dłużnych, takich jak obligacje korporacyjne lub komunalne, a także o względnym prawdopodobieństwie niewypłacalności.

Oceny ratingowe opracowują agencje ratingowe, specjalizujące się w ocenie ryzyka kredytowego.

Agencja S&P, a dokładniej Standard & Poor’s jest spółką zależną McGraw-Hill, która publikuje analizy i raporty dotyczące spółek akcyjnych, emitowanych przez nie obligacji, a także przeprowadza ratingi różnych podmiotów gospodarczych (spółki akcyjne, miasta, państwa). Skala ocen agencji mieści się od “AAA” do “D”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Skarżysko-Kamienna
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
17 marca 2022

Chwilówki Skarżysko-Kamienna

Karta Dużej Rodziny – ważne zmiany  
Ekonomia
author
Halszka Gronek
18 sierpnia 2018

Karta Dużej Rodziny – ważne zmiany  

Ferie z ekonomią w banku Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 stycznia 2019

Ferie z ekonomią w banku Pekao

Inflacja cenowa – komunikat GUS
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
16 stycznia 2019

Inflacja cenowa – komunikat GUS

Velo Bank sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 grudnia 2022

Velo Bank sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj