Zawieszenie spłaty kredytu

Zawieszenie spłaty kredytu

autor wpisu
Marta Janusz
17 września 2021

Nasza sytuacja finansowa może bardzo szybko ulec zmianie. Nagła utrata pracy, choroba, czy inne nieprzewidziane kłopoty życiowe mogą sprawić, że staniemy się niewypłacalni. Podczas zaciągania kredytu warto zwrócić uwagę na to, czy w razie nagłego pogorszenia sytuacji finansowej, jesteśmy w stanie zawiesić jego spłatę. Jak działają wakacje kredytowe? Sprawdź szczegółowe informacje.

Na czym polega zawieszenie spłaty kredytu?

W sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie spłacać naszego zadłużenia, możemy ubiegać się o zawieszenie spłaty kredytu. Jest to szczególnie pomocne w sytuacji niespodziewanych kłopotów finansowych, które mogą nas spotkać w wyniku nagłej utraty pracy, choroby, lub innych życiowych niepowodzeń.

Niedotrzymanie terminu spłaty danego zadłużenia może być bardzo niebezpieczne dla Klienta i grozi wieloma konsekwencjami. Za niespłacanie raty kredytowej możemy spodziewać się kary w postaci odsetek karnych, wpisanie na listę dłużników, a nawet wytoczenie sprawy sądowej.

Z opcji zawieszenia raty kredytu mogą skorzystać osoby, które nie spłacały swojego zadłużenia przez określony czas – od 1 miesiąca do nawet 6 miesięcy. Aby otrzymać zgodę na zawieszenie raty kredytu, musimy najpierw uzyskać akceptację banku, w którym wzięliśmy kredyt. To zabezpieczy nas od konsekwencji związanych z brakiem uiszczenia opłat kredytowych.

Dodatkowo wakacje kredytowe dotyczą zarówno kredytów hipotecznych, jak również konsumenckich. Należy mieć na uwadze fakt, że kapitał wraz ze skapitalizowanymi odsetkami jest najczęściej doliczany do pozostałej do spłaty sumy, co wpływa na poniesienie kwoty rat oraz zwiększa finalną kwotę zadłużenia. Pamiętajmy więc, że tego typu zawieszenia spłat powinny być rozwiązaniem krótkookresowym.

Warto jednak pamiętać, że zawieszenie spłaty kredytu jest rozwiązaniem tymczasowym. Najlepiej sięgać po nie wtedy, gdy mamy pewność, że nasza sytuacja finansowa poprawi się w najbliższym czasie. W takim przypadku zawieszenie spłaty kredytu będzie chwilowo stabilizować nasze finanse.

Zawieszenie spłaty kredytu może dotyczyć zawieszenia całej raty, jej części kapitałowej, lub jedynie części odsetkowej. Co więcej, musimy mieć na uwadze fakt, że zawieszenie spłaty kredytu nie zrzuca z nas obowiązku spłaty zadłużenia oraz nie sprawia, że raty znikają. Wszelkie zobowiązania finansowe musimy opłacić tuż po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty.

Spis treści:

  1. W jaki sposób spłacić zawieszoną spłatę kredytu?
  2. Kiedy możemy skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?
  3. Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu - zasady
  4. Czy warto zdecydować się na zawieszenie spłaty kredytu?
  5. W jaki sposób otrzymać zawieszenie spłaty kredytu?
  6. Zawieszenie spłaty kredytu a BIK
  7. Zawieszenie spłaty kredytu a składki ubezpieczeniowe
  8. Zawieszenie spłaty kredytu - pozostałe rozwiązania
Zwiń spis treści

W jaki sposób spłacić zawieszoną spłatę kredytu?

Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się odroczyć raty swojego kredytu, muszą spłacić zadłużenie zaraz po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Przedłużenie okresu spłaty o ilość miesięcy, odpowiadającą ilości rat, które zawiesiliśmy. To oznacza, że jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt trwający przykładowo 48 miesięcy i zawiesiliśmy spłatę naszego kredytu na 6 miesięcy, to łącznie nasze zadłużenie zostanie spłacone po 54 miesiącach.

2. Drugą możliwością jest doliczenie zawieszonych rat do kwoty pozostałych. To sprawia, że nie wydłużamy naszego okresu kredytowego, lecz spłacamy go w wyznaczonym początkowo terminie. Raty, które zawiesiliśmy, są doliczane do pozostałych rat. Sprawi to, że po zawieszeniu spłaty kredytu, jego raty będą odpowiednio wyższe.

Kiedy możemy skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?

Wszystko zależy od tego, w jakim banku zdecydowaliśmy się wziąć kredyt. Każdy bank ustala własne zasady, według których ustala kryteria możliwości zawieszenia spłaty kredytu. Warto wiedzieć, że jeżeli korzystaliśmy z kredytu online, również możemy ubiegać się o zawieszenie spłaty kredytu – szczegółowa procedura zależy od wybranego banku. Dlatego tak ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu, dokładnie zweryfikować, jakie zasady obowiązują w danym banku.

Zazwyczaj wszystkie bank wymagają tego, aby do czasu zawieszenia spłaty kredytu Klient opłacał raty w terminie, bez żadnych opóźnień. Czasami wymagane jest również to, aby Kredytobiorca spłacał zadłużenie minimum rok, zanim zdecyduje się na wakacje kredytowe. Niektóre placówki bankowe wymagają również statusu stałego klienta.

Ważną informacją jest fakt, że osoby, które spełniają przesłanki do zawieszenia spłaty kredytu z tytułu Tarczy antykryzysowej 4.0, są traktowane inaczej i nie muszą spełniać kryteriów, ustalonych przez dany bank. Do wielu problemów finansowych Polaków przyczyniła się pandemia, dlatego rząd postanowił wprowadzić prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres 3 miesięcy, bez naliczania odsetek oraz innych dodatkowych opłat.

Tarcza antykryzysowa 4.0 pozwala zawiesić spłatę kredytu osobom, które straciły zatrudnienie, lub inne źródło dochodu po dniu 13.03.2020. Dodatkowo, czas spłaty kredytu musiał kończyć się minimum 6 miesięcy po dacie 13.03.2020. Jeżeli spełniamy wyżej wymienione warunku, bank jest zobowiązany umożliwić Interesantowi zawieszenie spłaty kredytu. Ważne jest, że zawieszenie spłaty kredytu w tym przypadku może trwać najwyżej 3 miesiące oraz nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi opłatami.

Zachęcam do korzystania z ustawowych wakacji kredytowych, które zostały przyjęte w trosce o gospodarstwa domowe szczególnie dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i konsumenckiego na trzy miesiące, bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy odsetek na rzecz banku, to znacząca ulga dla wielu rodzin w trudnych sytuacjach, która daje czas niezbędny do znalezienia nowych źródeł utrzymania. O to rozwiązanie jako Urząd walczyliśmy, w drugiej fali pandemii może się okazać pomocne dla tych konsumentów, którzy dotychczas z niego nie korzystali. To ważne narzędzie wsparcia dla Polaków, które w przeciwieństwie do tzw. bankowych wakacji kredytowych jest rozwiązaniem darmowym.

– mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu - zasady

Jak już wspominaliśmy, osoby, które utraciły pracę lub inne źródło dochodu oraz mają kredyt, mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, regulowanych w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Należy pamiętać o kilku zasadach, które obowiązują w przypadku ustawowego zawieszenia spłaty kredytu:

1. Z ustawowego zawieszenia spłaty kredytu mogą skorzystać osoby, które straciły pracę lub inne źródło dochodu po dniu 13.03.2020 r.

2. Ustawowe wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie wykonywania umowy jednego kredytu konsumenckiego (w tym również pożyczki), jednego kredytu hipotecznego. Rozwiązanie dotyczy umów podpisanych przed 13 marca 2020 r., a dodatkowo termin zakończenia okresu kredytowania musi przypadać po upływie 6 miesięcy od tej daty.

3. W sytuacji, w której posiadamy kilka kredytów tego samego rodzaju u konkretnego kredytodawcy, możemy skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu tylko w przypadku jednego kredytu.

4. Spłatę kredytu możemy zawiesić maksymalnie na 3 miesiące.

5. W czasie zawieszenia spłaty kredytu kredytodawca nie może nam naliczyć odsetek oraz żadnych innych dodatkowych opłat. Jedynym wyjątkiem jest opłata z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z kredytem.

Czy warto zdecydować się na zawieszenie spłaty kredytu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, zawieszenie raty kredytu pozwala nam odłożyć w czasie zapłatę zadłużenia w bezpieczny sposób. Nie musimy obawiać się niebezpiecznych konsekwencji w postaci kar finansowych, odsetek, wizyty windykatora, lub innych sankcji związanych z niezapłaceniem naszego zadłużenia. Dzięki zawieszeniu spłaty kredytu możemy bez zbędnego ryzyka odroczyć spłatę, jeżeli nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązania.

Po drugie, warto jednak pamiętać o tym, że ratę prędzej czy później musimy zapłacić. Zawieszenie spłaty kredytu nie zwalnia nas z obowiązku spłacenia zadłużenia. Może się okazać, że zwiększony koszt kredytu będzie za dużym obciążeniem dla naszego budżetu i nie będziemy w stanie go spłacić. Wiele w tym przypadku zależy od tego, jaka część kredytu zostanie zawieszona – część kapitałowa, odsetkowa, lub cała rata. Skutkuje to tym, że wydłużyć może się czas spłaty całego kredytu, lub jedynie wysokość kolejnych rat.

Warto również zwrócić uwagę na to, na jaki czas chcemy zawiesić spłatę naszego kredytu. Dlaczego jest to aż tak ważne? Ma to bowiem wpływ na koszt kredytu – im więcej rat zawiesimy, tym zwiększymy koszty całkowitego zadłużenia. Najmniej korzysta finansowo opcja to zawieszenie spłaty kredytu oraz przedłużenie okresu kredytu. Tego typu postępowanie sprawi, że bank zwiększy nasz czas naliczanych odsetek. W konsekwencji poniesiemy przez to dużo większe koszty.

W jaki sposób otrzymać zawieszenie spłaty kredytu?

Jeśli nasza sytuacja finansowa chwilowo się pogorszyła i podjęliśmy decyzję o zawieszeniu spłaty kredytu, nie musimy się martwić o samą procedurę, ponieważ jest ona niezwykle prosta. Wystarczy w tym celu złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Możemy to zrobić na dwa sposoby: w stacjonarnej placówce danego banku, lub złożyć go elektronicznie, jeśli bank umożliwia taką opcję.

Czasami zdarza się, że bank nie posiada gotowego wniosku o zawieszenie spłaty kredytu. W takim przypadku, można go sporządzić samodzielnie. Na piśmie wystarczy zamieścić poniższe informacje:

– imię i nazwisko wnioskodawcy
– dane kontaktowe
– najważniejsze informacje dotyczące umowy kredytowej: numer umowy, liczba rat, kwota pozostałego kredytu, data zawarcia umowy
– okres zawieszenia spłaty kredytu
– podpis wnioskodawcy

Jeżeli nasz bank posiada w swojej ofercie opcję złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu online, wystarczy zalogować się na swoje konto bankowe, a następnie wypełnić wniosek za pomocą serwisu transakcyjnego banku. Jest to bardzo duże ułatwienie, ponieważ złożenie wniosku odbywa się w tym przypadku bardzo szybko, a dodatkowo nie musimy nawet wychodzić z domu.

