Czy należy się bać BIK i innych rejestrów?

Czy należy się bać BIK i innych rejestrów?

BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, BIK – to rejestry bankowe, które przetwarzają dane o kredytobiorcach i pożyczkobiorcach w Polsce. Czy wpis na liście każdej z baz zwiastuje problemy? Czy należy obawiać się BIK-u i innych  rejestrów? Na  te i na wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w naszym dzisiejszym poradniku.

author
Halszka Gronek
17 lipca 2023

Rejestry i bazy dłużników w Polsce

Kredyty i pożyczki to rozwiązania finansowe, po które większość Polaków sięga w sytuacji posiadania zbyt niewielkiej ilości gotówki na zrealizowanie podjętych przedsięwzięć. By wparcie finansowe mogło zostać nam przyznane, trzeba wykazać się przede wszystkim odpowiednią zdolnością kredytową. Oznacza to, że każdy wnioskodawca powinien udowodnić osiąganie dochodów w wysokości umożliwiającej spłatę – często kolejnego – zobowiązania kredytowego. 

Oprócz czysto finansowej zdolności kredytowej dla banków i firm pożyczkowych równie ważna jest wiarygodność konsumencka wnioskodawcy. Wlicza się w nią przede wszystkim historię kredytową klienta, czyli dzieje jego współpracy z instytucjami finansowymi. Przed bankami i pożyczkodawcami nic się nie ukryje, wszak korzystają one z danych zebranych w różnego rodzaju rejestrach informacji kredytowych oraz gospodarczych. Czy wobec tego należy obawiać się wpisu do BIK i innych baz? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w kolejnych sekcjach artykułu.

BIG – czy jest się czego bać?

BIG to skrótowe określenie odnoszące się do wszystkich działających w Polsce biur informacji gospodarczej, nazywanych potocznie bazami dłużników. Na listy biur informacji gospodarczej trafiają dane dotyczące osób, które nie spłacają terminowo swoich zobowiązań. Oznacza to, że informacje gromadzone w bazach dłużników są jedynie negatywne – jeśli więc znajdziesz się na takiej liście, możesz być pewien, że nie stało się tak z powodu pozytywnych przesłanek.

W Polsce działają trzy rejestry dłużników, czyli właśnie Biura Informacji Gospodarczej. Są to kolejno: BIG InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Dłużników BIG SA oraz Erif BIG SA. Praca tychże instytucji opiera się przede wszystkim na gromadzeniu informacji dotyczących zadłużeń. W bazach BIG-ów nie znajdziemy danych dotyczących terminowych i rzetelnych klientów banków czy SKOK-ów. Jeśli dany konsument znalazł się w którymś z polskich BIG-ów, oznacza to, iż jest od odnotowany jako dłużnik. 

Wpis na listę któregokolwiek z BIG-ów działających w Polsce jest wysoce niekorzystny, bowiem skutkuje on niemal natychmiastowym przekazaniem informacji o zadłużeniach klienta do banków i instytucji finansowych działajacych na polskim rynku. Oznacza to, że każdy, kto będzie chciał skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci kredytu bądź pożyczki, będąc jednocześnie na liście BIG, powinien być przygotowany na odmowę udzielenia wsparcia. Wyjątek w tej kwestii stanowią pożyczki bez baz, które udzielane są bez uprzedniej weryfikacji wnioskodawcy w BIG-u.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Kiedy trafię do BIG?

Biura Informacji Gospodarczej stosują limit kwoty nieterminowo spłaconych należności, po przekroczeniu którego zadłużenie może zostać odnotowane w bazie. Limit ten wynosi odpowiednio 200 złotych zaległości w przypadku dłużników indywidualnych oraz 500 złotych w przypadku przedsiębiorców. Warto także pamiętać, że na listę BIG-u trafić można jedynie wtedy, gdy od przekroczenia planowanego terminu płatności upłynie conajmniej 30 dni. Wierzyciel powinien także poinformować dłużnika o możliwości wpisania go do baz BIG jeszcze przed dokonaniem takiego wpisu.

