Czy poręczyciel może ogłosić upadłość konsumencką?

Czy poręczyciel może ogłosić upadłość konsumencką?

author
Halszka Gronek
23 stycznia 2019

Rola poręczyciela wiąże się z ogromną odpowiedzialnością wobec kredytobiorcy, jak i samego banku. Niekiedy żyranci nie są w stanie podołać ciążącym na nich obowiązkom. Popadają w długi, z których jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach poręczyciel może liczyć na sądowe orzeczenie niewypłacalności.

Większość banków, udzielając kredytów konsumentom o niewystarczająco stabilnej sytuacji materialno-prywatnej, wymaga od przyszłych kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia długu. Czasami jest to hipoteka, innym razem – kaucja lub zastaw. Jednak jedną z najcześciej stosowanych form zabezpieczenia jest poręczenie – pisemna gwarancja spłaty ewentualnej wierzytelności przez osobę trzecią. 

Sprawdź najważniejsze informacje o upadłości konsumenckiej.

Rola poręczyciela (nazywanego także żyrantem lub gwarantem) nie należy do najłatwiejszych. Dlaczego? Wszystko dlatego, że wraz z chwilą zawarcia umowy poręczenia, żyrant przyjmuje na własne barki obowiązek spłaty kredytu w przypadku, gdy właściwy kredytobiorca nie wywiąże się z danego zobowiązania. Można więc powiedzieć, że poręczyciel odpowiada za uregulowanie należności jako solidarny współdłużnik – niezależnie od własnej sytuacji finansowej.

Aktywny w swych obowiązkach poręczyciel zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz wierzyciela całej zalegającej kwoty. Bank nie zważy na to, czy coś zmieniło się życiu prywatnym żyranta (czy stracił pracę, a może zaciągnął własny kredyt). Będzie on musiał opłacić całość długu kredytobiorcy – i właśnie dlatego udzielenie poręczenia jest częstą przyczyną niewypłacalności żyranta. 

Działania przeciwko kredytobiorcy i poręczycielowi

Do wszczęcia egzekucji komorniczej, a co grosza – ogłoszenia upadłości żyranta, potrzeba naprawdę wielu “starań” ze strony klientów banku. Niestety takie sytuacje mają nieraz miejsce –  a wszystko zaczyna się zwykle od niewielkich, z pozoru niegroźnych opóźnień w spłacie. 

By komornik zapukał do drzwi poręczyciela, najpierw musi dojść do nieopłacenia kredytu przez właściwego kredytobiorcę. Wówczas uruchomiona powinna zostać procedura polubownego egzekwowania długu przez wierzyciela, czyli kredytodawcę lub działającą w jego imieniu firmę windykacyjną.

Polubowne egzekwowanie długu polega zwykle na nadesłaniu na adres zarówno kredytobiorcy, jak i żyranta oficjalnego monitu wzywającego do zapłaty powstałych należności. Gdy jeden monit nie przyniesie pożądanego skutku, wierzyciel wyśle kilka kolejnych monitów. Ile – to zależy od woli kredytodawcy.

Ostatnim środkiem polubownej procedury egzekucyjnej jest nadesłanie dłużnikom przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli i wtedy zobowiązani umową konsumenci nie zareagują na wezwanie, sprawa zostanie przekazana do sądu, a wszczęta w dalszym ciągu egzekucja komornicza doprowadzi do spotkania poręczyciela z komornikiem. 

Upadłość poręczyciela 

Gdy komornik dotrze do poręczyciela, dokładnie zbada jego sytuację finansową i postara się rozplanować najkorzystniejszy sposób spłaty zobowiązania przez żyranta. Niestety, niekiedy owa analiza sytuacji materialnej poręczyciela wykazuje, iż żyranta po prostu nie stać na spłatę zobowiązania. Wówczas ostatnim z wyjść może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oczywiście do stanu niewypłacalności poręczyciela może dojść nie tylko w przypadku powstania zaległości w spłacie kredytu przez niego żyrowanego. Może zdarzyć się, że kredytobiorca będzie regularnie i bezproblemowo spłacać poręczany kredyt, podczas gdy żyrant wpadnie w poważne tarapaty finansowe. 

Niezależnie od tego, czy niewypłacalność powstała z powodu nieopłacenia poręczanego kredytu przez kredytobiorcę, czy też z jakiegokolwiek innego powodu, żyrant ma prawo do starania się o zasądzenie upadłości konsumenckiej. 

Takie rozwiązanie polega na sądowym zredukowaniu lub umorzeniu zobowiązań finansowych konsumenta w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Podlegający zajęciu majątek dłużnika podlega wówczas licytacji, a zysk z owych aukcji przeznaczony zostaje na spłatę wierzytelności w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. 

Upadłość nie dla każdego poręczyciela

Poręczyciel – o ile jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Z owego przywileju skorzystać może niezależnie od tego, czy niewypłacalność jest skutkiem niespłacenia poręczanego kredytu, czy też jego własnych zobowiązań. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zadłużony poręczyciel składa do sądu. Obowiązują go te same zasady i kryteria, co w przypadku każdego niewypłacalnego dłużnika i właściwego kredytobiorcy. Po stronie sądu leży natomiast zbadanie, czy żyrant, udzielając poręczenia, nie popełnił rażącego niedbalstwa lub czy świadomie nie doprowadził do powstania / pogłębienia swej niewypłacalności.

Szczególnej analizie poddana zostanie świadomość żyranta w kwestii sytuacji finansowej i majątkowej kredytobiorcy, któremu udzielił poręczenia. Sąd oceni, czy w chwili podpisywania umowy poręczenia status obojga konsumentów (zarówno kredytobiorcy, jak i konsumenta) był na tyle korzystny, by poręczenie mogło zostać udzielone bez obaw o spłatę zadłużenia.

Jeżeli organ orzekający stwierdzi, że poręczenie zostało udzielone bezmyślnie lub bez należytego oszacowania ryzyka, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony. Podobną decyzje wyda sąd i wówczas, gdy wyjdzie na jaw, że żyrant rozsądnie udzielił poręczenia, lecz później nie zachował umiaru w zaciąganiu własnych zobowiązań. 

Kiedy poręczyciel może liczyć na orzeczenie upadłości?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

czytelnik
czytelnik
2019-02-01 19:44:03

w praktyce to bank i tak sie do wszytskiego przyczepi!!!! zobaczycie!

Podobne artykuły

0% prowizji w kredycie Banku Millennium
Wpisy
author
Aneta Jankowska
12 listopada 2016

0% prowizji w kredycie Banku Millennium

Pożyczki bez BIK Węgrów
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
02 lipca 2022

Pożyczki bez BIK Węgrów

Samotny jak polski senior
Aktualności
author
Halszka Gronek
24 maja 2018

Samotny jak polski senior

Urządzenia z Androidem zagrożone – ostrzeżenie Alior Banku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
27 listopada 2019

Urządzenia z Androidem zagrożone – ostrzeżenie Alior Banku

Kredyt gotówkowy a pożyczka pozabankowa
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
24 maja 2019

Kredyt gotówkowy a pożyczka pozabankowa

Kasa Stefczyka Chorzów
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 października 2020

Kasa Stefczyka Chorzów

Porównaj