Co obniża szanse na otrzymanie kredytu?

Co obniża szanse na otrzymanie kredytu?

autor wpisu
Marta Janusz
20 września 2021

Wzięcie kredytu nie jest często prostą procedurą. Banki stawiają przed Klientami szereg wymagań, które należy spełnić, aby uzyskać finansowanie. Zdarza się, że Kredytobiorcy spotykają się z negatywną decyzją kredytową, lub otrzymują propozycję kredytu na innych warunkach, niż oczekiwali. Na co zwrócić uwagę podczas brania kredytu oraz co może obniżać nasze szanse na zdobycie tego finansowania?

Otrzymanie kredytu a niska zdolność kredytowa

W procedurze otrzymania kredytu zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na decyzję w kwestii otrzymania finansowania. Jeżeli nie posiadamy odpowiedniej zdolności kredytowej, możemy nie otrzymać upragnionego kredytu. Jaki jest tego powód? Niewystarczająca zdolność często przyczynia się do tego, że szanse na otrzymanie kredytu maleją.

Aby nie udzielić kredytu zbyt pochopnie bank musi ocenić, czy dany Klient będzie w stanie spłacić zadłużenie. Tym właśnie jest zdolność kredytowa – możliwością spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminie ustalonym w umowie.  Klient musi posiadać zdolność terminowej spłaty zadłużenia.

Jak sprawdza się zdolność kredytową? Wiele zależy w tym przypadku od konkretnego banku. Każda placówka ustala indywidualne kryteria, według których ocenia predyspozycje finansowe Klienta. Najczęściej banki weryfikują zdolność kredytową Klienta na dwa sposoby: część ilościową oraz jakościową.

Do części ilościowej zalicza się analizę sytuacji finansowej Kredytobiorcy. Na sytuację finansową wpływa wysokość oraz źródło uzyskiwanych dochodów, miesięczne koszty utrzymania, aktualne zobowiązania finansowe. Porównując ze sobą nasze wydatki oraz przychody bank jest w stanie ustalić, czy posiadamy wystarczającą ilość pieniędzy na spłacanie raty kredytowej. Dodatkowo, bank sprawdza również naszą historię finansową. Zobowiązania w postaci kredytu przez Internet, lub innego zapożyczenia, mogą wpłynąć na decyzję w sprawie przyznania nam kredytu.

Do części jakościowej należy natomiast analizowanie danych, które wpływają na przyszłe możliwości Klienta odnoszące się do spłacania zadłużenia. Wpływ na wywiązywanie się z kredytu w przyszłości mają m.in. wiek, stan cywilny, status majątkowy, wykształcenie, zawód, staż pracy, liczba osób na utrzymaniu, historia kredytowa.

Warto jednak wiedzieć, że na zdolność kredytową ma również czas kredytowania. Im dłuższy okres spłaty kredytu wybierzemy, tym mniejsza będzie miesięczna rata. To z kolei ma wpływ na zdolność kredytową.

Dzięki takiej analizie bank jest w stanie określić, czy dana osoba może otrzymać kredyt. Jak już wspomnieliśmy, zbyt niska zdolność kredytowa bardzo często przekreśla szanse na otrzymanie kredytu. Dlatego warto wcześniej sprawdzić swoją historię finansową w BIK oraz oszacować swoje możliwości budżetowe. W sytuacji, w której staramy się o dodatkowe finansowanie, bank może również nieprzychylnie patrzeć na dodatkowe pożyczki takie jak np. kredyt oddłużeniowy. Przed sięgnięciem po tego typu dodatkową gotówkę warto więc upewnić się, czy na pewno jej potrzebujemy.

Spis treści:

  1. Czy negatywna historia w BIK-u obniża szanse na otrzymanie kredytu?
  2. Czy szanse na otrzymanie kredytu zależą od banku?
  3. Niestabilne zatrudnienie obniża szanse na kredyt
  4. Szansa na uzyskanie kredytu a wiek
  5. Źle uzupełniony wniosek kredytowy
  6. Zapytania kredytowe
  7. Samodzielne wzięcie kredytu
  8. Brak wkładu własnego zmniejsza szansę na kredyt
  9. Co jeszcze może obniżyć szansę na otrzymanie kredytu?
Zwiń spis treści

Czy negatywna historia w BIK-u obniża szanse na otrzymanie kredytu?

W Biurze Informacji Kredytowej przetrzymywane są wszystkie informacje o naszej historii kredytowej, innych zobowiązaniach finansowych oraz pozostałe szczegóły naszych finansów. W przypadku otrzymania kredytu znaczącą rolę odgrywają informacje zapisane w BIK. Bank może szybko sprawdzić, czy Interesant spłacał na czas poprzednie kredyty, pożyczki i czy posiada na swoim koncie aktualne zobowiązania przeterminowane. Tego typu historie mogą znacząco wpłynąć na zmniejszenie naszych szans na otrzymanie kredytu.

Szanse na otrzymanie kredytu obniża również posiadanie kart kredytowych, limit na koncie bankowym, pożyczki i inne obciążenia wydatkami. Zanim sięgniemy więc po tego typu rzeczy, warto zastanowić się, czy nie zmniejszą one naszych szans na uzyskanie pożądanego kredytu.

Jeżeli sięgamy po dodatkowe finansowania, nie wyklucza to całkowicie naszych szans na otrzymanie kredytu. Jednak nie wszystkie banki będą przychylnie patrzyły na tego typu historie finansowe. Z czego to wynika? Bank może uznać, że Klient  miał problemy finansowe i nie jest wiarygodną osobą, do otrzymania kredytu. Wzięcie np. pożyczki bez baz może utrudnić nam otrzymanie kredytu, ponieważ taki ślad w naszej historii finansowej może oznaczać dla banku, że w przeszłości mieliśmy problemy finansowe. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych szans na otrzymanie kredytu. Ważne, aby tego typu zadłużenia spłacać terminowo oraz nie sięgać po nie zbyt często.

Zaleganie ze spłatą zadłużenia negatywnie wpływa na nasze szanse otrzymania kredytu. Jeżeli Klient nie opłacał wcześniejszych finansowań terminowo, bank może uznać, że taka osoba nie jest rzetelnym Klientem i nie można jej zaufać. Dodatkowo, szansę na otrzymanie kredytu skutecznie obniża wzięcie pożyczki dla zadłużonych. Tego typu finansowania są pomocne, kiedy mamy niespodziewane kłopoty finansowe. Jednak w historii BIK nie wpływają pozytywnie na decyzję kredytową. Dla banku jest to informacja, że Klient posiadał wcześniej zadłużenia i nie był w stanie spłacać zobowiązań finansowych w terminie. Jest to podstawą do tego, aby odmówić przyznania takiej osobie kredytu.

Dlatego tak istotne jest pilnowanie wszelkich zobowiązań finansowych oraz opłacanie ich w wyznaczonym terminie. Co prawda zdarza się, że bank nie bierze pod uwagę drobnego opóźnienia w zapłacie, które przytrafiło nam się pierwszy raz. Jednakże nie warto w tej kwestii ryzykować i opłacać na czas wszelkie zadłużenia.

Czy szanse na otrzymanie kredytu zależą od banku?

Na rynku finansowym istnieje wiele różnych banków, których oferty często się od siebie różnią. Tak samo jest w przypadku decyzji kredytowych. Jak już wspominaliśmy, każdy bank ustala własne kryteria, według których weryfikuje zdolności finansowe indywidualnego Klienta.

Nie mogą więc nas dziwić różnice w podejściu do Kredytobiorcy. Kalkulator obliczania zdolności kredytowej Klienta oraz wymagania, które musi spełnić, mogą być rozbieżne, w zależności od wybranej placówki. Często zdarza się, że Klienci wnioskujący o kredyt o takich samych parametrach, otrzymają różne decyzje w kilku bankach.

Niektóre banki są bardziej przychylne dla Interesantów i nie wymagają spełniania rygorystycznych procedur. Inne placówki będą jednak stawiały przed Klientem szereg zasad, które należy spełnić, by otrzymać kredyt.

Aby nie obniżać swoich szans na otrzymanie kredytu warto zapoznać się z procedurami danych banków, porównać je i określić, w jakiej placówce nasze możliwości na otrzymanie finansowania będą największe. Często w banku możemy skorzystać z wiedzy pracowników, którzy przedstawią nam wymagania oraz warunki obowiązujące w danej placówce.

Niestabilne zatrudnienie obniża szanse na kredyt

Nagła utrata pracy, niewypłacalność i inne nieprzewidywalne wydarzenia życiowe mogą sprawić, że nie będziemy w stanie spłacać naszego kredytu. Dla banków bardzo istotną kwestią jest to, czy Klient posiada stabilne zatrudnienie. Wielu z nas nie posiada na tyle dużych oszczędności, aby w razie niespodziewanej utraty zarobków, móc spłacić do końca zadłużenie.

Placówki udzielające kredyty bardzo często odmawiają tego typu finansowania osobom, które nie są zatrudnione długoterminowo. Dlatego zdarza się, że to właśnie niestabilne zatrudnienie znacznie obniża szansę na otrzymanie kredytu. Dodatkowo, bank sprawdzając naszą historię kredytową w BIK zwraca szczególną uwagę na to, czy nie posiadamy dodatkowych zapożyczeń. Negatywnie wpływają również wszelkie kredyty dla bezrobotnych. Dla banku jest to informacja o tym, że Klient utracił, lub nie posiadał stabilnego źródła dochodu i był zmuszony sięgnąć po dodatkową gotówkę. Nie stawia to w korzystnej sytuacji Kredytobiorcy i może skutecznie obniżać jego szansę na otrzymanie kredytu.

Najlepszym typem umowy dla banków jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Oczywiście nie zabezpiecza ona pracownika przed ewentualnym zwolnieniem, ale gwarantuje ciągłość oraz stałą wysokość dochodów. Dodatkowo jeśli stracimy pracę, tego typu umowa oferuje również okres wypowiedzenia, w czasie którego możemy np. rozejrzeć się za nową pracą.

Jakie są nasze szanse na kredyt, jeśli pracujemy na umowie o pracę na czas określony? Banki już mniej przychylnie oceniają  w tym przypadku szanse Klienta na otrzymanie finansowania. Jeżeli kredytodawca wie, że za jakiś czas skończy się nasza kariera w danej firmie, może obawiać się o ciągłość naszych zarobków. Jest to szczególnie kłopotliwe, jeżeli staramy się o kredyt na co najmniej kilka lat. Aby zabezpieczyć pracownika będącego na umowie o pracę na czas określony, pracodawca może zapewnić dokument tzw. promesę, która wskazuje na plany przedłużenia umowy. Nie jest to całkowite poświadczenie przedłużenia umowy, lecz może być traktowane przez bank jako dodatkowy atut.

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych mają najmniejsze szanse na otrzymanie kredytu. Nie jest to jednak niemożliwe. Regularność, stała kwota dochodów, przewidywany czas pracy – to wszystko wpływa na prawdopodobieństwo otrzymania kredytu. Niestety, tego typu umowy nie są w stanie zapewnić stałości powyższych kryteriów. Kredytobiorcy pracujący na umowie cywilnoprawnej mogą zawsze skorzystać z pomocy konsultanta kredytowego, który doradzi co mogą zrobić w takiej sytuacji.

Szansa na uzyskanie kredytu a wiek

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko niski wiek może być przeszkodą w otrzymaniu kredytu. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wziąć kredytu, ponieważ nie uzyskały pełnych zdolności do czynności prawnych. Dodatkowo niewiele osób w tak młodym wieku posiada stałe źródło zatrudnienia, wysokie dochody oraz stabilną umowę o pracę. Te czynniki sprawiają, że szanse na otrzymanie kredytu są naprawdę niskie.

Czy zbyt wysoki wiek również może obniżyć szanse na kredyt? Oczywiście, że tak. Mowa tu przede wszystkim o osobach, które mają powyżej 70 lat. Banki nie mają w tym przypadku pewności, że kredyt zostanie opłacony. Ponadto, wysokość emerytury w Polsce nie pozwala większości osób zasięgnąć kredytu.

Źle uzupełniony wniosek kredytowy

Błędnie wypełniony wniosek kredytowy może znacznie obniżyć nasze szanse na kredyt. Ważne jest, aby w tego typu dokumentach zawsze podawać wyłącznie prawdziwe informacje. Podanie zaniżonego, lub zawyżonego dochodu może być szczególnie kłopotliwe, jeśli bank odkryje nasz błąd.

Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie wypełniać wniosek kredytowy. Szczególnie warto sprawdzić wskazane we wniosku dane. Numer dokumentu tożsamości, dane osobowe, numer PESEL – to wszystko ma ogromny wpływ na wiarygodność Klienta. Czasem te niepozorne pomyłki mogą bardzo zaniżyć nasze szanse na otrzymanie finansowania.
Przed złożeniem wniosku upewnijmy się kilkukrotnie, czy na pewno wszystkie pola wypełniliśmy poprawnie. Pamiętajmy również, aby nie zostawiać we wniosku nieuzupełnionych rubryk.

Zapytania kredytowe

Kolejną istotną rzeczą, która może obniżyć nasze szanse na kredyt jest liczba zapytań kredytowych. Jak już wspominaliśmy we wcześniejszej części artykułu, BIK przechowuje wszystkie dane, dotyczące naszych zadłużeń. Dodatkowo widnieje tam również informacja, ile instytucji otrzymało nasze zapytania o udzielenie kredytów.

Jeżeli złożyliśmy zbyt wiele zapytań o kredyt w różnych placówkach, może to obniżyć nasze szanse na otrzymanie kredytu. W sytuacji, w której złożyliśmy kilka pytań w niewielkim odstępie czasu, mogą one zostać potraktowane jako jedno pytanie. Wynika to z tego, że są to najczęściej pytania dotycząc tego samego kredytu.

