zadluzenia.com
zamknij

Co zrobić, jak utracimy dokumenty na wczasach?

Hotel, plaża, restauracja, średniowieczny zamek, znowu hotel - dzień na wczasach nie należy do najspokojniejszych. W ciągłym ruchu łatwo zapomnieć o najbardziej podstawowych rzeczach, takich jak pilnowanie własnych dokumentów. Niestety nietrudno o zgubienie portfela w transporcie miejskim albo o przyśnięcie na gorącej plaży i obudzenie się bez torebki… 

 

Takie sytuacje mogą przydarzyć się każdemu z nas, nawet podczas najwspanialszych wakacji. Nie przed wszystkimi sytuacjami, szczególnie tymi niezależnymi od nas, jesteśmy w stanie się uchronić.

 

Zgubienie najważniejszych dokumentów wiąże się z ogromnym stresem, przez który często tracimy głowę i nie mamy pojęcia, co dalej robić. Pomocny może być poniższy poradnik, który w kilku prostych krokach wyjaśni nam, jakie czynności powinniśmy podjąć.

 

Co zrobić, jak stracimy dowód osobisty

 

 

 

1. Zgłaszamy zagubienie lub kradzież dowodu osobistego w pobliskim komisariacie policji.
2. Pobieramy zaświadczenie o zgłoszeniu zagubienia/kradzieży.
3. Zastrzegamy dowód - w oddziale Twojego banku lub internetowo poprzez BIK.
4. Ze strony internetowej konsulatu właściwego dla kraju, w którym przebywamy, pobieramy formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 
5. Zgłaszamy zagubienie lub kradzież dowodu osobistego do polskiego konsulatu (osobiście lub w formie pisemnej poprzez pocztę albo telefaks).
6. Zgłaszamy się do polskiego konsulatu celem wyrobienia paszportu tymczasowego, który umożliwi nam powrót do kraju.
7. Wypełniamy wniosek i podanie uzasadniające przyczynę wydania paszportu tymczasowego.
8. Przedkładamy zaświadczenie o zgłoszeniu zagubienia/kradzieży pobrane wcześniej z komisariatu.
9. Załączamy do wniosku kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
10. Przedkładamy inny dokument, który poświadcza naszą tożsamość i obywatelstwo.

 

Koszty:
Wyrobienie paszportu tymczasowego obciążone jest kosztami tzw. opłaty konsularnej, która wynosi obecnie 40 euro (ok. 160 zł).

 

Czas oczekiwania:
Zgodnie z prawem czas wydania dokumentu wynosi 2 tygodnie, ale w uzasadnionych przypadkach (na przykład wykupionego lotu na za trzy dni) konsul może podjąć decyzję o wystawieniu dokumentu nawet tego samego dnia. 

Jeśli utracimy dowód osobisty, do kraju możemy wrócić jedynie dzięki paszportowi, ponieważ żaden organ nie jest uprawniony do wydania nam zastępczego dowodu osobistego poza granicami kraju. Konsul może zatem przyjąć jedynie wniosek o wydanie paszportu tymczasowego służącego powrotowi do ojczyzny. Wniosek o dowód osobisty możemy złożyć dopiero po powrocie do Polski w dowolnie wybranym urzędzie gminy.

 

Jeśli znajdziemy się w kraju, w którym nie ma polskiego konsulatu, zgłaszamy się do konsula innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. W naszym imieniu zgłosi się on do polskiego konsula z innego kraju z wnioskiem o wydanie tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document), dzięki któremu będziemy mogli wrócić do kraju.

 

Czym jest internetowa usługa zastrzegania dowodu osobistego ?

 

Jest to sposób zapobiegania skradzeniu naszej tożsamości. W przypadku zgubienia dokumentu, ktoś może próbować podszyć się pod nas i wyłudzić kredyt. Warto dlatego już teraz aktywować bezpłatną usługę zastrzegania dowodu osobistego na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej: https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/zastrzeganie-dokumentu-tozsamosci.

 

W przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentu wystarczy zalogować się na swój profil i jednym kliknięciem powiadomić wszystkie banki, poczty oraz operatorów sieci komórkowej o wyłączeniu naszego dokumentu z obiegu. Usługa jest w pełni darmowa i bezpieczna, ponieważ jej obsługą zajmuje się Związek Banków Polskich.

 

Co zrobić, jak stracimy paszport

 

 

 

 

1. Zgłaszamy zagubienie lub kradzież paszportu w pobliskim komisariacie policji.
2. Pobieramy zaświadczenie o zgłoszeniu zagubienia/kradzieży.
3. Zgłaszamy zagubienie lub kradzież paszportu do polskiego konsulatu. 
4. Przedkładamy zaświadczenie o zgłoszeniu zagubienia/kradzieży pobrane wcześniej z komisariatu.
5. Zgłaszamy się do polskiego konsulatu celem wyrobienia paszportu tymczasowego, który umożliwi nam powrót do kraju.
6. Wypełniamy wniosek i podanie uzasadniające przyczynę wydania paszportu tymczasowego.
7. Załączamy do wniosku kolorowe zdjęcie o standardowych wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
8. Przedkładamy inny dokument, który poświadcza naszą tożsamość i obywatelstwo.

 

Koszty:
Wyrobienie paszportu tymczasowego obciążone jest kosztami tzw. opłaty konsularnej, która wynosi obecnie 40 euro (ok. 160 zł).

 

Czas oczekiwania:
Zgodnie z prawem czas wydania dokumentu wynosi 2 tygodnie, ale w uzasadnionych przypadkach (na przykład wykupionego lotu na za trzy dni) konsul może podjąć decyzję o wystawieniu dokumentu nawet tego samego dnia. 

Utratę paszportu trzeba niezwłocznie zgłosić do organu, który nam ten dokument wydał albo do organu paszportowego właściwego miejscu naszego pobytu (polskiego konsulatu w danym kraju).

 

Organ paszportowy, po zatwierdzeniu naszego zgłoszenia (potwierdza się tożsamość osoby informującej), wprowadza do ewidencji paszportowej informację o utracie dokumentu - w tym momencie zostaje on również unieważniony. W praktyce oznacza to, że nawet jeżeli po kilku dniach odnajdziemy nasz paszport, nie będziemy mogli się już nim posługiwać, ponieważ zgłoszenia utraty nie można odwołać

 

Jeśli znajdziemy się w kraju, w którym nie ma polskiego konsulatu (głównie są to odległe, egotyczne zakątki świata), zgłaszamy się do konsula innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. On w naszym imieniu zgłosi się do polskiego konsula z pobliskiego państwa o wydanie tymczasowego dokumentu podróży, dzięki czemu będziemy mogli wrócić do kraju. Dokument taki nie jest jednak równoważny z paszportem tymczasowym i służy jedynie podczas tej jednej podróży. 

 

Co zrobić, jak stracimy prawo jazdy

 

 

 

 

1. Zgłaszamy zagubienie/kradzież prawa jazdy w pobliskim komisariacie policji.
2. Pobieramy zaświadczenie o zgłoszeniu zagubienia/kradzieży.
3. Prosimy na policji o zaświadczenie, że posiadamy prawo jazdy - dokument taki będzie ważny tylko przez krótki okres czasu i umożliwi powrót samochodem do Polski.
3. Zgłaszamy zagubienie lub kradzież dowodu osobistego do polskiego konsulatu celem uzyskania porady dotyczącej naszych możliwości w danym kraju.
4. Składamy wniosek o powtórne wydanie prawa jazdy i/lub dowodu rejestracyjnego w odpowiednim urzędzie komunikacji w Polsce.

 

Koszty i czas oczekiwania:
Wydawane w niektórych krajach zaświadczenie o posiadaniu przez nas prawa jazdy jest wystawiane na komisariacie od ręki i z reguły za jego wystawienie nie jest pobierana żadna opłata.

Oprócz zgłoszenia utraty prawa jazdy na policji, należy również zgłosić ten fakt do urzędu gminy odpowiedniego ze względu na miejsce naszego zameldowania. Zaświadczenie o zgubieniu/kradzieży prawa jazdy należy zachować i przedłożyć w polskim wydziale komunikacji celem uzyskania wtórnika. 

 

Nie ma możliwości odzyskania zarówno prawa jazdy, jak i dowodu rejestracyjnego pojazdu za granicą - wracając do kraju bez tych dokumentów musimy liczyć się jednak mandatem, w przypadku kontroli drogowej. Konsulaty doradzają powrót do kraju w inny sposób, niż własnym pojazdem i wrócenie po niego już z wyrobionymi dokumentami.

 

Jeżeli nie spieszy nam się z powrotem, możemy też poprosić członka rodziny o złożenie wniosku o wyrobienie wtórnika w naszym imieniu i przesłanie nam dokumentów, z którymi będziemy mogli poruszać się zgodnie z prawem.

 

Co zrobić, jak stracimy kartę płatniczą

 

 

 

1. Zgłaszamy zagubienie lub kradzież kart w pobliskim komisariacie policji.
2. Zgłaszamy zagubienie lub kradzież kart na infolinii swojego banku albo pod uniwersalnym numerem +48 828 828 828, który całodobowo obsługuje klientów wszystkich banków.
3. Zastrzegamy utracone karty na infolinii lub poprzez internetowy dostęp do swojego konta bankowego.

Jeśli zostajemy za granicą jeszcze przez kilka dni, możemy złożyć w swoim banku wniosek owydanie duplikatu karty  i wysłanie na adres naszego aktualnego miejsca pobytu. Mało kto jednak korzysta z tej operacji, ponieważ naliczana prowizja może wynosić aż 250 dolarów.

 

Niektóre banki oferują też awaryjną wypłatę gotówki za okazaniem dowodu osobistego - operacja ta jednak również wiąże się z dużą opłatą (około 100-150 dolarów). Znacznie korzystniejszą opcją jest prośba o nadanie przekazu przez bliską osobę - koszty takiej operacji są znacznie niższe, a czas realizacji krótszy. 

 

Istotne jest również to, w jaki sposób określimy przyczynę utraty naszej karty płatniczej. Jeżeli okaże się, że utrata karty nastąpiła w wyniku „nienależytej dbałości” o nią, to znaczy - została zostawiona przez nas w miejscu publicznym lub został na niej umieszczony numer kodu PIN umożliwiający wypłacanie pieniędzy - bank może zrzucić odpowiedzialność na nas i obciążyć nas kosztami niedokonanych przez nas transakcji. Zastrzeżenie karty wynikające ze zdarzeń od nas niezależnych skutkuje przejęciem odpowiedzialności za niechciane transakcje przez bank.

 

 

Utrata dokumentów za granicą nie jest niczym przyjemnym i niestety zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami i niepotrzebnym stresem. Zachowanie zimnej krwi i zastosowanie się do powyższych punktów może jednak pomóc wyjsć z tej trudnej sytuacji obronną ręką. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY