Czy poręczyciel może ogłosić upadłość konsumencką?

Czy poręczyciel może ogłosić upadłość konsumencką?

author
Halszka Gronek
18 września 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Rola poręczyciela wiąże się z ogromną odpowiedzialnością wobec kredytobiorcy, jak i samego banku. Niekiedy żyranci nie są w stanie podołać ciążącym na nich obowiązkom. Popadają w długi, z których jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach poręczyciel może liczyć na sądowe orzeczenie niewypłacalności.

Upadłość konsumencka a bycie poręczycielem

Większość banków, udzielając kredytów konsumentom o niewystarczająco stabilnej sytuacji materialno-prywatnej, wymaga od przyszłych kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia długu. Czasami jest to hipoteka, innym razem – kaucja lub zastaw. Jednak jedną z najcześciej stosowanych form zabezpieczenia jest poręczenie – pisemna gwarancja spłaty ewentualnej wierzytelności przez osobę trzecią. 

Sprawdź najważniejsze informacje o upadłości konsumenckiej.

Rola poręczyciela (nazywanego także żyrantem lub gwarantem) nie należy do najłatwiejszych. Dlaczego? Wszystko dlatego, że wraz z chwilą zawarcia umowy poręczenia, żyrant przyjmuje na własne barki obowiązek spłaty kredytu w przypadku, gdy właściwy kredytobiorca nie wywiąże się z danego zobowiązania. Można więc powiedzieć, że poręczyciel odpowiada za uregulowanie należności jako solidarny współdłużnik – niezależnie od własnej sytuacji finansowej.

Aktywny w swych obowiązkach poręczyciel zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz wierzyciela całej zalegającej kwoty. Bank nie zważy na to, czy coś zmieniło się życiu prywatnym żyranta (czy stracił pracę, a może zaciągnął własny kredyt). Będzie on musiał opłacić całość długu kredytobiorcy – i właśnie dlatego udzielenie poręczenia jest częstą przyczyną niewypłacalności żyranta. 

Działania przeciwko kredytobiorcy i poręczycielowi

Do wszczęcia egzekucji komorniczej, a co grosza – ogłoszenia upadłości żyranta, potrzeba naprawdę wielu “starań” ze strony klientów banku. Niestety takie sytuacje mają nieraz miejsce –  a wszystko zaczyna się zwykle od niewielkich, z pozoru niegroźnych opóźnień w spłacie. By komornik zapukał do drzwi poręczyciela, najpierw musi dojść do nieopłacenia kredytu przez właściwego kredytobiorcę. Wówczas uruchomiona powinna zostać procedura polubownego egzekwowania długu przez wierzyciela, czyli kredytodawcę lub działającą w jego imieniu firmę windykacyjną.

Polubowne egzekwowanie długu polega zwykle na nadesłaniu na adres zarówno kredytobiorcy, jak i żyranta oficjalnego monitu wzywającego do zapłaty powstałych należności. Gdy jeden monit nie przyniesie pożądanego skutku, wierzyciel wyśle kilka kolejnych monitów. Ile – to zależy od woli kredytodawcy. Ostatnim środkiem polubownej procedury egzekucyjnej jest nadesłanie dłużnikom przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli i wtedy zobowiązani umową konsumenci nie zareagują na wezwanie, sprawa zostanie przekazana do sądu, a wszczęta w dalszym ciągu egzekucja komornicza doprowadzi do spotkania poręczyciela z komornikiem. 

Upadłość poręczyciela

Gdy komornik dotrze do poręczyciela, dokładnie zbada jego sytuację finansową i postara się rozplanować najkorzystniejszy sposób spłaty zobowiązania przez żyranta. Niestety, niekiedy owa analiza sytuacji materialnej poręczyciela wykazuje, iż żyranta po prostu nie stać na spłatę zobowiązania. Wówczas ostatnim z wyjść może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kredyt po upadłości konsumenckiej – czy jest dostępny?

Oczywiście do stanu niewypłacalności poręczyciela może dojść nie tylko w przypadku powstania zaległości w spłacie kredytu przez niego żyrowanego. Może zdarzyć się, że kredytobiorca będzie regularnie i bezproblemowo spłacać poręczany kredyt, podczas gdy żyrant wpadnie w poważne tarapaty finansowe.  Niezależnie od tego, czy niewypłacalność powstała z powodu nieopłacenia poręczanego kredytu przez kredytobiorcę, czy też z jakiegokolwiek innego powodu, żyrant ma prawo do starania się o zasądzenie upadłości konsumenckiej. 

Takie rozwiązanie polega na sądowym zredukowaniu lub umorzeniu zobowiązań finansowych konsumenta w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Podlegający zajęciu majątek dłużnika podlega wówczas licytacji, a zysk z owych aukcji przeznaczony zostaje na spłatę wierzytelności w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. 

Kiedy poręczyciel może liczyć na orzeczenie upadłości?

Poręczyciel może liczyć na orzeczenie upadłości tylko wtedy, kiedy spełnione zostaną określone przesłanki. Wskazujemy ich listę poniżej.

Przesłanki do orzeczenia upadłości konsumenckiej żyranta

Poręczyciel może liczyć na przyznanie mu statusu konsumenta upadłego wtedy, gdy spełnia poniższe warunki:

  • jest osobą fizyczną,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • osiągnął stadium niewypłacalności (fizycznie nie stać go na spłacenie zaciągniętych zobowiązań);
  • nie doprowadził do powstania niewypłacalności w sposób celowy lub rażąco bezmyślny,
  • zrobił wszystko, by zapobiec niekorzystnej sytuacji, w jakiej się znalazł.

Upadłość nie dla każdego poręczyciela

Poręczyciel – o ile jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Z owego przywileju skorzystać może niezależnie od tego, czy niewypłacalność jest skutkiem niespłacenia poręczanego kredytu, czy też jego własnych zobowiązań. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zadłużony poręczyciel składa do sądu. Obowiązują go te same zasady i kryteria, co w przypadku każdego niewypłacalnego dłużnika i właściwego kredytobiorcy. Po stronie sądu leży natomiast zbadanie, czy żyrant, udzielając poręczenia, nie popełnił rażącego niedbalstwa lub czy świadomie nie doprowadził do powstania / pogłębienia swej niewypłacalności.

Szczególnej analizie poddana zostanie świadomość żyranta w kwestii sytuacji finansowej i majątkowej kredytobiorcy, któremu udzielił poręczenia. Sąd oceni, czy w chwili podpisywania umowy poręczenia status obojga konsumentów (zarówno kredytobiorcy, jak i konsumenta) był na tyle korzystny, by poręczenie mogło zostać udzielone bez obaw o spłatę zadłużenia.

Jeżeli organ orzekający stwierdzi, że poręczenie zostało udzielone bezmyślnie lub bez należytego oszacowania ryzyka, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony. Podobną decyzje wyda sąd i wówczas, gdy wyjdzie na jaw, że żyrant rozsądnie udzielił poręczenia, lecz później nie zachował umiaru w zaciąganiu własnych zobowiązań.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

czytelnik
czytelnik
2019-02-01 19:44:03

w praktyce to bank i tak sie do wszytskiego przyczepi!!!! zobaczycie!

Podobne artykuły

Pożyczki nocne i całodobowe

Pożyczki całodobowe to oferty, z których możemy skorzystać o każdej porze dnia i nocy. Firmy pożyczkowe wypłacają pieniądze na konto bankowe Klienta, dzięki czemu obsługa możliwa jest naprawdę całodobowo. Gdzie możemy szukać pewnej pożyczki całodobowej? Sprawdź nasz ranking, by poznać najlepsze oferty.

author
Dominika Byczek
10 listopada 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Chwilówki Chełm

Szukasz szybkiej pożyczki chwilówki dostępnej dla osób z Chełma? Zobacz najlepsze oferty w naszym rankingu. Wszystkie produkty dostępne są bez wychodzenia z domu. Maksymalna kwota finansowania sięga aż 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
30 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Nowy wiceprezes w zarządzie Banku Pekao

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym o tym, że Rada Nadzorcza instytucji, dnia 16 czerwca 2020 roku, powołała Marcina Gadomskiego na Wiceprezesa Zarządu. Nowy wiceprezes będzie odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem. Decyzja zyska pełnie mocy 1 lipca 2020 roku.

author
Patryk Byczek
17 czerwca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Piszu

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Piszu – poznaj godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
19 maja 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Spółdzielczy w Zambrowie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Zambrowie ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Zambrów.

author
Patryk Byczek
18 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Komornik Sądowy Marek Graliński

Jeżeli nie spłacamy naszych zobowiązań, sprawa może trafić do Komornika Sądowego. Sprawdź co możesz zrobić, gdy zostanie wszczęta egzekucja komornicza.

author
Dominika Byczek
27 czerwca 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj