W roku 2017 ponad 1,5 tysięcy polskich polskich zostało kupionych przez obywateli Ukrainy. To zaskakująco wysoki wynik, którym Ukraińcy pokonali wszystkie inne nacje w Polsce. Sprawdziliśmy, jakie warunki musieli spełnić obywatele Ukrainy, by dostać polski kredyt hipoteczny.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 12.07.2018
Udostępnij:

Jak dowiadujemy się z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ubiegłym roku aż 6,4 tysiąca polskich lokali zostało kupionych przez obcokrajowców.

Blisko 25% wszystkich tych transakcji było sfinansowanych przez obywateli Ukrainy. Nasi południowo-wschodni sąsiedzi zajęli pierwsze miejsce pod względem ilości wykupu polskich nieruchomości przez obcokrajowców.

Z informacji Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego wynika, iż w roku 2017 na terenie Polski przebywało aż 900 tysięcy Ukrainek i Ukraińców. Sprawdziliśmy, jakie warunki musieli oni spełnić, aby uzyskać kredyt hipoteczny w Polsce.

Specjalne warunki
Choć obcokrajowcy mają prawo do starania się o polski kredyt hipoteczny, muszą oni spełnić szereg dodatkowych warunków, by dobić ostatecznego targu z bankami w Polsce.

Podstawowymi danymi, jakie sprawdzają analitycy bankowi, są oczywiście zdolność kredytowa czy warunku zatrudnienia wnioskodawcy. Jednak w przypadku cudzoziemców standardowe kryteria analizy kredytowej to zbyt mało.

Dla każdego obywatela i każdej obywatelki Ukrainy najważniejszym kryterium przy negocjacjach kredytowanych jest posiadanie karty stałego pobytu w Polsce o odpowiednio długim (w zależności od banku) okresie ważności.

Co jeszcze?
Równie istotne jest posiadanie numeru PESEL przez obcokrajowców ubiegających się o kredyt hipoteczny. O tym, jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca pisaliśmy  tutaj.

Na zupełnie inne warunki umowy kredytowej mogą liczyć obywatele Unii Europejskiej. Ukraina nie wchodzi w skład tego gospodarczo-politycznego związku państw, dlatego obywatele tegoż kraju mogą spodziewać się nieco mniej przychylnych warunków kredytowanych.

W zależności od banku koniecznym może okazać się także warunek wykazania związku wnioskodawcy z Polską – zatrudnienia na terenie Polski czy małżeństwa z Polakiem lub Polką.

Różne banki, różne wymogi
Prawdą jest, iż tak samo, jak w przypadku polskich wnioskodawców, zagraniczni konsumenci także spotkają się z odmiennymi ofertami w różnych polskich bankach.

Licząc na kredyt hipoteczny należy uzbroić się w cierpliwość. Jedne banki będą wymagać od obcokrajowców poświadczenia o minimum 5-letnim przebywaniu w Polsce, innym natomiast wystarczy posiadanie karty stałego pobytu.

Co wspólne i najważniejsze dla wszystkich instytucji kredytodawczych, to sprawdzenie oceny kredytowej konsumenta. Jeśli cudzoziemiec uzyskuje wynagrodzenie poza terytorium Polski, będzie on musiał przedstawić zagraniczny odpowiednik oceny punktowej BIK.

Komentarze (0)

bardzo dobrze ze nie robia problemow tutaj, moja siotra nie dostac kredytu w bialorusi