Aby uniknąć sytuacji, w której składamy zbyt wiele wniosków kredytowych i obniżymy sobie przez to szansę na otrzymanie kredytu, warto zapoznać się z ofertą danej instytucji. Kiedy dowiemy się dokładnie jakie są kryteria danego banku i wybierzemy te, które nam najbardziej odpowiadają, możemy złożyć wniosek.

Aktualnie rozpatrywanie wniosków odbywa się naprawdę sprawnie, więc tym bardziej możemy w pierwszej kolejności zwracać się do takich instytucji, które najbardziej nam odpowiadają.

Samodzielne wzięcie kredytu

Jeżeli nie posiadamy zadowalających dochodów, lub wystarczającej zdolności kredytowej, warto przemyśleć wzięcie wspólnego kredytu z bliską osobą. Partner, rodzice, rodzeństwo – są to osoby, które mogą być dla nas dobrym kandydatem na wspólne zobowiązanie finansowe.

Partner kredytowy poprawi w tym przypadku naszą zdolność kredytową, a zwiększając szansę na otrzymanie finansowania. Samodzielne wzięcie kredytu przy niewystarczających zarobkach oraz niestabilnej sytuacji finansowej bardzo zmniejsza szansę na otrzymanie finansowania. Dlatego warto w takim przypadku pomyśleć nad dobrym partnerze kredytowym, aby poprawić swoją zdolność kredytową.

Brak wkładu własnego zmniejsza szansę na kredyt

Chcąc wziąć kredyt warto przygotować się na to wcześniej finansowo. Jeżeli zamierzamy podjąć decyzję o tego typu finansowaniu, korzystnym krokiem jest odłożenie odpowiedniej sumy pieniędzy na wkład własny.

Brak wkładu własnego może znacząco zmniejszyć nasze szanse na otrzymanie takiego finansowania. Według rekomendacji S KNF wysokość wkładu własnego powinna wynosić minimum 20% kosztów kredytu. Oczywiście jest możliwe otrzymanie kredytu osobom, których wkład własny wynosi 10% kosztów inwestycji. W takim przypadku należy jednak ubezpieczyć pozostałą wartość kredytu.

Co jeszcze może obniżyć szansę na otrzymanie kredytu?

Przed wzięciem kredytu warto zdać sobie sprawę z tego, jakie są słabe strony naszej historii finansowej. Jeżeli Klient nie posiada odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, a dodatkowo posiada innego typu zadłużenia, zmniejszy swoje szansę na otrzymanie pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Ponadto, osoby mające niezbyt stabilną sytuację finansową, często nie zastanawiają się nad tym, jak ją polepszyć. Posiadając negatywną historię kredytową i nie staranie się o to, aby zdobyć dodatkowe plusy, może poskutkować odmową w udzieleniu kredytu. Dlatego nawet zakup taniego sprzętu RTV/AGD oraz terminowe spłacanie go w ramach rat 0% może okazać się pomocne.

Jak widać wiele jest czynników, które mogą osłabić nasze szanse na otrzymanie kredytu. Dlatego tak istotne jest rozważne sięganie po dodatkowe zastrzyki gotówki. Ponadto, warto zwrócić szczególną uwagę na to, jakie wymagania stawia przed Klientem dany bank oraz spełnienia jakich warunków oczekuje.

Źródła:
https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik
https://www.bik.pl/poradnik-bik/jak-poprawic-swoja-zdolnosc-kredytowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

SUSAN BENSON
SUSAN BENSON
2023-04-03 11:32:50

Witam, Czy potrzebujesz rzetelnej i godnej zaufania firmy, aby uzyskać pożyczkę na sfinansowanie swojego projektu. Czy potrzebujesz pożyczki biznesowej, pożyczki osobistej lub kredytu hipotecznego? nie szukaj dalej niż Sunshine Financial Group Inc. Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe, zarówno pożyczki zabezpieczone, jak i niezabezpieczone, pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe oraz wiele innych za dotowaną stopę procentową w wysokości 3% rocznie. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas e-mailem: ([email protected]) lub wyślij mi wiadomość bezpośrednio na WhatsApp pod numerem: +447360502110 i natychmiast uzyskaj odpowiedź

Podobne artykuły

Lombardy w Zabrzu
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
10 grudnia 2022

Lombardy w Zabrzu

Inspektorat ZUS w Końskich
Oddziały
author
Patryk Byczek
13 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Końskich

Jak złożyć reklamację w Uber?
Poradnik
author
Dominika Sobieraj
19 września 2017

Jak złożyć reklamację w Uber?

Zapomniane rachunki
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
14 maja 2013

Zapomniane rachunki

Pożyczki bez zaświadczeń Zambrów
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
13 września 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Zambrów

Promocja: „Młodzi mogą więcej” w mBanku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 kwietnia 2019

Promocja: „Młodzi mogą więcej” w mBanku

Porównaj