Monit – czym jest?

Monit – czym jest?

author
Dorota Grycko
08 sierpnia 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Kategoria

Monit to narzędzie niezwykle często wykorzystywane przez wierzycieli – choć w powszechnym dyskursie publicznym termin ten nie cieszy się zbytnią popularnością. Sprawdziliśmy więc, czym tak naprawdę jest monit i kto może go otrzymać.

Spis treści:

 1. Monit - co to jest?
 2. Jakie są rodzaje monitów?
 3. Kiedy otrzymamy monit?
 4. Treść monitu
 5. Co zrobić po otrzymaniu monitu?
 6. Ile kosztuje monit?
 7. Monit - czy można się odwołać?
 8. Monit - najważniejsze pytania
 9. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Monit - co to jest?

Monit to nic innego jak ponaglenie lub przypomnienie danemu Konsumentowi o fakcie upłynięcia czasu, w jakim miał on wywiązać się ze swego zobowiązania finansowego (na przykład kredytu online czy pożyczki na dowód). Monit ma zwykle formę pisemną i może być on doręczony na wiele różnych sposobów.

Można więc powiedzieć, iż monit jest oficjalnym (często urzędowym) powiadomieniem wysyłanym Dłużnikowi, jakiego celem jest poinformowanie Zadłużonego o konieczności jak najszybszej spłaty zobowiązania w związku przekroczeniem pierwotnie ustalonego czasu na zwrot należnych środków pieniężnych.

Monit jest tak naprawdę dobrowolnym gestem pomocy Dłużnikowi – uświadamia go o przekroczeniu terminu spłaty zobowiązania i w polubowny sposób informuje o konsekwencjach, jakie płynąć będą z nieuregulowania zadłużenia w najbliższym możliwym czasie.

Monit to ponaglenie lub przypomnienie danemu Klientowi o fakcie upłynięcia czasu, w jakim miał on wywiązać się ze swego zobowiązania finansowego.

Jakie są rodzaje monitów?

Monit może zostać nadesłany dłużnikowi w na kilka różnych sposobów. Wybór konkretnego z nich należy do wierzyciela, lecz warto wiedzieć, że każdy z rodzajów monitu niesie ze sobą inny koszt pokrycia wysyłki (za który oczywiście odpowiada adresat monitu, czyli dłużnik).

Najczęściej stosowanym rodzajem monitu jest tradycyjny monit listowny. Zwykle jest on wysyłany pocztą jako przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru. Równie często wierzyciele korzystają z monitu telefonicznego, który polega na zatelefonowaniu przez pracownika Pożyczkodawcy do nieterminowego i nierzetelnego Klienta.

Coraz więcej wierzycieli korzysta także z monitu elektronicznego – czyli powiadomienia wysyłanego za pośrednictwem SMS-a lub e-maila. Ostatnim praktykowanym rodzajem monitu jest natomiast wizja terenowa, jaka opiera się na wizycie pracownika firmy pożyczkowej w domu Klienta.

Rodzaje monitów:

 • Tradycyjny monit listowny – zwykle jest on wysyłany pocztą jako przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru.
 • Rozmowa telefoniczna – Warto pamiętać, że opłaty za połączenie naliczają się niezależnie od tego, czy zostały odebrane czy nie.
 • SMS – krótka wiadomość tekstowa informująca dłużnika o istniejącym zadłużeniu.
 • Poczta elektroniczna – powiadomienia wysyłanego za pośrednictwem e-maila.
 • Wizyta osobista – wizyta pracownika firmy pożyczkowej w domu Klienta.

Kiedy otrzymamy monit?

Monit wysyłany jest przez wierzyciela wtedy, gdy dany Konsument spóźnia się ze spłatą swego zobowiązania finansowego. Przykładowo – monit można otrzymać wtedy, gdy nie spłaci się swej „chwilówki” w terminie ustalonym na mocy umowy pożyczkowej albo wtedy, gdy nie ureguluje się faktury za telefon lub Internet.

Szybkość nadesłania monitu dłużnikowi zależy oczywiście preferencji i możliwości danego wierzyciela, czyli zazwyczaj – od konkretnej firmy pożyczkowej. Najczęściej jednak pierwszy monit wysyłany jest między 7 a 21 dniem od chwili przekroczenia przez Pożyczkobiorcę planowego terminu spłaty zobowiązania.

Co równie istotne, w większości przypadków wierzyciel zmuszony jest nadesłać dłużnikowi więcej niż jeden monit – chyba że już po pierwszym z nich Konsumentowi uda się uregulować swe należności.

Jeśli jednak przesłane przez wierzyciela monity nie przyniosą żadnego skutku, pożyczkodawca nadeśle dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, a w ostateczności – przekieruje sprawę na drogę sądową. W takim wypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania doprowadzą do wszczęcia postępowania windykacyjnego i do wpisania Konsumenta na czarną listę dłużników.

Treść monitu

Pisemny monit, jaki nadsyłany jest przez wierzyciela danemu dłużnikowi, powinien składać się z następujących elementów:

 1. Danych adresowych wierzyciela (np. firmy pożyczkowej),
 2. Danych adresowych dłużnika;
 3. Numeru umowy pożyczkowej lub innego dokumentu danej sprawy (na przykład – numeru  zaległej faktury),
 4. Wyraźnego słownego wezwania do uregulowania niezapłaconej należności,
 5. Wskazanej kwoty zadłużenia (co istotne – bez podania kwoty odsetek za opóźnienie spłaty),
 6. Informacji o nieprzekraczalnym terminie spłaty zobowiązania,
 7. Numeru rachunku bankowego, na który należy przelać zaległą kwotę pieniężną,
 8. Ostrzeżenia mówiącego o tym, iż dalsze opóźnienie w spłacie będzie oznaczać podjęcie kroków koniecznych do wyegzekwowania zwrotu pożyczki (czyli zwykle – przeniesienia sprawy na drogę sądową).

Co zrobić po otrzymaniu monitu?

Jeśli otrzymaliśmy monit od wierzyciela, powinniśmy w jak najszybciej odpowiedzieć na niego (na przykład dzwoniąc na infolinię pożyczkodawcy lub odpisując oficjalnym pismem) i oczywiście – dokonać zaległej wpłaty.

W innym przypadku bowiem wierzyciel wystosuje do nas jeszcze kilka ponownych monitów, a za każde z nich będziemy musieli samodzielnie zapłacić. Mówiąc więc prościej, im prędzej uregulujemy zobowiązanie, tym na mniejsze koszty się narazimy – i nie chodzi tu jedynie o koszty monitów, lecz także odsetki karne od nieuregulowanych zobowiązań.

Jeśli nie zareagujemy na żaden z nadesłanych monitów, wierzyciel wystosuje do nas przedsądowe wezwanie do zapłaty. W sytuacji dalszego braku odzewu sprawa zostanie skierowana firmie windykacyjnej, a w ostateczności – na drogę sądową.

Warto pamiętać, iż nawet w przypadku braku możliwości spłaty zobowiązania, warto jest skontaktować się z wierzycielem w celu poinformowania go o własnej sytuacji materialnej. Z pewnością polepszy to nasze położenie – w końcu pożyczkodawcy także zależy na dobru Klienta. W takiej sytuacji warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, dzięki niemu można uniknąć monitu, ponieważ pomoże nam w porę  spłacić swoje zobowiązania.

Ile kosztuje monit?

Za każdy monit, jaki wysłany zostanie przez wierzyciela, zapłacić będzie musiał adresat ponaglenia, czyli Dłużnik. Warto mieć ten fakt na uwadze – zwłaszcza, iż monity potrafią być kosztowne, a w przypadku ich kilkukrotnego nadesłania suma może okazać się być naprawę wysoka.

Najtańszą formą monitów są ponaglenia wysyłane w formie elektronicznej (SMS-y oraz e-maile). Zazwyczaj trzeba za nie zapłacić od 2 do 5 zł. Nieporównywalnie droższy jest jednak monit telefoniczny lub listowny. Cena takiego ponaglenia może wynieść nawet od kilkadziesiąt złotych.

Największe koszty dłużnik będzie musiał pokryć wtedy, gdy zamiast pisemnego monitu spotka się z osobistą wizytą przedstawiciela Wierzyciela. Koszt takiego postępowania wynosi zwykle od 100 do 200 złotych.

Warto jednak wiedzieć, iż wraz z wejściem w życie znowelizowanej „Ustawy antylichwiarskiej”, wprowadzono zasadę, iż wszelkie koszty związane z opóźnieniem w spłacie (a więc także koszty monitów), nie mogą być wyższe niż maksymalne odsetki za opóźnienie.

Monit - czy można się odwołać?

Jeśli otrzymaliśmy monit, który jest bezpodstawny, pamiętajmy, że zawsze możemy się odwołać. Czasami zdarza się, ze firma pożyczkowa może wysyłać do nas przypomnienia o uregulowaniu raty, którą już opłaciliśmy. W takiej sytuacji najlepiej jak najszybciej skontaktować się z daną instytucją i złożyć reklamacje.

Powody odwołania mogą być różne, a wśród nich wymienić można między innymi:

 • nastąpiło przedawnienie zadłużenia,
 • błędnie naliczona kwota długu,
 • wezwanie niezasadne, ponieważ nigdy nie wnioskowaliśmy o finansowanie,
 • roszczenie jest bezzasadne, ponieważ opiera się regulaminie, który nigdy nie został przedstawiony dłużnikowi.

Monit - najważniejsze pytania

Monit to ponaglenie lub przypomnienie danemu Klientowi o fakcie upłynięcia czasu, w jakim miał on wywiązać się ze swego zobowiązania finansowego.

Tak, monit jest oficjalnym (często urzędowym) powiadomieniem wysyłanym Dłużnikowi, jakiego celem jest poinformowanie Zadłużonego o konieczności jak najszybszej spłaty zobowiązania w związku przekroczeniem pierwotnie ustalonego czasu na zwrot należnych środków pieniężnych.

