Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości zastąpi dotychczas istniejący Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Zmiana nastąpi już 1 lutego 2019 roku. Za nową nazwą idzie jednak nowy tryb funkcjonowania rejestru - sprawdź najważniejsze informacje na temat CRRiU. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 17.07.2018
Udostępnij:

Mimo dobrych założeń programu, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych nie funkcjonował poprawnie. Liczba wpisów rosła, a korzystających ze zgromadzonej informacji było coraz mniej. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości ma nie powtórzyć błędów, które zawierała dotychczasowa baza. 

Spis treści: 
1. Centralny Rejestr Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – co to jest?
2. Informacje w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
3. Nowe informacje w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.
4. Kto znajdzie się w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości?
5. Minimalny limit wierzytelności. 
 

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

start: 1 lutego 2019 roku
poprzednik: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
zawartość bazy:
– informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
– wydawane prze sąd orzeczenia
– informacje o podmiotach biorących udział w postępowaniach
– orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
minimalny limit wierzytelności: 2000 zł 


 

CENTRALNY REJESTR RESTRUKTURYZACJI I DŁUŻNIKÓW – CO TO JEST?


Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Dłużników to unowocześniona wersja dotyczas istniejącego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zmiana jednej bazy w drugą nastąpi z dniem 1 lutego 2019 roku. CRRiU ma zawierać dużo więcej informacji niż RDN i mieć formę bardziej przystępną dla przedsiębiorców, którzy dotychczas w większości wybierali inne formy sprawdzania swoich potencjalnych kontrahentów. 
 

INFORMACJE W CRRiU Z RDN

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości będzie zawierał wszystkie informacje, które dotychczas gromadził Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, czyli dane:

1. Odnoszące się do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą.
Wpis był i będzie dokonywany:
– po ogłoszeniu upadłości,
– w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu zbyt małego majątku,
– po umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej z względu na to, że z egzekucji nie można było uzyskać kwoty wyższej niż koszty egzekucji.
 

2. Dotyczące wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
Wpis był i będzie dokonywany:

– po ogłoszeniu upadłości,

– w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu zbyt małego majątku,

– po umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej z względu na to, że z egzekucji nie można było uzyskać kwoty wyższej niż koszty egzekucji.
 

3. Dłużników zobowiązanych do wyjawienia majątku.

Jeżeli zobowiązanie zostanie nałożone w świetle kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym.

4. Osób pozbawionych przez sąd upadłościowy prawa do:
– prowdzenia własnej działalności gospodarczej,
– pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni lub przedsiębiorstwie państwowym.
 

5. Osób obciążonych zalegającymi alimentami.
Jeżeli czas zaległości przekroczy 12 miesięcy. 


 

NOWE INFORMACJE W CRRiU

Poza informacjami z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości znajdą się:
– informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
– wydawane przez sąd orzeczenia,
– informacje o podmiotach biorących udział w postępowaniach,
– orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

KTO ZNAJDZIE SIĘ W CRRiU ?

Publikowane informacje będą dotyczyły: 
– osób fizycznych,
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które według ustawy posiadają zdolność prawną. 

W rejestrze znajdą się tylko informacje:
– dotyczące tych, którzy ogłosili upadłość,

– dotyczące tych, wobec których oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu niewystarczającego majątku,

– o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej na skutek tego, że z egzekucji nie można było uzyskać kwoty przewyższającej koszty egzekucji.


 

MINIMALNY LIMIT WIERZYTELNOŚCI

Wraz w wprowadzeniem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości zostanie wprowadzony minimalny limit wierzytelności, którego przekroczenie będzie warunkiem dokonania wpisu danego dłużnika do bazy. 

Minimalny limit wierzytelności od 1 lutego 2019 roku: 2000 zł.
Kwota 2000 zł będzie musiała obejmować wierzytelność zapisywaną podczas pojedynczej publikacji. Do całości kwoty liczy się suma głównej wierzytelności i naliczonych odsetek. 


 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 3.5 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (3)

Witam.
Czy rejestr działa? Jest 4 czerwca 2019 r. i nic.

dzień dobry,

Czy rejestr juz działa? kto go prowadzi?

bardzo fajnie opisane wszytsko dzieki jestescie super!!!!!!