zadluzenia.com
zamknij

Czy obywatele Ukrainy mają szanse na kredyt hipoteczny?

W roku 2017 ponad 1,5 tysięcy polskich polskich zostało kupionych przez obywateli Ukrainy. To zaskakująco wysoki wynik, którym Ukraińcy pokonali wszystkie inne nacje w Polsce. Sprawdziliśmy, jakie warunki musieli spełnić obywatele Ukrainy, by dostać polski kredyt hipoteczny.

Jak dowiadujemy się z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ubiegłym roku aż 6,4 tysiąca polskich lokali zostało kupionych przez obcokrajowców.

Blisko 25% wszystkich tych transakcji było sfinansowanych przez obywateli Ukrainy. Nasi południowo-wschodni sąsiedzi zajęli pierwsze miejsce pod względem ilości wykupu polskich nieruchomości przez obcokrajowców.

Z informacji Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego wynika, iż w roku 2017 na terenie Polski przebywało aż 900 tysięcy Ukrainek i Ukraińców. Sprawdziliśmy, jakie warunki musieli oni spełnić, aby uzyskać kredyt hipoteczny w Polsce.Specjalne warunki
Choć obcokrajowcy mają prawo do starania się o polski kredyt hipoteczny, muszą oni spełnić szereg dodatkowych warunków, by dobić ostatecznego targu z bankami w Polsce.

Podstawowymi danymi, jakie sprawdzają analitycy bankowi, są oczywiście zdolność kredytowa czy warunku zatrudnienia wnioskodawcy. Jednak w przypadku cudzoziemców standardowe kryteria analizy kredytowej to zbyt mało.

Dla każdego obywatela i każdej obywatelki Ukrainy najważniejszym kryterium przy negocjacjach kredytowanych jest posiadanie karty stałego pobytu w Polsce o odpowiednio długim (w zależności od banku) okresie ważności.Co jeszcze?
Równie istotne jest posiadanie numeru PESEL przez obcokrajowców ubiegających się o kredyt hipoteczny. O tym, jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca pisaliśmy tutaj.

Na zupełnie inne warunki umowy kredytowej mogą liczyć obywatele Unii Europejskiej. Ukraina nie wchodzi w skład tego gospodarczo-politycznego związku państw, dlatego obywatele tegoż kraju mogą spodziewać się nieco mniej przychylnych warunków kredytowanych.

W zależności od banku koniecznym może okazać się także warunek wykazania związku wnioskodawcy z Polską - zatrudnienia na terenie Polski czy małżeństwa z Polakiem lub Polką.Różne banki, różne wymogi
Prawdą jest, iż tak samo, jak w przypadku polskich wnioskodawców, zagraniczni konsumenci także spotkają się z odmiennymi ofertami w różnych polskich bankach.

Licząc na kredyt hipoteczny należy uzbroić się w cierpliwość. Jedne banki będą wymagać od obcokrajowców poświadczenia o minimum 5-letnim przebywaniu w Polsce, innym natomiast wystarczy posiadanie karty stałego pobytu.

Co wspólne i najważniejsze dla wszystkich instytucji kredytodawczych, to sprawdzenie oceny kredytowej konsumenta. Jeśli cudzoziemiec uzyskuje wynagrodzenie poza terytorium Polski, będzie on musiał przedstawić zagraniczny odpowiednik oceny punktowej BIK. 

Skomentuj artykuł
captcha
~ninazukrainy

bardzo dobrze ze nie robia problemow tutaj, moja siotra nie dostac kredytu w bialorusi   Odpowiedź