W środę 4 grudnia bieżącego roku Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o pozostawieniu wysokości stóp procentowych bez zmian. Stanowi to bardzo ważną wiadomość dla osób, które posiadają kredyt – od wysokości stóp procentowych często zależy wysokość kosztów zobowiązania.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 07.12.2019
Udostępnij:

Rada Polityki Pieniężnej podjęła już decyzję dotyczącą pozostawienia wysokości stóp procentowych bez zmian. Tym samym spokojni mogą być posiadacze kredytów, dla których dosyć nieprzyjemne byłoby ich podniesienie. Ekonomiści ponadto prognozują, że wysokość stóp procentowych nie ulegnie zmianie przez jeszcze długi czas.

Adam Glapiński pełniący obecnie funkcję poinformował, że wysoce prawdopodobnym jest, że Rada Polityki Pieniężnej zatrzyma wysokość stóp procentowych na obecnym poziomie do końca jego kadencji. Z tym stanowiskiem zdają się zgadzać w większości i ekonomiści, którzy również uważają, że nic się raczej nie zmieni do końca roku 2022.

Skoro Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o pozostawieniu i tym razem stóp procentowych bez zmian, to ile właściwie będą one wynosić? Główna stopa procentowa referencyjna w dalszym ciągu wyniesie 1,5 proc. Stopa lombardowa i stopa depozytowa utrzymają się natomiast na poziomie odpowiednio 2,5 oraz 0,5 proc.

Stopy procentowe bez zmian w grudniu

Zaś ostatnia z nich, czyli stopa redyskonta weksli w dalszym ciągu przyjmować będzie wartość 1,75 proc. Na jakich przesłankach Rada Polityki Pieniężnej oparła swoją decyzję? Wygląda na to, że braku zmian oczekiwał sam rynek finansowy.

"

Dane, jakie napłynęły z gospodarki w ostatnim czasie, wpisały się w prognozy z listopadowej Projekcji Inflacji, dlatego też nie zmieniły raczej dotychczasowych poglądów RPP

– powiedziała Monika Kurtek, główna ekonomistka w Banku Pocztowym.

Co więcej, Piotr Popławski z ING banku Śląskiego dodaje, że na początku roku 2022 kończy się również kadencja samej Rady Polityki Pieniężnej. Instytucja już kilka razy dzieliła się swoim przekonaniem, że stopy procentowe do końca jej kadencji z dużą dozą pewności pozostaną bez zmian.

Stabilność stóp procentowych przez najbliższe miesiące

"

Dane które poznaliśmy od listopadowego posiedzenia wskazują, że realizuje się nasz scenariusz nieco wolniejszego wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2019 i 2020. To oznacza niższą dynamikę PKB niż zakładały listopadowe projekcje banku. Z drugiej strony wzrost CPI w okolice górnej granicy celu NBP jest wciąż bardzo realny

– dodał Piotr Popławski, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.

Ekspert dodał, że w ocenie spółki wyklucza to zmiany wysokości stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Dodaje jednak, że nie wyklucza to ich obniżeń w 2021 roku. Mogłoby do tego dojść w sytuacji, gdy zwalniający wzrost gospodarczy doprowadzi do zmniejszenia występującej obecnie presji inflacyjnej.

Szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział podczas konferencji, która odbyła się po posiedzeniu RPP, na którym podjęto tę decyzję, że istnieją argumenty za dwoma różnymi stanowiskami. W ocenie Prezesa NBP jednak wszystko przemawia za utrzymaniem ich bez zmian.

Komentarze