Za każdy monit, jaki wysłany zostanie przez wierzyciela, zapłacić będzie musiał adresat ponaglenia, czyli Dłużnik. Warto mieć ten fakt na uwadze – zwłaszcza, iż monity potrafią być kosztowne, a w przypadku ich kilkukrotnego nadesłania suma może okazać się być naprawę wysoka.

Monit może zostać przekazany w następujący sposób:

 • Tradycyjny monit listowny – zwykle jest on wysyłany pocztą jako przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru.
 • Rozmowa telefoniczna – Warto pamiętać, że opłaty za połączenie naliczają się niezależnie od tego, czy zostały odebrane czy nie.
 • SMS – krótka wiadomość tekstowa informująca dłużnika o istniejącym zadłużeniu.
 • Poczta elektroniczna – powiadomienia wysyłanego za pośrednictwem e-maila.
 • Wizyta osobista – wizyta pracownika firmy pożyczkowej w domu Klienta.

Podsumowanie

 1. Monit jest zazwyczaj pisemnie sporządzonym ponagleniem lub przypomnieniem danemu Konsumentowi o fakcie upłynięcia czasu, w jakim miał on wywiązać się ze swego zobowiązania finansowego.
 2. Monit wysyłany jest Dłużnikowi zwykle w okresie 7-21 dni po przekroczeniu ustalonego terminu spłaty zobowiązania.
 3. Monit jest ponagleniem polubownym – jeśli nie odpowiemy na niego, nie spotkamy się z konsekwencjami natury sądowej.
 4. Monit występuje w kilku rodzajach: elektronicznym, listownym, telefonicznym oraz osobistym (jako wizyta wierzyciela w domu Dłużnika).
 5. Za monit pobierana jest opłata – w zależności od rodzaju monitu wynosi ona średnio od 2 do 100 złotych.
 6. Koszt nadania monitu pokrywa jego adresat, czyli zawiadamiany o upływie terminu płatności Dłużnik.
 7. Monit może zostać nadany kilka, a nawet kilkanaście razy – za każdy z nich naliczona zostanie właściwa opłata.
 8. Łączne koszty nadania wszystkich monitów wraz z pozostałymi opłatami za opóźnienie w spłacie nie mogą przekroczyć równowartości maksymalnych odsetek ustawowych.
 9. Warto odpowiedzieć na monit – jest on bowiem wysłany dobrowolnie i w interesie Dłużnika.
 10. Jeśli nie odpowiemy na nadesłane monity, możemy być gotowi nawet na przekazanie naszej sprawy na drogę sądową.
author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski to kluczowy element w świecie nieruchomości i budownictwa, który umożliwia deweloperom realizację swoich ambitnych projektów. To rodzaj finansowania, który pozwala na zakup gruntów, rozwijanie infrastruktury, oraz wznoszenie nowych budynków i osiedli mieszkaniowych. W artykule tym przyjrzymy się bliżej kredytom deweloperskim. Sprawdźmy na czym polega ta forma finansowania, a także jak ją pozyskać.

author
Julia Wierciło
07 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Finansowe tarapaty Polaków – raport KRD

Krajowy Rejestr Długów przeanalizował portfele Polaków. Jak żyjemy? Czy bez problemu możemy sobie pozwolić na drobne przyjemności? Okazuje się, że zdania w tej kwestii są mocno podzielone.

author
Aneta Jankowska
18 lipca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Znowu zamawiamy paczki z Chin

Poczta Polska donosi, że w kwietniu nastąpił przyrost transportowanych drogą kolejową przesyłek z Chin. Przez port zlokalizowany w Małaszewiczach w ubiegłym roku przewieziono o 80% mniej  całego wolumenu towarów, niż miało to miejsce w pierwszych trzech miesiącach roku obecnego.

author
Dominika Byczek
18 maja 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Większość firm nie planuje podwyżek dla pracowników

Instytut Badawczy Randstad opracował raport, z którego wynika, że większość firm nie zamierza podnosić wynagrodzeń swoich pracowników w trakcie najbliższych 6 miesięcy. Czego jeszcze dowiadujemy się z opracowania?

author
Aneta Jankowska
06 grudnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Kredyt hipoteczny Warszawa

Zastanawiasz się, który kredyt mieszkaniowy w Warszawie będzie dla Ciebie najlepszy? Sprawdź nasz ranking i porównaj dostępne na rynku oferty hipoteczne. Maksymalny okres spłaty to aż 35 lat.

author
Dominika Byczek
19 kwietnia 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Złoty Bankier 2019 dla Alior Banku

W tegorocznej edycji plebiscytu Złoty Bankier Alior Bank dwukrotnie znalazł się na podium. Uplasował się na drugiej pozycji jako bank z najlepszym kontem osobistym. Zajął też trzecie miejsce w kategorii Najlepsza karta kredytowa.

author
Patryk Byczek
22 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj