Podatek dla osób przenoszących się za granicę?

Podatek dla osób przenoszących się za granicę?

author
Dominika Byczek
26 stycznia 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Podatek od wyprowadzki z kraju dotyczy zarówno osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i osób fizycznych. Sprawdźmy, czym dokładnie jest exit tax, kto musi go zapłacić, a także jaka jest wysokość podatku.

Spis treści:

 1. Czym jest exit tax?
 2. Exit tax a podstawa prawna
 3. Dyrektywa unijna a exit tax
 4. Wysokość exit tax
 5. Exit tax a osoba fizyczna
 6. Kiedy trzeba opłacić exit tax?
Zwiń spis treści

Czym jest exit tax?

Exit tax został wprowadzony 1 stycznia 2019 roku i jest implementacją Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r, która miała przeciwdziałać unikaniu opodatkowania zysków. Podatek początkowo dotyczył tylko przedsiębiorstw, jednak z czasem objął również osoby fizyczne. W przeciwieństwie do podatku katastralnego, exit tax obowiązuje także w Polsce.

Exit tax jest podatkiem od wyjścia lub podatkiem od zysków, które nie zostały zrealizowane. Obejmuje on:

 • podmioty, które przenoszą posiadany majątek poza granice kraju,
 • podmioty, które planują zmienić rezydencję podatkową – skutkiem musi być utracenie prawo opodatkowania dochodów w Polsce.

W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej, exit tax jest podatkiem od majątku osoby fizycznej. Kwota podatku rośnie wraz z wysokością majątku osoby, która planuje opuścić Polskę. Exit tax dotyczy majątku, którego nie ulega opodatkowaniu ze względu na zmianę rezydencji podatkowej.

Exit tax a podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Art.  24f.  [Wysokość podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków i przedmiot opodatkowania]

1.  Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi 19% podstawy opodatkowania.

2.  Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:
1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa, w tym w związku z transgranicznym przekształceniem.

3.  Przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje w szczególności sytuację, w której:
1) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, przenosi do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
3) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, przenosi do innego państwa całość albo część działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

4.  Opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji podatkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.

Dyrektywa unijna a exit tax

Wysokość exit tax

Stawki podatku, który należy obowiązkowo uiścić ustalane są indywidualnie. Zależą przede wszystkim od faktu ustalenia wartości podatkowej lub jego braku. Zazwyczaj jednak obowiązuje wyższa stawka.

Exit tax wynosi 3% lub 19% wartości majątku.

Exit tax a osoba fizyczna

Exit tax objął także majątki osób fizycznych. Sprawdźmy, jakie elementy wchodzą w skład majątku, który jest opodatkowany.

Elementy majątku osobistego osoby fizycznej to:

 • udział w spółkach,
 • akcje,
 • papiery wartościowe,
 • prawa i obowiązki w spółce, która nie jest osobą prawną,
 • pochodne instrumenty finansowe,
 • uczestnictwo w funduszach kapitałowych.

Kiedy trzeba opłacić exit tax?

Podatek dotyczy osób, które wyprowadzają z kraju kapitał. Niektóre źródła podają, że na wprowadzeniu podatku ucierpieli także obywatele, którzy zwyczajnie przeprowadzają się do innego kraju i tam zarabiają na życie. Jeśli w związku z tym potrzebujemy dodatkowego finansowania, możemy skorzystać z pożyczki na raty.

Exit tax muszą zapłacić osoby prowadzące działalność, a także osoby fizyczne, które przez conajmniej 5 lat były rezydentami w Polsce, ale chcą opuścić kraj, tracąc polską podatkową rezydencję.

Należy pamiętać, że nie każdy, kto wyprowadza się z kraju ma obowiązek uiszczenia zapłaty w ramach exit tax. Opisane w ustawie kryteria czasowe stanowią, iż osoby, które przyjechały do Polski na okres jednorazowej wizyty do maksymalnie 4 lat nie są objęte obowiązkiem zapłaty exit tax. Podatek dotyczy natomiast osób, które mieszkały w Polsce przez całe swoje życie, a obecnie przeprowadzają się za granice kraju na stałe.

Źródła:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1164&from=PL

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Business Accessibility Forum

Alior Bank dołączył do Business Accessibility Forum, którego celem jest eliminacja przeszkód w korzystaniu z zasobów cyfrowych oraz aktywne wspieranie dostępności jako fundamentalnego prawa każdego jednostki. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Wadowicach

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Wadowicach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
02 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Proszowicach

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Proszowicach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
21 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Expander w Płocku

EXPANDER PŁOCK

author
Dominika Byczek
28 stycznia 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile kosztuje bilet do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku?

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest jedną z największych wystaw na świecie. Na jego zwiedzenie trzeba zarezerwować sobie kilka godzin. Ile trzeba zapłacić za wstęp do muzeum? Sprawdzamy aktualny cennik.

author
Dominika Byczek
08 kwietnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ustawa o energii – zastrzeżenia Komisji Europejskiej

Przyjęta na koniec grudnia ubiegłego roku ustawa o cenach energii budzi wątpliwości Komisji Europejskiej. Konieczna jest notyfikacja dokumentu.

author
Aneta Jankowska
06 stycznia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj