Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długów?

Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długów?

author
18 lutego 2019

Działania komornika powinny zmierzać do jak najszybszego wyegzekwowania zaległości finansowych od dłużnika. Zdarza się jednak, że komornik nie ma już z czego ściągać długu.  Sprawdzamy, co komornik może zrobić w takiej sytuacji.

Komornik nie ma z czego ściągnąć długów, jeżeli dłużnik jednocześnie spełnia wszystkie poniższe warunki:

  1. Nie ma oszczędności.
  2. Nie ma wpływów na konto z tytułu pracy.
  3. Ma puste konto bankowe.
  4. Nie ma pracy.
  5. Nie ma innego stałego źródła utrzymania (np.: świadczenia emerytalnego).
  6. Nie ma ruchomości.
  7. Nie ma nieruchomości.
  8. Nie ma żadnych wartościowych rzeczy.

W takiej sytuacji komornik jest wobec dłużnika właściwie bezsilny. Często dłużnicy obchodzą te warunki na przykład poprzez pracę na czarno albo szybkie (niezgodne z prawem!) wyzbywanie się posiadanych ruchomości, np.: sprzedaż samochodu osobie, od której potem będą chcieli go odkupić z powrotem.

Komornik podejrzewający dłużnika o pracę na czarno może zgłosić swoje wątpliwości inspektorowi pracy. Ten z kolei może przyjść z kontrolą i – jeżeli potwierdzi fakt nielegalnego zatrudnienia dłużnika – grozi mu kara grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.


W artykule Praca na czarno a komornik odpowiadamy szczegółowo na pytania:

Czy komornik zajmie pieniądze z pracy na czarno?
Co grozi pracodawcy i pracownikowi za pracę na czarno?
Czym grozi praca na czarno w czasie egzekucji?


Jeżeli jednak nic takiego się nie stanie i komornikowi nie uda się potwierdzić tego, że dłużnik posiada jakiekolwiek źródło utrzymania, pozostaje zupełnie bezsilny. Wystarczy zajrzeć na dowolne forum internetowe, by przeczytać, ile osób zna dłużnika, który teoretycznie nie ma nic, a w praktyce posiada dom zapisany na partnera, samochody przepisane na dzieci lub rodzinę i bierze pieniądze z wypłaty do ręki.

To samo ma miejsce w przypadku, gdy dłużnik rzeczywiście spełnia wszystkie wskazane wyżej warunki. Szczególnie są to osoby, które nie mają żadnych oszczędności, a mieszkają w mieszkaniu spółdzielczym i nie posiadają źródła zarobku, ponieważ podstawowe potrzeby zaspokajają ze środków pochodzących z zasiłków albo alimentów. Orzeka się wtedy, że egzekucja komornicza jest bezskuteczna.

Co może zrobić komornik przy bezskutecznej egzekucji?

Komornik nie ma zbyt wielu możliwości. Jeżeli nie może wykonać swojej pracy, czyli nie może w żaden legalny sposób ściągnąć długu, umarza postępowanie. Wysyła jednocześnie pismo do wierzyciela z informacją, że egzekucja komornicza była bezskuteczna. W dokumencie zostaną wskazane konkretne powody bezskuteczności działań komorniczych. Wysłanie pisma do wierzyciela nie jest jednoczesnym zakończeniem sprawy.

Wierzyciel ma 7 dni od otrzymania pisma na to, by ewentualnie złożyć wniosek o poprowadzenie egzekucji w inny sposób. Jeżeli na przykład wcześniej wierzyciel domagał się, by komornik przeprowadził egzekucję z majątku, a komornik daje odpowiedź, że egzekucja była bezskuteczna, wierzyciel w ciągu 7 dni od otrzymaniu tej informacji może polecić wierzycielowi, by sprawdził, czy możliwa będzie egzekucja z ruchomości lub nieruchomości będących we władaniu dłużnika.

Jeżeli jednak żaden wniosek nie wpłynie (albo wpłynie ich tyle, że możliwości egzekucji zostaną już wyczerpane), egzekucja zostanie umorzona. Umorzenie postępowania nie jest jednak umorzeniem długu. Dług nadal pozostaje i w żaden sposób się nie zmniejsza (przeciwnie – odsetki karne rosną przecież z każdym miesiącem zwłoki w spłacie).

Co więcej – wierzyciel ma 10 lat na to, by ponownie podjąć próbę wyegzekwowania długu. Raczej nie zdarza się, by wierzyciel “zapomniał” o dłużniku i nie podjął żadnej takiej próby przez 10 lat, a każda podjęta próba sprawia, że czas liczy się od nowa. Kolejny wniosek o wykonanie egzekucji na dłużniku może pojawić się na przykład wtedy, kiedy dłużnik podejmie jawną pracę lub nabędzie jakąś ruchomość (choćby ze środków, które wcześniej odkładał z pracy na czarno).

Umorzona egzekucja niesie za sobą jeszcze jedną konsekwencję – dłużnik zostaje na wniosek wierzyciela wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników.

Zobacz, jak krok po kroku sprawdzić, czy jesteś w KRD

Osoby, które są wpisane do KRD, mają potem problemy we wszelkich instytucjach finansowych. Jedynym sposobem finansowania, z którego ewentualnie mogą skorzystać, są pożyczki bez baz.

Egzekucja z długu może być wznawiana nieograniczenie wiele razy. Jeżeli komornik nie ma z czego ściągnąć długu, może bowiem liczyć jedynie na to, że w przyszłości dłużnik będzie posiadał cokolwiek, co pozwoli mu uregulować zadłużenie.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Bogumiła Szostak
Bogumiła Szostak
2020-10-30 12:00:41

Witam a czy komornik moze wyzucic z z mieszkania dłużnika mieszkanie stoi na kogoś innego a on ma przepisane dożywotnio pokuj z kuchnią i łazienka

Podobne artykuły

Eksperci mają wątpliwości co do matczynych emerytur
Wpisy
author
12 listopada 2018

Eksperci mają wątpliwości co do matczynych emerytur

Nowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Bez kategorii
author
21 maja 2019

Nowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Pożyczka chwilówka w Ekspres Kasa
Wpisy
author
08 września 2014

Pożyczka chwilówka w Ekspres Kasa

Strefa Euro – jakie państwa należą?
Bez kategorii
author
10 lipca 2019

Strefa Euro – jakie państwa należą?

Upadłość konsumencką ogłosiło 2613 Polaków
Blog
author
10 marca 2016

Upadłość konsumencką ogłosiło 2613 Polaków