Procedura dotycząca wakacji kredytowych jest naprawdę nieskomplikowana. Wystarczy jedynie wypełnić wniosek i złożyć go stacjonarnie lub online. Przeważnie bank nie wymaga od Klienta dostarczania dodatkowych zaświadczeń w postaci zaświadczeń o dochodach itp. Warto jednak zapoznać się z wymogami danego banku, dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu a BIK

Biuro Informacji Kredytowej jest na bieżąco informowane o tym, w jaki sposób Kredytobiorca spłaca swoje zadłużenie. Opłaty uiszczanie w terminie, wywiązywanie się z warunków kredytowych – to wszystko zapisywane jest w bazie BIK. Warto wiedzieć, że fakt o zawieszeniu spłaty kredytu, również jest zapisywany w tych informacjach.

Czy wakacje kredytowe mają zatem negatywny wpływ na naszą historię kredytową? Zdecydowana ilość placówek bankowych informuje, że zawieszenie spłaty kredytu nie powinno wpływać na ocenę naszej zdolności kredytowej w przyszłości. Wszystkie regulacje zmieniają się jednak bardzo szybko i nie jest wykluczone, że wakacje kredytowe zostawią negatywny ślad w naszej historii kredytowej. Dlatego warto dokładnie się zastanowić, czy faktycznie potrzebujemy skorzystać z tego typu rozwiązania.

Zawieszenie spłaty kredytu a składki ubezpieczeniowe

W przypadku zdecydowania się na zawieszenie spłaty kredytu musimy pamiętać o tym, aby wziąć pod uwagę kwestię składek ubezpieczeniowych. Osoby biorące kredyt zwracają szczególną uwagę na raty kapitałowo – odsetkowe oraz ubezpieczenie kredytu, które zabezpiecza nam dodatkowo finansowanie. Nie należy jednak zapominać o kwestii wspomnianych składek ubezpieczeniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu wiąże się z tym, że Kredytobiorca nadal ma obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych. Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju zawieszenia skorzystamy, musimy uiszczać tego typu opłatę. Dotyczy to również mechanizmów, które rząd utworzył w walce z pandemią.

Ważne jest, aby zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ wszelkie zobowiązania finansowe musimy zwrócić, a dodatkowo zawieszenie spłaty wymusi na nas dodatkowe koszty, których nie braliśmy wcześniej pod uwagę.

Zawieszenie spłaty kredytu - pozostałe rozwiązania

Zawieszenie spłaty kredytu jest szczególnie przydatne wtedy, gdy doświadczamy przejściowych kłopotów budżetowych. Jeżeli jednak jesteśmy świadomi tego, że nasze problemy finansowe będą długofalowe i nie będziemy w stanie spłacać zadłużenia, możemy pomyśleć nad innymi rozwiązaniami.

Jedną z pomocnych opcji pozwalających uporać się z kłopotami finansowymi może być kredyt dla zadłużonych. Osoby, które posiadają znaczne opóźnienia w spłacaniu oraz są zadłużone, mogą zdecydować się na tego typu finansowanie. Jest ono szczególnie pomocne, ponieważ pozwala zasięgnąć dodatkowego finansowania przez Klientów zadłużonych.

Kolejną opcją jest kredyt oddłużeniowy. Tego typu kredyt jest szczególnie pomocny, ponieważ pozwala na spłatę zobowiązań finansowych. To, jaki sposób na kłopoty finansowe wybierzemy, zależy od naszych preferencji oraz możliwości budżetowych.

Źródła:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16859
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16465

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kolejny etap pilotażu usługi eParagon
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
22 sierpnia 2019

Kolejny etap pilotażu usługi eParagon

Bank Pekao w Łochowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 sierpnia 2019

Bank Pekao w Łochowie

Bank Pekao w Świeciu
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019

Bank Pekao w Świeciu

Lombardy w Gdańsku
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
08 grudnia 2022

Lombardy w Gdańsku

Porównaj