zadluzenia.com
zamknij

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości zastąpi dotychczas istniejący Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Zmiana nastąpi już 1 lutego 2019 roku. Za nową nazwą idzie jednak nowy tryb funkcjonowania rejestru - sprawdź najważniejsze informacje na temat CRRiU. 

Mimo dobrych założeń programu, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych nie funkcjonował poprawnie. Liczba wpisów rosła, a korzystających ze zgromadzonej informacji było coraz mniej. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości ma nie powtórzyć błędów, które zawierała dotychczasowa baza. 

Spis treści: 
1. Centralny Rejestr Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości - co to jest?
2. Informacje w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
3. Nowe informacje w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.
4.Kto znajdzie się w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości?
5. Minimalny limit wierzytelności. 
 

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości


start: 1 lutego 2019 roku
poprzednik: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
zawartość bazy:
- informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
- wydawane prze sąd orzeczenia
- informacje o podmiotach biorących udział w postępowaniach
- orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
minimalny limit wierzytelności: 2000 zł 


 

CENTRALNY REJESTR RESTRUKTURYZACJI I DŁUŻNIKÓW - CO TO JEST?


Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Dłużnikówto unowocześniona wersja dotyczas istniejącego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zmiana jednej bazy w drugą nastąpi z dniem 1 lutego 2019 roku. CRRiU ma zawierać dużo więcej informacji niż RDN i mieć formę bardziej przystępną dla przedsiębiorców, którzy dotychczas w większości wybierali inne formy sprawdzania swoich potencjalnych kontrahentów. 
 

INFORMACJE W CRRiU Z RDN


Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości będzie zawierał wszystkie informacje, które dotychczas gromadził Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, czyli dane:

1. Odnoszące się do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą.
Wpis był i będzie dokonywany:
- po ogłoszeniu upadłości,
- w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu zbyt małego majątku,
- po umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej z względu na to, że z egzekucji nie można było uzyskać kwoty wyższej niż koszty egzekucji.

 

2. Dotyczące wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
Wpis był i będzie dokonywany:
- po ogłoszeniu upadłości,
- w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu zbyt małego majątku,
- po umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej z względu na to, że z egzekucji nie można było uzyskać kwoty wyższej niż koszty egzekucji.
 

3. Dłużników zobowiązanych do wyjawienia majątku.

Jeżeli zobowiązanie zostanie nałożone w świetle kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym.

4. Osób pozbawionych przez sąd upadłościowy prawa do:
- prowdzenia własnej działalności gospodarczej,
- pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni lub przedsiębiorstwie państwowym.
 

5. Osób obciążonych zalegającymi alimentami.
Jeżeli czas zaległości przekroczy 12 miesięcy. 


 

NOWE INFORMACJE W CRRiU


Poza informacjami z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości znajdą się:
- informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
- wydawane przez sąd orzeczenia,
- informacje o podmiotach biorących udział w postępowaniach,
- orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

KTO ZNAJDZIE SIĘ W CRRiU ?


Publikowane informacje będą dotyczyły: 
- osób fizycznych,
- osób prawnych,
- jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które według ustawy posiadają zdolność prawną. 

W rejestrze znajdą się tylko informacje:
- dotyczące tych, którzy ogłosili upadłość,
- dotyczące tych, wobec których oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu niewystarczającego majątku,
- o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej na skutek tego, że z egzekucji nie można było uzyskać kwoty przewyższającej koszty egzekucji.


 

MINIMALNY LIMIT WIERZYTELNOŚCI


Wraz w wprowadzeniem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości zostanie wprowadzony minimalny limit wierzytelności, którego przekroczenie będzie warunkiem dokonania wpisu danego dłużnika do bazy. 

Minimalny limit wierzytelności od 1 lutego 2019 roku: 2000 zł.
Kwota 2000 zł będzie musiała obejmować wierzytelność zapisywaną podczas pojedynczej publikacji. Do całości kwoty liczy się suma głównej wierzytelności i naliczonych odsetek. 


 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~tomek88

bardzo fajnie opisane wszytsko dzieki jestescie super!!!!!!   Odpowiedź