Niestety, jak w każdych usługach, tak i w Cyfrowym Polsacie czasem zdarzają się błędy lub wadliwie działające sprzęty. Swoje niezadowolenie z usługi możemy wyrazić za pomocą reklamacji – jeżeli wina nie leży po naszej stronie, na pewno Cyfrowy Polsat dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej rozwiązać problem.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 11.10.2020
Udostępnij:

Reklamację w Cyfrowym Polsacie możemy złożyć “w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Cyfrowy Polsat lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług”.

Reklamacja Cyfrowy Polsat – sposoby

Reklamację w Cyfrowym Polsacie możemy złożyć na kilka sposobów – do wyboru jest ich aż 5. Usługę zareklamujemy:

Poniżej rozpiszemy każdy z tych sposobów reklamacji. Do opisu odpowiedniej opcji możesz przenieść się bezpośrednio po kliknięciu na konkretną frazę na wykazie powyżej.

1) Reklamacja Cyfrowy Polsat – telefonicznie 

Telefoniczną reklamację można bardzo szybko i prosto złożyć w Centrum Obsługi Klienta. Dzwonimy na jeden z trzech całodobowych numerów:

801 08 08 08

222-127-222

699-00-22-22

i po prostu opisujemy całą sytuację. Konsultant zapyta nas o wszystkie konieczne informacje (np.: numer karty dekodera, numer MSISDN czy numer identyfikacyjny nadany Abonentowi).

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Kredyty online – wypłata nawet w 1 dzień

 

Pożyczki na dowód – wypłata nawet w 15 minut

2) Reklamacja Cyfrowy Polsat – listownie 

Swoje pismo reklamacyjne możemy również wysłać na adres korespondencyjny podawany przez Cyfrowy Polsat. W reklamacji koniecznie musimy zawrzeć:

1) nasze imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) numer przydzielony Abonentowi (chodzi tu o ” numer, którego reklamacja dotyczy lub numer identyfikacyjny nadany  Abonentowi”),
4) numer odpowiedni dla reklamowanej usługi (czyli jeżeli reklamujemy np.: działanie dekodera, to wskazujemy numer karty dekodera),
5) opis okoliczności, które uzasadniają reklamację,
6) wskazanie przedmiotu reklamacji,
7) określenie reklamowanego okresu rozliczeniowego,
8) wysokość żądanej kwoty wypłaty (w przypadku żądania zwrotu lub odszkodowania),
9) numer konta bankowego (także w przypadku żądania zwrotu lub odszkodowania),
10) własnoręczny podpis Klienta.

Reklamację spełniającą te wszystkie wymogi wysyłamy na adres:

Cyfrowy Polsat Centrum Obsługi Klienta
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

Oczywiście całe pismo reklamacyjne możemy napisać na komputerze i wydrukować. Ważne jest tylko, byśmy na koniec – już po wydrukowaniu – własnoręcznie złożyli pod reklamacją swój czytelny podpis. W innym wypadku reklamacja nie zostanie uznana.

3) Reklamacja Cyfrowy Polsat – ustnie

Reklamację możemy złożyć również ustnie do protokołu. Wystarczy, że udamy się w tym celu do:

  • Punktu Obsługi Klienta,
  • Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

Konsultant zapyta nas o wszystkie informacje konieczne do złożenia reklamacji. Warto przed wizytą przygotować swój numer abonenta i numer usługi, którą chcemy reklamować, bo te informacje na pewno będą potrzebne podczas rozmowy z konsultantem.

4) Reklamacja Cyfrowy Polsat – e-mail  

Swoje pismo reklamacyjne możemy również wysłać na e-mail podawany przez Cyfrowy Polsat. Dokument (taki sam, jak przy tradycyjnej reklamacji pisemnej, tylko bez podpisu własnoręcznego) wysyłamy na e-mail:

[email protected]

Pamiętajmy, by zawrzeć w piśmie wszystkie konieczne elementy.

5) Reklamacja Cyfrowy Polsat – formularz w ICOK 

Reklamację możemy złożyć również poprzez formularz kontaktowy w Internetowym Centrum Obsługi Klienta. Opcja dostępna jest tylko dla tych, którzy mają możliwość zalogowania się do swojego konta w ICOK.

Reklamacja Cyfrowy Polsat – ile się czeka na odpowiedź?

Cyfrowy Polsat rozpatrzy złożoną przez nas reklamację w ciągu 30 dni od potwierdzenia jej złożenia. Potwierdzenie takie jest wystawiane w ciągu 14 dni od przyjęcia reklamacji przez dany oddział, który zajmie się jej rozpatrywaniem.

Jeżeli Cyfrowy Polsat nie przyśle nam odpowiedzi w ciągu 30 dni od potwierdzenia przyjęcia naszego pisma, nasza reklamacja jest uznawana za uwzględnioną. 

“Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient może skierować sprawę do sądu powszechnego. Jeżeli reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, w przypadku usług telekomunikacyjnych określonych w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego” – wskazuje Cyfrowy Polsat na swojej stronie.


Źródło:

https://www.cyfrowypolsat.pl/strefa-abonenta/icok-postepowanie-reklamacyjne-obowiazujace-w-cp.cp

https://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/komorki/mvno_jak_zglosic_reklamacje.cp

Komentarze