W pierwszym półroczu bieżącego roku zysk netto PKO Banku Hipotecznego wyniósł ponad 42 600 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 29.08.2018
Udostępnij:

Wynik został wypracowany głównie ze względu na niskie koszty finansowanie, wzrost portfela kredytów o ponad 3 000 000 złotych oraz dyscyplinę kosztową.


 

WYNIKI BANKU

Aktywa
 

Aktywa banku przekroczyły łączną wartość 20 000 000 000 złotych.
 

Portfel kredytowy

Portfel kredytowy PKO Banku Hipotecznego wyniósł 19 000 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 3 000 000 000 złotych od początku roku.

Sprzedaż kredytów

Łączny zysk wynikająca ze sprzedaży kredytów mieszkaniowych wyniósł ponad 1 900 000 000 złotych.


 

Odsetki

Z tytułu odsetek bank odnotował wynik na poziomie 120 000 000 złotych.

Straty kredytowe

Z tytułu odpisów dotyczących strat kredytowych bank odnotował 4 400 000 złotych straty.

Listy zastawne

Saldo listów wyniosło ponad 12 200 000 000 złotych.

Komentarze