BNP Paribas wspiera dzieci z rodzin uchodźczych

BNP Paribas wspiera dzieci z rodzin uchodźczych

author
Dominika Sobieraj
03 września 2019

Fundacja BNP Paribas od 2018 roku współpracuje z Fundacją Ocalenie. W tym roku w ramach współpracy BNP Paribas zapewni pomoc w nauce dzieciom z rodzin uchodźczych, które uczą się w warszawskich szkołach.

Współpraca Fundacji Ocalenie i BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas dzięki współpracy z Fundacją Ocalenie chce pomóc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

W ramach tegorocznej edycji Fundacja BNP Paribas obejmą pomocą czterdzieścioro dzieci pochodzących z rodzin uchodźczych, a uczących się w warszawskich szkołach.

Pomoc uchodźcom od BNP Paribas

“Tegorocznym programem objętych jest 40 młodych osób, które mają problemy w szkole z powodu traumatycznych doświadczeń, trudności w odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym, czy dłuższej przerwy w edukacji. Do programu przyjmowani są uczniowie od 7 roku życia, ale przeważa młodzież w wieku 13-16 lat” – tłumaczy Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

Uczestnicy korzystają ze wsparcia udzielanego przez specjalnie przygotowanych przez nas tutorów-wolontariuszy, pracując w parach stypendysta – tutor. Ponadto dla dzieci organizowane są warsztaty, wspólne wyjścia edukacyjne i kulturalne oraz półkolonie. Prowadzone są także zajęcia dodatkowe” – wskazuje cytowana w komunikacie bankowym Kalina Czwarnóg z Fundacji Ocalenie.

Fundacja BNP Paribas już od 2018 roku wspólnie z Fundacją Ocalenie realizuje program Wiedza do potęgi, który, jak wskazuje bank, ma na celu “pomoc dzieciom i młodzieży, którym grozi przerwanie nauki“.

Program tutorsko-stypendialny BNP Paribas 2019

Współpraca obu fundacji rozpoczęła się już w roku 2016. “Rozpoczęły ją wspólne działania nastawione na tworzenie uchodźcom odpowiednich warunków do zaaklimatyzowania się w nowych realiach prawnych, administracyjnych, kulturowych i obyczajowych.

Do priorytetów należało również wsparcie mieszkaniowe i pomoc w nauce języka polskiego” – wskazuje BNP Paribas. Obecny program tutorsko-stypendialny jest prowadzony w ramach inicjatywy Grupy BNP Paribas na rzecz integracji młodych uchodźców w Europie.

Uczestnicy tegorocznej edycji programu Wiedza do potęgi pochodzą w większości z krajów, które są objęte konfliktami zbrojnymi i długoletnimi problemami militarnymi. Ojczyznami uczestników są głównie:

  1. Czeczenia,
  2. Tadżykistan,
  3. Ukraina,
  4. Dagestan,
  5. Syria,
  6. Iraku.

“Bardzo ważne jest dla nas, aby trudne doświadczenia nie obciążały dzieci, które znalazły się w nowym kraju, nowej kulturze. Działania podejmowane w ramach programu Wiedza do potęgi mają doprowadzić do ukończenia przez nie rozpoczętego etapu kształcenia lub do poprawy wyników w nauce” – wskazuje cytowana w bankowym komunikacie Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz.

W tym roku pracownicy Banku BNP Paribas włączyli się również w zbiórkę wyprawek szkolnych, które otrzymają podopieczni Fundacji Ocalenie.

Sprawdź także inną akcję Banku BNP Paribas kierowaną do uczniów polskich szkół:

17. edycja Klasy dla zdolnej młodzieży od BNP Paribas


Źródło:

http://media.bnpparibas.pl/pr/459870/wiedza-do-potegi-fundacja-bnp-paribas-wyrownuje-szanse-edukacyjne-dzie 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Rudzie Śląskiej
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
27 czerwca 2019

Alior Bank w Rudzie Śląskiej

Santander Consumer Bank Koszalin
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
03 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Koszalin

T-Mobile Usługi Bankowe w Katowicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
07 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Katowicach

Szybkie pożyczki Brzesko
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
11 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Brzesko

Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych w DNB Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
01 kwietnia 2020

Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych w DNB Banku

Porównaj