BIK – czy jest się czego bać?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej SA, to przedsiębiorstwo założone 1997 roku przez Związek Banków Polskich i kilkanaście innych polskich banków prywatnych działających na polskim rynku. Działalność BIK-u polega na gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych dotyczących historii kredytowej klientów instytucji finansowych. Co ciekawe, zakres działalności BIK-u dotyczy nie tylko klientów banków, lecz także SKOK-ów i prywatnych firm pożyczkowych.

Dane zebrane przez Biuro Informacji Kredytowej w głównej mierze służą weryfikacji wiarygodności finansowej konsumenta ubiegającego się o finansowanie. Z tego względu informacje zgromadzone w BIK-u wykorzystywane są przez instytucje sektora finansowego (banki, firmy pożyczkowe itp.) do zarządzania ryzykiem kredytowym. W oparciu o dane zebrane w BIK-u banki mogą ocenić, czy udzielenie finansowania danemu konsumentowi będzie zgodne z rekomendacjami podmiotów kontrolnych i bezpieczne dla płynności finansowej banku.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

BIK to nie BIG!

Dosyć często Biuro Informacji Kredytowej bywa mylone z bazami dłużników, czyli tak zwanymi czarnymi listami. Błąd ten wynika najpewniej z podobnego nazewnictwa – Biuro Informacji Kredytowej (BIK) brzmi niemal tak samo jak Biuro Informacji Gospodarczej (BIG). W rzeczywistości jednak obie instytucje prowadzą zupełnie różną działalność, a obecność na ich listach skutkuje innymi konsekwencjami. Mówiąc prościej: wpis do BIG-u zwiastuje problemy, a wpis do BIK-u niekoniecznie!

W przeciwieństwie do BIG-ów działających na polskim rynku Biuro Informacji Kredytowej (BIK) nie jest rejestrem dłużników. Prowadzona przez instytucję baza danych nie skupia się wyłącznie na zadłużeniach konsumenckich, a blisko 90% informacji w BIK-u to wpisy pozytywne. Jeśli znajdziesz się na liście Biura Informacji Kredytowej, będzie to oznaczać, że po prostu miałeś już do czynienia z produktami finansowymi, takimi jak kredyt, pożyczka, debet czy karta kredytowa. Co ważne, sama obecność w BIK-u nie będzie równoznaczna zyskaniem statusu dłużnika.

Wpis do BIG – co mi grozi?

Nie da się ukryć: obecność w rejestrach BIG może się wziąć z wieloma niedogodnościami dotyczącymi potencjalnych wnioskodawców. Osoba z negatywną historią odnotowaną w jednej z polskich baz dłużników może mieć problem przykładowo z otrzymaniem kredytu czy pożyczki, a także podczas dokonywania zakupów na raty, zakupu telefonu komórkowego w abonamencie czy w trakcie ubiegania się o leasing.

Niestety listy BIG-u są każdorazowo sprawdzane przez znakomitą większość instytucji i przedsiębiorstw, jakie działają niemal w każdym sektorze polskiego rynku. Znalezienie się na „czarnej liście” może zaowocować utratą wiarygodności konsumenckiej na szerokim polu odbiorczym. Mało która instytucja udziela dziś kredytów osobom, które znajdują się w BIG-u. Jest to po prostu wysoce ryzykowne, wszak osoba, która nie spłaciła poprzednich należności, z dużą pewnością nie spłaci też nowych.

Wpis do BIK – co mi grozi?

Wiele osób uważa, że obecność w bazie BIK-u działa na niekorzyść wnioskodawcy w przypadku starania się o kredyt. Uspokajamy: nic bardziej mylnego! 

Po pierwsze, Biuro Informacji Kredytowej nie jest rejestrem dłużników, dlatego na swych listach gromadzi także pozytywne informacje dotyczące zobowiązań finansowych polskich konsumentów. Po drugie, takie pozytywne informacje, jak na przykład adnotacja o terminowej i bezproblemowej spłacie kredytu czy pożyczki, działają jedyniena korzyść naszej przyszłej oceny kredytowej. 

