Uzupełnienie danych do przelewu internetowego to jedna z prostszych rzeczy - wpisujemy nazwę i adres odbiorcy oraz jego numer konta. Z uwagi na to, że numer konta ma 26 cyfr, łatwo o pomyłkę. Niestety niepoprawne wpisanie choćby jednej cyfry spowoduje, że nasze pieniądze trafią nie tam, gdzie powinny. Czy wykonany przelew da się anulować i - co najważniejsze - czy uda nam się odzyskać pieniądze? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 20.04.2018
Udostępnij:

Jeżeli liczymy, że bank nie zaksięguje przelewu, w którym podane przez nas dane (nazwa i adres odbiorcy) będą niezgodne z pomylonym numerem konta, to niestety jesteśmy w błędzie. Przelew kierowany jest na konkretny numer konta, a nie do konkretnego odbiorcy, zatem bank zaksięguje go nawet w przypadku niezgodności danych z numerem. Przed pomyłką może uchronić nas znajomość znaczenia konkretnych cyfr w numerze bankowym (na ten temat przeczytasz więcej w artykule Z czego składa się numer rachunku bankowego?).  

Wszystko zależy od sesji ELIXIR 

ELIXIR to System Elektronicznej Izby Rozliczeniowej. Jest to systemem rozliczeń międzybankowych, który znacznie usprawnia przelewanie środków pomiędzy bankami, a zatem także pomiędzy wszystkimi osobami fizycznymi, instytucjami i firmami. System ten funkcjonuje już od 1994 roku, a utrzymuje go Krajowa Izba Rozliczeniowa. 

Cały system ELIXIR działa w oparciu o harmonogram sesji ustalony przez Krajową Izbę Rozliczeniową . Wszystkie bowiem zlecenia przelewów realizowane są – zależnie od godziny zlecenia – w jednej z trzech sesji rozliczeniowych. Sesje uruchamiane są każdego dnia roboczego, ale rejestracja transakcji obsługiwana jest 24 godziny na dobę każdego dnia w roku. 

Tak więc droga naszego przelewu wygląda następująco: 

Nie w każdym momencie przelew łatwo jest cofnąć. Wszystko zależy od tego, do którego miejsca schematu nasz przelew zdąży zabrnąć, zanim zorientujemy się, że wcale nie chcieliśmy go wysłać. 
 

KIEDY MOŻNA COFNĄĆ PRZELEW

Odpowiadamy: wtedy, kiedy nie wszedł jeszcze na sesję Elixir. 

W większości banków sesje Elixir otwierają się 3 razy w ciągu dnia. Szczegółowe godziny obrazuje tabela:


Więcej szczegółów dotyczących godzin znajdziesz w artykule Kiedy dojdzie przelew?

Zależnie zatem od momentu zlecenia transakcji, przelew „wyjdzie” z banku dopiero w najbliższej sesji rozliczeniowej. Jeżeli będziemy chcieli anulować przelew jeszcze zanim zdąży on załapać się na najbliższą sesję ELIXIR, sprawa będzie bardzo prosta. Możemy wtedy wstrzymać transakcję na kilka sposobów:

1. Zalogować się do bankowości internetowej i znaleźć zakładkę "transakcje oczekujące" – oczekują tam one właśnie na sesję ELIXIR i tam będziemy mogli je anulować. 
2. Zadzwonić na bankową infolinię i powiedzieć o naszym problemie – w większości banków transakcję da się anulować telefonicznie. 
3. Udać się osobiście do oddziału bankowego i tam zlecić anulowanie naszej transakcji. 

Więcej szczegółów o systemie ELIXIR przeczytasz w naszym artykule Jak działa system ELIXIR?

Co jeżeli przelew wszedł już na sesję ELIXIR?

Wtedy natychmiast powinniśmy sprawdzić, czy miał już szansę wejść na sesję ogólnokrajową (KIR). Narodowy Bank Polski proponuje następujące godziny sesji:

źródło: https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/

1. Przelew nie wszedł jeszcze na sesję KIR.

Zatem nie wszystko stracone, ale musimy grać na czas – sesje odbywają się przecież co kilka godzin. W takiej sytuacji musimy się niezwłocznie zgłosić (telefonicznie lub osobiście) do doradcy z naszego banku, ponieważ z poziomu bankowości internetowej nie jesteśmy w stanie już nic zrobić. 

2. Przelew wszedł już na sesję KIR. 

A zatem nie zdziałamy zbyt wiele – pieniądze, które przeszły przez ogólnopolski system rozliczania, nie tak łatwo cofnąć.  Wiele zależy od naszej współpracy z przedstawicielem banku i od tego, do kogo trafiły pieniądze. Może bowiem zdarzyć się, że nasz pomylony odbiorca sam zauważy przelew z nieznanego źródła i będzie chciał zwrócić środki. Często jednak osoby otrzymujące przypadkowe przelewy nie chcą współpracować i zatrzymują pieniądze dla siebie.
 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 405. Definicja bezpodstawnego wzbogacenia
Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Oczywiście jest to niezgodne z prawem, jednakże takie praktyki są powszechne. 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 407. Skutki bezpłatnego rozporządzenia korzyścią

Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.

Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

 

W praktyce trudno jednak dochodzić należności, ponieważ nie wiadomo, kogo pozwać – bank nie może udzielić nam informacji, do kogo zostały wysłane nasze pieniądze, ponieważ jest to chronione tajemnicą bankową. We współpracy z bankiem wiele jednak możemy zdziałać – niestety być może będziemy zmuszeni wystąpić na drogę sądową. Osobie, która bezprawnie zatrzymała nasze środki grozi bowiem odpowiedzialność karna.  

PODSTAWA PRAWNA
Art. 143. Wykonanie zlecenia płatniczego 
Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez użytkownika jest nieprawidłowy, dostawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art 144-146. Dostawca płatnika jest jednak obowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Strony mogą zastrzec w umowie, że dostawca ma prawo pobrać od użytkownika opłatę za odzyskanie środków; przepis art. 36 opłaty za usługi dostawcy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Dz.U.2017.0.2003 t.j. – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bank ma jednak jak widać prawny obowiązek udzielić nam pomocy w takiej sytuacji. Musimy jednak liczyć się z tym, że za takie działania zostaniemy obciążeni dodatkową opłatą (może ona przewyższyć kwotę, którą chcemy odzyskać). 


 

Komentarze