I w końcu po trzecie: to nie obecność w bazie BIK-u, lecz właśnie jej brak, negatywnie wpływa na przyszłą ocenę naszego wniosku kredytowego. Osoby, które nigdy wcześniej nie zaciągnęły finansowania (w związku z czym nie znalazły się w BIK-u), są dla kredytodawców wielką niewiadomą. Niedoświadczony z produktami bankowymi klient bywa gorzej oceniany przez banki aniżeli konsument choć raz odnotowałaby w BIK-u.

Czy należy się bać wpisów do rejestrów bankowych?

 

BIG InfoMonitor SA: wpis oznacza, że masz status dłużnika, a twoja wiarygodność  kredytowa jest  bardzo niska,

KRD BIG SA: wpis oznacza, że masz status dłużnika, a twoja wiarygodność  kredytowa jest  bardzo niska,

ERIF BIG SA: wpis oznacza, że masz status dłużnika, a twoja wiarygodność  kredytowa jest  bardzo niska,

BIK SA: wpis oznacza, że miałeś już do czynienia z produktami bankowymi; pozytywny wpis (na przykład o terminowej spłacie zobowiązania) działa na korzyść, natomiast negatywny wpis (o spóźnieniach w spłacie), może przysporzyć problemów w chwili starania się o kredyt.

Pytania i odpowiedzi

Rejestry bankowe w Polsce to BIG InfoMonitor, KRD, ERIF i BIK.

Tak, wpis na liście BIG-ów może prowadzić do problemów, ponieważ informuje o zadłużeniach klienta, co może wpływać na otrzymanie wsparcia finansowego.

Wpis do BIK-u niekoniecznie zwiastuje problemy, ponieważ BIK gromadzi również pozytywne informacje o terminowej spłacie zobowiązań. Jednak wpis na listę BIG-ów może skutkować trudnościami w otrzymaniu kredytu lub pożyczki.

Trzy rejestry dłużników w Polsce to BIG InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Dłużników BIG SA i Erif BIG SA.

Wpis na listę BIG-ów oznacza, że osoba jest odnotowana jako dłużnik, co może skutkować odmową udzielenia wsparcia finansowego przez banki i instytucje finansowe.

Limit wynosi 200 zł dla dłużników indywidualnych i 500 zł dla przedsiębiorców. Ponadto, przekroczenie planowanego terminu płatności o co najmniej 30 dni jest również wymagane przed wpisem do BIG-ów.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) gromadzi informacje dotyczące historii kredytowej klientów instytucji finansowych, w tym pozytywne informacje o terminowej spłacie zobowiązań. BIG-ów (Biura Informacji Gospodarczej) to rejestr dłużników, gdzie znajdują się negatywne informacje o osobach, które nie spłacają terminowo swoich zobowiązań.

Nie, obecność w BIK-u niekoniecznie wpływa negatywnie na ocenę wniosku kredytowego. Pozytywne informacje o terminowej spłacie zobowiązań w BIK-u mogą działać na korzyść oceny kredytowej.

Obecność na liście BIG-ów może utrudnić otrzymanie kredytu lub pożyczki, ponieważ większość instytucji finansowych sprawdza te rejestry i negatywny wpis może skutkować odmową udzielenia wsparcia finansowego.

Obecność w BIK-u, szczególnie z pozytywnymi informacjami o terminowej spłacie zobowiązań, może zwiększyć wiarygodność kredytową wnioskodawcy i mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku kredytowego.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

KredytOK w Skierniewicach

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Skierniewicach.

author
Patryk Byczek
11 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Komunikat UOKiK w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał oficjalny komentarz w sprawie prawa kredytobiorcy do odzyskania części kosztów kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem. Co więcej, każdy kredyt konsumencki powinna cechować możliwość wcześniejszego uregulowania zobowiązania.

author
Alicja Hirsekorn
13 września 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

KredytOK w Łomży

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Łomży.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Rajczy

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Rajczy – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
13 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Spółdzielczy w Przeworsku – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Przeworsku to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
07 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Tworogu – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Tworogu to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
04 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj